Zarządzenie Szefa Urzędu Ochrony Państwa z dnia 19 listopada 1999 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rodzaju i wzoru legitymacji służbowej funkcjonariusza Urzędu Ochrony Państwa.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Document type:
Zarządzenie
Date of announcement:
1999-11-19
Date of entry into force:
1999-12-14
Date of binding force:
1999-12-14
Date of repeal:
2002-06-29
Issuing authority:
  • SZEF URZĘDU OCHRONY PAŃSTWA
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)
Repeals arising from (1)