There are amending acts for this act.

Zarządzenie Szefa Urzędu Ochrony Państwa z dnia 7 sierpnia 1997 r. w sprawie przejazdu funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa oraz członków ich rodzin na koszt Urzędu Ochrony Państwa państwowymi środkami komunikacji oraz w sprawie wypłaty zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przejazdu.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Zarządzenie
Date of announcement:
1997-08-07
Date of entry into force:
1997-09-11
Date of binding force:
1997-09-11
Date of repeal:
2003-09-30
Issuing authority:
  • SZEF URZĘDU OCHRONY PAŃSTWA
Keywords:
    Legal basis (1)
    Legal basis with article (1)
    Amending acts (1)
    Repeals arising from (1)