Zarządzenie Szefa Urzędu Ochrony Państwa z dnia 17 czerwca 1997 r. w sprawie ceremoniału składania ślubowania w Urzędzie Ochrony Państwa.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
obowiązujący
Document type:
Zarządzenie
Date of announcement:
1997-06-17
Date of entry into force:
1997-07-12
Date of binding force:
1997-07-12
Issuing authority:
  • SZEF URZĘDU OCHRONY PAŃSTWA
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)