Zarządzenie Szefa Urzędu Ochrony Państwa z dnia 10 października 1997 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Urząd Ochrony Państwa czynności niejawnego nadzorowania przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Zarządzenie
Date of announcement:
1997-10-10
Date of entry into force:
1997-10-31
Date of binding force:
1997-10-31
Date of repeal:
2002-10-30
Issuing authority:
  • SZEF URZĘDU OCHRONY PAŃSTWA
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Repeals arising from (1)