Pozycja PDFStatus Tytuł
M.P. 2003 nr 59 poz. 937 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22 grudnia 2003 r. o podaniu do publicznej wiadomości orzeczenia Sądu o uzupełnieniu informacji o treści oświadczenia złożonego przez osobę pełniącą funkcję publiczną
M.P. 2003 nr 59 poz. 936 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2004 r.
M.P. 2003 nr 59 poz. 935 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2003 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
M.P. 2003 nr 59 poz. 934 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie rozdysponowania kontyngentu taryfowego
M.P. 2003 nr 59 poz. 933 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Postanowienie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie wszczęcia postępowania antydumpingowego w związku z przywozem na polski obszar celny elektrod węglowych pochodzących z Indii
M.P. 2003 nr 59 poz. 932 obowiązujący Zarządzenie Nr 136 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Przygotowania Propozycji Rozwiązań Systemowych w Zakresie Realizacji Zadań Wynikających z Przepisów Wspólnotowych o Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego Dotyczących Rzeczowych Świadczeń Leczniczych
M.P. 2003 nr 59 poz. 931 uznany za uchylony Zarządzenie Nr 134 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie nadania statutu Biuru Rzecznika Ubezpieczonych
M.P. 2003 nr 59 poz. 930 uchylony Zarządzenie Nr 133 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych
M.P. 2003 nr 59 poz. 929 obowiązujący Zarządzenie Nr 132 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów
M.P. 2003 nr 59 poz. 928 Oświadczenie rządowe z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 25 września 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 3 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r.
M.P. 2003 nr 59 poz. 927 obowiązujący Porozumienie z dnia 25 września 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 3 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r.
M.P. 2003 nr 59 poz. 926 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2003 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2003 nr 59 poz. 925 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2003 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2003 nr 59 poz. 924 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2003 nr 59 poz. 923 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2003 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Kosowie w Serbii i Czarnogórze, Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, Republice Albanii i Republice Bośni i Hercegowiny
M.P. 2003 nr 59 poz. 922 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2003 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Stabilizujących w Republice Bośni i Hercegowiny, w Kosowie w Serbii i Czarnogórze, Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii i Republice Albanii
M.P. 2003 nr 59 poz. 921 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2003 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskim Państwie Afganistanu
M.P. 2003 nr 59 poz. 920 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 2003 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Rozdzielająco-Obserwacyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych w Syryjskiej Republice Arabskiej
M.P. 2003 nr 59 poz. 919 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2003 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku
M.P. 2003 nr 58 poz. 918 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2003 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym
M.P. 2003 nr 58 poz. 917 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 grudnia 2003 r. o treści oświadczenia złożonego przez osobę ubiegającą się o wpis na listę adwokatów
M.P. 2003 nr 58 poz. 916 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 grudnia 2003 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
M.P. 2003 nr 58 poz. 915 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2004
M.P. 2003 nr 58 poz. 914 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe
M.P. 2003 nr 58 poz. 913 uchylony Zarządzenie Nr 129 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Informatyzacji
M.P. 2003 nr 58 poz. 912 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2003 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2003 nr 58 poz. 911 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2003 r. o nadaniu orderów
M.P. 2003 nr 58 poz. 910 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2003 nr 58 poz. 909 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 września 2003 r. o nadaniu orderu
M.P. 2003 nr 58 poz. 908 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 września 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2003 nr 58 poz. 907 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 września 2003 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2003 nr 58 poz. 906 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2003 nr 58 poz. 905 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2003 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2003 nr 58 poz. 904 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2003 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2003 nr 58 poz. 903 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie wyboru uzupełniającego skład Trybunału Stanu
M.P. 2003 nr 58 poz. 902 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Józefa Skowyry
M.P. 2003 nr 58 poz. 901 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy
M.P. 2003 nr 57 poz. 900 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie wykazu towarów podlegających weterynaryjnej kontroli granicznej
M.P. 2003 nr 57 poz. 899 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców zajmujących się wytwarzaniem i obrotem środkami żywienia zwierząt
M.P. 2003 nr 57 poz. 898 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie regulaminu Sądu Najwyższego
M.P. 2003 nr 57 poz. 897 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2003 r. o nadaniu orderu
M.P. 2003 nr 57 poz. 896 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2003 r. o nadaniu orderu i odznaczeń
M.P. 2003 nr 57 poz. 895 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 sierpnia 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2003 nr 57 poz. 894 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 sierpnia 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2003 nr 57 poz. 893 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2003 r. o nadaniu orderów
M.P. 2003 nr 57 poz. 892 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2003 nr 57 poz. 891 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2003 nr 56 poz. 890 Komunikat Nr 12/2003/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie stałych stóp procentowych - CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2003 nr 56 poz. 889 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazanych w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2003 nr 56 poz. 888 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 grudnia 2003 r. o podaniu do publicznej wiadomości orzeczenia Sądu o publikacji treści oświadczenia złożonego przez osobę pełniącą funkcję publiczną
M.P. 2003 nr 56 poz. 887 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2003 r. o treści oświadczenia złożonego przez osobę ubiegającą się o wpis na listę adwokatów
M.P. 2003 nr 56 poz. 886 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie rozdysponowania kontyngentu taryfowego
M.P. 2003 nr 56 poz. 885 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie rozdysponowania kontyngentu taryfowego
M.P. 2003 nr 56 poz. 884 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500 na I kwartał 2004 r.
M.P. 2003 nr 56 poz. 883 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2003 r. o treści oświadczenia złożonego przez osobę powoływaną na kierownicze stanowisko państwowe przez Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2003 nr 56 poz. 882 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2003 r. o treści oświadczenia złożonego przez osobę powoływaną na kierownicze stanowisko w Polskiej Agencji informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
M.P. 2003 nr 56 poz. 881 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2003 r. o treści oświadczenia złożonego przez osobę powołaną na stanowisko dyrektora generalnego urzędu
M.P. 2003 nr 56 poz. 880 akt jednorazowy Zarządzenie Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w roku 2004 dla pracowników urzędów administracji rządowej
M.P. 2003 nr 56 poz. 879 Oświadczenie rządowe z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach ruchu osobowego, podpisaną w Kijowie dnia 30 lipca 2003 r.
M.P. 2003 nr 56 poz. 878 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach ruchu osobowego, podpisana w Kijowie dnia 30 lipca 2003 r.
M.P. 2003 nr 56 poz. 877 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 listopada 2003 r. sygn. akt K 37/02
M.P. 2003 nr 56 poz. 876 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 sierpnia 2003 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2003 nr 56 poz. 875 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 sierpnia 2003 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2003 nr 56 poz. 874 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 sierpnia 2003 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2003 nr 56 poz. 873 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 sierpnia 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2003 nr 56 poz. 872 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 sierpnia 2003 r. o nadaniu orderu
M.P. 2003 nr 56 poz. 871 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 sierpnia 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2003 nr 56 poz. 870 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 sierpnia 2003 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2003 nr 56 poz. 869 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 sierpnia 2003 r. o nadaniu orderu
M.P. 2003 nr 56 poz. 868 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2003 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2003 nr 56 poz. 867 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie ustanowienia Centrum Pamięci Narodów Europy pod auspicjami Rady Europy
M.P. 2003 nr 55 poz. 866 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w trzecim kwartale 2003 r.
M.P. 2003 nr 55 poz. 865 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2003 r.
M.P. 2003 nr 55 poz. 864 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2003 nr 55 poz. 863 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 sierpnia 2003 r. o nadaniu orderów
M.P. 2003 nr 55 poz. 862 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 sierpnia 2003 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2003 nr 55 poz. 861 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2003 nr 55 poz. 860 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2003 r. o nadaniu orderu
M.P. 2003 nr 55 poz. 859 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2003 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2003 nr 55 poz. 858 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2003 r. o nadaniu orderu
M.P. 2003 nr 55 poz. 857 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2003 r. o nadaniu orderu
M.P. 2003 nr 55 poz. 856 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2003 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2003 nr 55 poz. 855 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2003 r. o nadaniu orderów
M.P. 2003 nr 55 poz. 854 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2003 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2003 nr 55 poz. 853 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2003 r. o nadaniu orderu i odznaczeń
M.P. 2003 nr 54 poz. 852 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2003 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
M.P. 2003 nr 54 poz. 851 wygaśnięcie aktu Uchwała Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 7 października 2003 r. w sprawie publikacji listy podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
M.P. 2003 nr 53 poz. 850 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2003 r. ogłoszonego do celów emerytalnych
M.P. 2003 nr 53 poz. 849 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia oraz kwot granicznych przychodu w 2003 r.
M.P. 2003 nr 53 poz. 848 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego
M.P. 2003 nr 53 poz. 847 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w I kwartale 2004 r.
M.P. 2003 nr 53 poz. 846 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 3 listopada 2003 r. w sprawie wysokości normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m kw. powierzchni użytkowej lokalu
M.P. 2003 nr 53 poz. 845 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie wykazu jednostek, którym udzielono w 2002 r. dotacji podmiotowych w ustawowo określonym zakresie
M.P. 2003 nr 53 poz. 844 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2004 r.
M.P. 2003 nr 53 poz. 843 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Postanowienie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie ostatecznych ustaleń w postępowaniu antydumpingowym przeglądowym w związku z przywozem na polski obszar celny zapalniczek pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej lub Tajwanu
M.P. 2003 nr 53 poz. 842 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2003 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2003 nr 53 poz. 841 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2003 r. o nadaniu orderu
M.P. 2003 nr 53 poz. 840 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lipca 2003 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2003 nr 53 poz. 839 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2003 nr 53 poz. 838 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2003 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2003 nr 52 poz. 837 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2003 r.
M.P. 2003 nr 52 poz. 836 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie rozdysponowania kontyngentu taryfowego
M.P. 2003 nr 52 poz. 835 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie rozdysponowania kontyngentu taryfowego
M.P. 2003 nr 52 poz. 834 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w czwartym kwartale 2003 r.
M.P. 2003 nr 52 poz. 833 uchylony Zarządzenie Nr 116 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi
M.P. 2003 nr 52 poz. 832 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 sierpnia 2003 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2003 nr 52 poz. 831 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lipca 2003 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2003 nr 52 poz. 830 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lipca 2003 r. o nadaniu orderu
M.P. 2003 nr 52 poz. 829 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2003 nr 52 poz. 828 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 2003 r. o nadaniu orderu
M.P. 2003 nr 52 poz. 827 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 2003 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2003 nr 52 poz. 826 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2003 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2003 nr 52 poz. 825 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2003 nr 52 poz. 824 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2003 r. o nadaniu orderu
M.P. 2003 nr 52 poz. 823 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2003 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2003 nr 52 poz. 822 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2003 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2003 nr 52 poz. 821 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2003 r. o nadaniu orderów
M.P. 2003 nr 52 poz. 820 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2003 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2003 nr 52 poz. 819 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2003 r. o nadaniu orderu
M.P. 2003 nr 52 poz. 818 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2003 nr 52 poz. 817 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2003 r. nr Z. 110-49-2003 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2003 nr 52 poz. 816 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2003 r. nr Z. 110-48-2003 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2003 nr 52 poz. 815 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2003 r. nr Z. 110-47-2003 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2003 nr 52 poz. 814 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2003 r. nr Z. 110-46-2003 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2003 nr 52 poz. 813 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2003 r. nr 115-8-03 o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2003 nr 52 poz. 812 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 2003 r. nr Z. 110-45-2003 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2003 nr 52 poz. 811 akt indywidualny Postanowienie Prezesa Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 2003 r. nr Z. 110-44-2003 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2003 nr 52 poz. 810 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2003 r. nr 112-12-03 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2003 nr 51 poz. 809 Komunikat Nr 11/2003/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
M.P. 2003 nr 51 poz. 808 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 października 2003 r. o podaniu do publicznej wiadomości orzeczenia Sądu o publikacji treści oświadczenia złożonego przez osobę pełniącą funkcję publiczną
M.P. 2003 nr 51 poz. 807 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 października 2003 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnych orzeczeń Sądu stwierdzających niezgodność z prawdą oświadczeń osób lustrowanych
M.P. 2003 nr 51 poz. 806 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2003 r. w sprawie stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz urządzeń wodnych w 2004 r.
M.P. 2003 nr 51 poz. 805 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 października 2003 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
M.P. 2003 nr 51 poz. 804 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych
M.P. 2003 nr 51 poz. 803 Oświadczenie rządowe z dnia 7 października 2003 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem wykonawczym do Memorandum o porozumieniu w sprawie współpracy kulturalnej i naukowej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile na lata 2003-2007, podpisanym w Santiago dnia 22 sierpnia 2003 r.
M.P. 2003 nr 51 poz. 802 obowiązujący Program Wykonawczy do Memorandum o porozumieniu w sprawie współpracy kulturalnej i naukowej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile na lata 2003-2007, podpisany w Santiago dnia 22 sierpnia 2003 r.
M.P. 2003 nr 51 poz. 801 Oświadczenie rządowe z dnia 30 września 2003 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o warunkach podróży obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i obywateli Federacji Rosyjskiej, podpisaną w Warszawie dnia 18 września 2003 r.
M.P. 2003 nr 51 poz. 800 wygaśnięcie aktu Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o warunkach podróży obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i obywateli Federacji Rosyjskiej, podpisana w Warszawie dnia 18 września 2003 r.
M.P. 2003 nr 51 poz. 799 Oświadczenie rządowe z dnia 1 września 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Memorandum o porozumieniu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Europy w sprawie statusu Biura Informacji Rady Europy w Warszawie, sporządzonego w Warszawie dnia 4 lipca 2002 r.
M.P. 2003 nr 51 poz. 798 wygaśnięcie aktu Memorandum o Porozumieniu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Europy w sprawie statusu Biura Informacji Rady Europy w Warszawie, sporządzone w Warszawie dnia 4 lipca 2002 r.
M.P. 2003 nr 51 poz. 797 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 października 2003 r. sygn. akt K 53/02
M.P. 2003 nr 51 poz. 796 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2003 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2003 nr 51 poz. 795 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2003 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2003 nr 51 poz. 794 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2003 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2003 nr 51 poz. 793 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2003 nr 51 poz. 792 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 2003 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2003 nr 51 poz. 791 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2003 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2003 nr 51 poz. 790 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2003 r. o nadaniu orderu i odznaczeń
M.P. 2003 nr 51 poz. 789 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2003 nr 50 poz. 788 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 23 października 2003 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w III kwartale 2003 r.
M.P. 2003 nr 50 poz. 787 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2003 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za trzy kwartały 2003 r.
M.P. 2003 nr 50 poz. 786 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 października 2003 r. o przyjętych o odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2002 r.
M.P. 2003 nr 50 poz. 785 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 października 2003 r. o przyjętych informacjach finansowych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach przez partie polityczne w 2002 r.
M.P. 2003 nr 50 poz. 784 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 października 2003 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 1999-2001
M.P. 2003 nr 50 poz. 783 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 21 października 2003 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2004
M.P. 2003 nr 50 poz. 782 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2003 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2004
M.P. 2003 nr 50 poz. 781 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2003 r. uzupełniające obwieszczenie w sprawie ustalenia na rok 2003 liczby wolnych stanowisk sędziowskich w sądach powszechnych
M.P. 2003 nr 50 poz. 780 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 października 2003 r. w sprawie rozdysponowania kontyngentu taryfowego
M.P. 2003 nr 50 poz. 779 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 października 2003 r. w sprawie rozdysponowania kontyngentu taryfowego
M.P. 2003 nr 50 poz. 778 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 października 2003 r. w sprawie rozdysponowania kontyngentu taryfowego
M.P. 2003 nr 50 poz. 777 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 października 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów okręgowym komisjom egzaminacyjnym
M.P. 2003 nr 50 poz. 776 uchylony Zarządzenie Nr 98 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2003 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego
M.P. 2003 nr 50 poz. 775 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2003 nr 50 poz. 774 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2003 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2003 nr 50 poz. 773 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2003 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2003 nr 50 poz. 772 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2003 r. w dwudziestą piątą rocznicę rozpoczęcia pontyfikatu Jego Świątobliwosci Jana Pawła II
M.P. 2003 nr 49 poz. 771 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2003 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 r.
M.P. 2003 nr 49 poz. 770 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2003 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2003 r.
M.P. 2003 nr 49 poz. 769 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2003 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2003 r.
M.P. 2003 nr 49 poz. 768 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2003 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2003 r.
M.P. 2003 nr 49 poz. 767 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 października 2003 r. o sprostowaniu błędów w komunikacie w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2002 r.
M.P. 2003 nr 49 poz. 766 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 października 2003 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnych orzeczeń Sądu stwierdzających niezgodność z prawdą oświadczeń osób lustrowanych
M.P. 2003 nr 49 poz. 765 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2003 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2003 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.
M.P. 2003 nr 49 poz. 764 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2003 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2003 r.
M.P. 2003 nr 49 poz. 763 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2003 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
M.P. 2003 nr 49 poz. 762 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2003 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
M.P. 2003 nr 49 poz. 761 obowiązujący Zarządzenie Nr 96 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 października 2003 r. w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Studiów Strategicznych
M.P. 2003 nr 49 poz. 760 obowiązujący Zarządzenie Nr 95 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Przygotowania Propozycji Rozwiązań Systemowych w Zakresie Realizacji Zadań Wynikających z Przepisów Wspólnotowych o Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego Dotyczących Rzeczowych Świadczeń Leczniczych
M.P. 2003 nr 49 poz. 759 Oświadczenie rządowe z dnia 6 października 2003 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 7 lipca 2003 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Tunezyjskiej o zmianie artykułu 14 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Tunezyjskiej o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Tunisie dnia 24 grudnia 1980 r.
M.P. 2003 nr 49 poz. 758 obowiązujący Porozumienie z dnia 7 lipca 2003 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Tunezyjskiej o zmianie artykułu 14 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Tunezyjskiej o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Tunisie dnia 24 grudnia 1980 r.
M.P. 2003 nr 49 poz. 757 Oświadczenie rządowe z dnia 7 października 2003 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową z dnia 29 marca 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Japonii w sprawie Studium Wykonalności Prywatyzacji Polskich Kolei Państwowych S.A. (PKP S.A.)
M.P. 2003 nr 49 poz. 756 obowiązujący Umowa z dnia 29 marca 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Japonii w sprawie Studium Wykonalności Prywatyzacji Polskich Kolei Państwowych S.A. (PKP S.A.)
M.P. 2003 nr 49 poz. 755 Oświadczenie rządowe z dnia 3 października 2003 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o ruchu osobowym, podpisaną w Mińsku dnia 26 sierpnia 2003 r.
M.P. 2003 nr 49 poz. 754 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o ruchu osobowym, podpisana w Mińsku dnia 26 sierpnia 2003 r.
M.P. 2003 nr 49 poz. 753 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2003 r. o nadaniu orderu
M.P. 2003 nr 49 poz. 752 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2003 r. o nadaniu orderu
M.P. 2003 nr 49 poz. 751 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2003 r. o nadaniu orderu i odznaczeń
M.P. 2003 nr 49 poz. 750 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2003 r. o nadaniu orderów
M.P. 2003 nr 49 poz. 749 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2003 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2003 nr 49 poz. 748 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2003 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2003 nr 49 poz. 747 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2003 r. nr Z. 110-43-2003 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2003 nr 49 poz. 746 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2003 r. nr Z. 110-42-2003 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2003 nr 49 poz. 745 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2003 r. nr Z. 110-41-2003 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2003 nr 49 poz. 744 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 sierpnia 2003 r. nr 115-7-03 o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2003 nr 49 poz. 743 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 sierpnia 2003 r. nr 112-9-03 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2003 nr 49 poz. 742 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 2003 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 24 z siedzibą w Białymstoku
M.P. 2003 nr 49 poz. 741 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2003 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Krzysztofa Jurgiela
M.P. 2003 nr 49 poz. 740 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2003 r. w 25-lecie Pontyfikatu Jego Świątobliwości Jana Pawła II
M.P. 2003 nr 48 poz. 739 Komunikat Nr 10/2003/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego
M.P. 2003 nr 48 poz. 738 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2003 r. o sprostowaniu błędu
M.P. 2003 nr 48 poz. 737 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Postanowienie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 września 2003 r. w sprawie ustalenia występowania nadmiernego przywozu na polski obszar celny zapałek
M.P. 2003 nr 48 poz. 736 akt jednorazowy Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 30 września 2003 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2004
M.P. 2003 nr 48 poz. 735 Oświadczenie rządowe z dnia 24 września 2003 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 22 września 2003 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Węgierskiej o zmianie artykułu 22 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Węgierskiej Republiki Ludowej o międzynarodowej komunikacji samochodowej, sporządzonej w Budapeszcie dnia 18 lipca 1965 r.
M.P. 2003 nr 48 poz. 734 obowiązujący Porozumienie z dnia 22 września 2003 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Węgierskiej o zmianie artykułu 22 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Węgierskiej Republiki Ludowej o międzynarodowej komunikacji samochodowej, sporządzonej w Budapeszcie dnia 18 lipca 1965 r.
M.P. 2003 nr 48 poz. 733 Oświadczenie rządowe z dnia 15 września 2003 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 2 sierpnia 2003 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Albanii o zmianie artykułu 17 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Socjalistycznej Republiki Albanii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Tiranie dnia 18 stycznia 1990 r.
M.P. 2003 nr 48 poz. 732 obowiązujący Porozumienie z dnia 2 sierpnia 2003 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Albanii o zmianie artykułu 17 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Socjalistycznej Republiki Albanii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Tiranie dnia 18 stycznia 1990 r.
M.P. 2003 nr 48 poz. 731 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2003 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2003 nr 48 poz. 730 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2003 r. o nadaniu orderu
M.P. 2003 nr 48 poz. 729 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2003 nr 48 poz. 728 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2003 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2003 nr 48 poz. 727 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2003 r. o nadaniu orderu
M.P. 2003 nr 48 poz. 726 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2003 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2003 nr 48 poz. 725 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2003 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2003 nr 48 poz. 724 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2003 nr 48 poz. 723 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2003 nr 48 poz. 722 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2003 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2003 nr 48 poz. 721 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2003 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2003 nr 48 poz. 720 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 2003 r. nr Z. 110-40-2003 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2003 nr 48 poz. 719 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 2003 r. nr Z. 110-39-2003 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2003 nr 48 poz. 718 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 2003 r. nr Z. 110-38-2003 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2003 nr 48 poz. 717 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 2003 r. nr Z. 110-37-2003 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2003 nr 48 poz. 716 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 2003 r. nr 113-15-03 o powołaniu w skład Rady Bezpieczeństwa Narodowego
M.P. 2003 nr 48 poz. 715 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 2003 r. nr 111-46-03 o mianowaniu dowódców rodzajów Sił Zbrojnych
M.P. 2003 nr 48 poz. 714 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 2003 r. nr 111-45-03 o nadaniu stopnia admirała floty
M.P. 2003 nr 48 poz. 713 uznany za uchylony Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 2003 r. nr 111-44-03 o mianowaniu Szefa Sztabu Generalnego
M.P. 2003 nr 48 poz. 712 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 września 2003 r. nr Z. 110-36-2003 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2003 nr 48 poz. 711 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2003 r. nr Z. 110-35-2003 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2003 nr 48 poz. 710 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2003 r. nr Z. 110-34-2003 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2003 nr 48 poz. 709 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2003 r. nr Z. 110-33-2003 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2003 nr 48 poz. 708 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2003 r. nr Z. 110-32-2003 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2003 nr 48 poz. 707 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2003 r. nr 112-11-03 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2003 nr 48 poz. 706 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2003 r. nr Z. 110-31-2003 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2003 nr 48 poz. 705 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 sierpnia 2003 r. nr 112-10-03 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2003 nr 47 poz. 704 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 1 października 2003 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2003 r. ogłoszonego do celów emerytalnych
M.P. 2003 nr 47 poz. 703 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 września 2003 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze działania powiatowych urzędów pracy
M.P. 2003 nr 47 poz. 702 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2003 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
M.P. 2003 nr 47 poz. 701 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 2 października 2003 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 100 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2003 nr 47 poz. 700 uchylony Zarządzenie Nr 88 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska
M.P. 2003 nr 47 poz. 699 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2003 r. o nadaniu orderów
M.P. 2003 nr 47 poz. 698 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2003 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej poseł Marii Zbyrowskiej
M.P. 2003 nr 47 poz. 697 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2003 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Alfreda Józefa Budnera
M.P. 2003 nr 47 poz. 696 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2003 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Krzysztofa Filipka
M.P. 2003 nr 47 poz. 695 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2003 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Andrzeja Zbigniewa Leppera
M.P. 2003 nr 47 poz. 694 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2003 r. w sprawie Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy
M.P. 2003 nr 46 poz. 693 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
M.P. 2003 nr 45 poz. 692 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 17 września 2003 r. w sprawie górnych i dolnych granic stawek opłat eksploatacyjnych na rok 2004
M.P. 2003 nr 45 poz. 691 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 15 września 2003 r. w sprawie ogłoszenia listy państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o całkowitym lub częściowym zniesieniu obowiązku wizowego lub dla obywateli których został jednostronnie zniesiony obowiązek wizowy
M.P. 2003 nr 45 poz. 690 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 2003 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
M.P. 2003 nr 45 poz. 689 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2003 r. w sprawie rozdysponowania kontyngentów taryfowych
M.P. 2003 nr 45 poz. 688 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 września 2003 r. w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych
M.P. 2003 nr 45 poz. 687 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 września 2003 r. w sprawie rozwiązania obwodowych komisji do spraw referendum, powołanych dla przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej
M.P. 2003 nr 45 poz. 686 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 września 20-03 r. w sprawie rozwiązania Okręgowej Komisji Wyborczej w Wałbrzychu i obwodowych komisji wyborczych, powołanych dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 2 w dniu 27 kwietnia 2003 r.
M.P. 2003 nr 45 poz. 685 uznany za uchylony Zarządzenie Nr 86 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2003 nr 45 poz. 684 uchylony Zarządzenie Nr 84 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 września 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi
M.P. 2003 nr 45 poz. 683 uznany za uchylony Zarządzenie Nr 81 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 września 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury
M.P. 2003 nr 45 poz. 682 Oświadczenie rządowe z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 31 stycznia 2003 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy finansowej, sporządzonej w Warszawie dnia 29 września 2000 r.
M.P. 2003 nr 45 poz. 681 obowiązujący Porozumienie z dnia 31 stycznia 2003 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy finansowej, sporządzonej w Warszawie dnia 29 września 2000 r.
M.P. 2003 nr 45 poz. 680 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2003 nr 45 poz. 679 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2003 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2003 nr 45 poz. 678 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2003 nr 45 poz. 677 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
M.P. 2003 nr 45 poz. 676 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2003 r. o nadaniu orderu
M.P. 2003 nr 45 poz. 675 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2003 nr 45 poz. 674 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maj 2003 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2003 nr 45 poz. 673 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2003 nr 45 poz. 672 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2003 nr 45 poz. 671 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2003 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2003 nr 45 poz. 670 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2003 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2003 nr 45 poz. 669 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2003 r. o nadaniu orderu i odznaczenia
M.P. 2003 nr 45 poz. 668 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2003 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2003 nr 45 poz. 667 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
M.P. 2003 nr 45 poz. 666 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2003 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2003 nr 45 poz. 665 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2003 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii
M.P. 2003 nr 45 poz. 664 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2003 r. w sprawie projektu Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy
M.P. 2003 nr 45 poz. 663 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2003 r. w sprawie upamiętnienia 500-lecia urodzin Andrzeja Frycza Modrzewskiego
M.P. 2003 nr 45 poz. 662 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2003 r. w sprawie ogłoszenia roku 2004 rokiem Władysława Grabskiego
M.P. 2003 nr 44 poz. 661 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2003 r. o wskazaniu wystawy publicznej dającej pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym
M.P. 2003 nr 44 poz. 660 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 9 września 2003 r. w sprawie wzorców jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar
M.P. 2003 nr 44 poz. 659 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Postanowienie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 września 2003 r. w sprawie ostatecznych ustaleń dokonanych w ramach ponownego rozpatrzenia decyzji Ministra Gospodarki z dnia 31 października 2000 r. w sprawie nałożenia ostatecznego cła antydumpingowego w związku z przywozem na polski obszar celny zapalniczek kieszonkowych w celu obejścia cła antydumpingowego ustanowionego decyzją Ministra Gospodarki z dnia 26 października 1998 r.
M.P. 2003 nr 44 poz. 658 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Postanowienie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 września 2003 r. w sprawie ostatecznych ustaleń dokonanych w ramach ponownego rozpatrzenia decyzji Ministra Gospodarki z dnia 17 sierpnia 2000 r. w sprawie nałożenia ostatecznego cła antydumpingowego w związku z przywozem na polski obszar celny zapalniczek kieszonkowych w celu obejścia cła antydumpingowego ustanowionego decyzją Ministra Gospodarki z dnia 26 października 1998 r.
M.P. 2003 nr 44 poz. 657 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 września 2003 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 20 zł i 200 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2003 nr 44 poz. 656 uznany za uchylony Zarządzenie Nr 79 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 września 2003 r. w sprawie zasad, zakresu i trybu współdziałania oraz szczegółowego rozdziału kompetencji pomiędzy Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu i Wojskowe Służby Informacyjne
M.P. 2003 nr 44 poz. 655 uchylony Zarządzenie Nr 78 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji
M.P. 2003 nr 44 poz. 654 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2003 r. o nadaniu orderu
M.P. 2003 nr 44 poz. 653 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2003 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2003 nr 43 poz. 652 Komunikat Nr 9/2003/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 11 września 2003 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2003 nr 43 poz. 651 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 3 września 2003 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazanych w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2003 nr 43 poz. 650 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 września 2003 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
M.P. 2003 nr 43 poz. 649 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2003 r. o sprostowaniu błędu
M.P. 2003 nr 43 poz. 648 Oświadczenie rządowe z dnia 22 sierpnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Nauki, Badań i Kultury Kraju Związkowego Brandenburgii w sprawie Collegium Polonicum w Słubicach, sporządzonej w Warszawie dnia 2 października 2002 r.
M.P. 2003 nr 43 poz. 647 obowiązujący Umowa między Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Nauki, Badań i Kultury Kraju Związkowego Brandenburgii w sprawie Collegium Polonicum w Słubicach, sporządzona w Warszawie dnia 2 października 2002 r.
M.P. 2003 nr 43 poz. 646 Oświadczenie rządowe z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem dotyczącym Europejskiego porozumienia o organizacjach badawczych, ich programach i działalności (EUROPA), podpisanym w Brukseli dnia 15 maja 2001 r.
M.P. 2003 nr 43 poz. 645 obowiązujący Poprawka Nr 1 podpisana w Rzymie dnia 16 maja 2002 r. do Porozumienia dotyczącego Europejskiego porozumienia o organizacjach badawczych, ich programach i działalności (EUROPA), podpisanego w Brukseli dnia 15 maja 2001 r., między Rządem Republiki Austrii reprezentowanym przez Federalnego Ministra Obrony, Ministerstwa Obrony Narodowej Królestwa Belgii, Ministrem Obrony Republiki Czeskiej, Ministerstwem Obrony Królestwa Danii, Ministrem Obrony Republiki Finlandii, Ministrem Obrony Republiki Francuskiej, Federalnym Ministrem Obrony Republiki Federalnej Niemiec, Ministrem Obrony Republiki Greckiej, Rządem Republiki Węgierskiej reprezentowanym przez Ministra Obrony, Ministrem Obrony Republiki Włoskiej, Ministrem Obrony Wielkiego Księstwa Luksemburga, Ministrem Obrony Królestwa Niderlandów, Ministrem Obrony Królestwa Norwegii, Rządem Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowanym przez ministra Obrony Narodowej, Ministrem Obrony Republiki Portugalskiej, Ministrem Obrony Królestwa Hiszpanii, Rządem Królestwa Szwecji reprezentowanym przez Ministra Obrony, Ministrem Obrony Narodowej Republiki Turcji i Sekretarzem Stanu ds. Obrony Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej dotycząca udziału Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2003 nr 43 poz. 644 obowiązujący Porozumienie między Rządem Republiki Austrii reprezentowanym przez Federalnego Ministra Obrony, Ministrem Obrony Narodowej Królestwa Belgii, Ministrem Obrony Republiki Czeskiej, Ministrem Obrony Królestwa Danii, Ministrem Obrony Republiki Finlandii, Ministrem Obrony Republiki Francuskiej, Federalnym Ministrem Obrony Republiki Federalnej Niemiec, Ministrem Obrony Republiki Greckiej, Rządem Republiki Węgierskiej reprezentowanym przez Ministra Obrony, Ministrem Obrony Republiki Włoskiej, Ministrem Obrony Wielkiego Księstwa Luksemburga, Ministrem Obrony Królestwa Niderlandów, Ministrem Obrony Królestwa Norwegii, Ministrem Obrony Republiki Portugalskiej, Ministrem Obrony Królestwa Hiszpanii, Rządem Królestwa Szwecji reprezentowanym przez Ministra Obrony, Ministrem Obrony Narodowej Republiki Turcji i Sekretarzem Stanu ds. Obrony Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej dotyczące Europejskiego porozumienia o organizacjach badawczych, ich programach i działalności (EUROPA), podpisane w Brukseli dnia 15 maja 2002 r.
M.P. 2003 nr 43 poz. 643 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 września 2003 r. nr Z. 110-29-2003 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2003 nr 43 poz. 642 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 września 2003 r. nr Z. 110-28-2003 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2003 nr 43 poz. 641 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 września 2003 r. nr Z. 110-27-2003 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2003 nr 43 poz. 640 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 września 2003 r. nr Z. 110-26-2003 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2003 nr 43 poz. 639 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2003 r. nr Z. 110-30-2003 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2003 nr 43 poz. 638 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2003 r. nr 111-38-03 o nadaniu stopnia generała Służby Więziennej
M.P. 2003 nr 43 poz. 637 Apel Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2003 r. w 64 rocznicę wybuchu II wojny światowej w sprawie szczególnego szacunku dla prawdy historycznej jako wartości budującej pokój w Europie
M.P. 2003 nr 43 poz. 636 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie powołania członka Rady Polityki Pieniężnej
M.P. 2003 nr 42 poz. 635 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 września 2003 r. w sprawie przyjęcia zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydata na senatora oraz zawiadomień o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego i komitetów wyborczych wyborców
M.P. 2003 nr 42 poz. 634 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2003 r.
M.P. 2003 nr 42 poz. 633 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2003 r.
M.P. 2003 nr 42 poz. 632 Obwieszczenie Ministra Nauki z dnia 21 sierpnia 2003 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń i testów na zwierzętach
M.P. 2003 nr 42 poz. 631 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2003 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 par. 1 ustawy - Ordynacja podatkowa
M.P. 2003 nr 42 poz. 630 uchylony Zarządzenie Nr 76 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 września 2003 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury
M.P. 2003 nr 42 poz. 629 obowiązujący Zarządzenie Nr 75 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 września 2003 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do Spraw Kontroli Cen na Leki Pochodzące z Importu
M.P. 2003 nr 42 poz. 628 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 maja 2003 r. o nadaniu orderu
M.P. 2003 nr 42 poz. 627 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 maja 2003 r. o nadaniu orderów
M.P. 2003 nr 42 poz. 626 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2003 r. o nadaniu orderu
M.P. 2003 nr 42 poz. 625 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2003 nr 42 poz. 624 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2003 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2003 nr 42 poz. 623 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2003 r. o nadaniu orderów
M.P. 2003 nr 42 poz. 622 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2003 nr 42 poz. 621 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2003 nr 42 poz. 620 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2003 nr 42 poz. 619 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2003 r. o nadaniu orderu
M.P. 2003 nr 42 poz. 618 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2003 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2003 nr 42 poz. 617 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2003 r. o nadaniu orderów
M.P. 2003 nr 42 poz. 616 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2003 nr 42 poz. 615 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2003 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2003 nr 42 poz. 614 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2003 nr 42 poz. 613 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2003 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2003 nr 42 poz. 612 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 sierpnia 2003 r. nr Z. 110-25-2003 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2003 nr 42 poz. 611 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 sierpnia 2003 r. nr Z. 110-24-2003 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2003 nr 42 poz. 610 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2003 r. nr W. 111-37-03 o nadaniu stopnia oficerskiego generała
M.P. 2003 nr 42 poz. 609 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2003 r. nr Z. 110-23-2003 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2003 nr 42 poz. 608 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2003 r. nr 112-8-03 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2003 nr 42 poz. 607 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 sierpnia 2003 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 30 z siedzibą w Rybniku
M.P. 2003 nr 42 poz. 606 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2003 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Józefa Edmunda Stasiewskiego
M.P. 2003 nr 41 poz. 605 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 sierpnia 2003 r. w sprawie przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2003 r.
M.P. 2003 nr 41 poz. 604 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 sierpnia 2003 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego
M.P. 2003 nr 41 poz. 603 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 sierpnia 2003 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2003 r.
M.P. 2003 nr 41 poz. 602 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 sierpnia 2003 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w IV kwartale 2003 r.
M.P. 2003 nr 41 poz. 601 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 7 sierpnia 2003 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na rok 2004
M.P. 2003 nr 41 poz. 600 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w trzecim kwartale 2003 r
M.P. 2003 nr 41 poz. 599 uchylony Zarządzenie Nr 71 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych
M.P. 2003 nr 41 poz. 598 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2003 r. o nadaniu orderów
M.P. 2003 nr 41 poz. 597 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2003 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2003 nr 41 poz. 596 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 2003 r. o nadaniu orderów
M.P. 2003 nr 41 poz. 595 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2003 nr 41 poz. 594 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2003 r. w sprawie uczczenia pamięci wielkiego Polaka Mikołaja Kopernika, jednego z największych uczonych w historii świata
M.P. 2003 nr 40 poz. 593 Komunikat Nr 8/2003/ (DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2003 nr 40 poz. 592 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 sierpnia 2003 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców
M.P. 2003 nr 40 poz. 591 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2003 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
M.P. 2003 nr 40 poz. 590 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2003 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
M.P. 2003 nr 40 poz. 589 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 lipca 2003 r. o treści oświadczenia złożonego przez osobę ubiegającą się o wpis na listę adwokatów
M.P. 2003 nr 40 poz. 588 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych
M.P. 2003 nr 40 poz. 587 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500 na IV kwartał 2003 r.
M.P. 2003 nr 40 poz. 586 uchylony Uchwała Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych
M.P. 2003 nr 40 poz. 585 uznany za uchylony Zarządzenie Nr 64 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Przygotowania Propozycji Rozwiązań Systemowych w Zakresie Realizacji Zadań Wynikających z Przepisów Wspólnotowych o Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego Dotyczących Rzeczowych Świadczeń Leczniczych
M.P. 2003 nr 40 poz. 584 Oświadczenie rządowe z dnia 25 lipca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy sporządzonej w Ankarze dnia 19 lipca 1994 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Tureckiej o zmianie Umowy o międzynarodowych przewozach drogowych, zawartej w Ankarze dnia 9 września 1977 r.
M.P. 2003 nr 40 poz. 583 obowiązujący Umowa sporządzona w Ankarze dnia 19 lipca 1994 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Tureckiej o zmianie Umowy o międzynarodowych przewozach drogowych, zawartej w Ankarze dnia 9 września 1977 r.
M.P. 2003 nr 40 poz. 582 Oświadczenie rządowe z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Rocznej umowy finansowej na rok 2003 między Rzecząpospolitą Polską a Komisją Wspólnot Europejskich dotyczącej Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (SAPARD) w Polsce, sporządzonej w Brukseli dnia 4 czerwca 2003 r.
M.P. 2003 nr 40 poz. 581 obowiązujący Roczna umowa finansowa na rok 2003 między Rzecząpospolitą Polską a Komisją Wspólnot Europejskich dotycząca Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (SAPARD) w Polsce, sporządzona w Brukseli dnia 4 czerwca 2003 r.
M.P. 2003 nr 40 poz. 580 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2003 nr 39 poz. 579 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2003 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym
M.P. 2003 nr 39 poz. 578 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lipca 2003 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
M.P. 2003 nr 39 poz. 577 Oświadczenie rządowe z dnia 13 lutego 2003 r. w sprawie przystąpienia Chińskiej Republiki Ludowej do Światowej Organizacji Handlu (WTO)
M.P. 2003 nr 39 poz. 576 Oświadczenie rządowe z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Rocznej umowy finansowej na rok 2002 między Rzecząpospolitą Polską a Komisją Wspólnot Europejskich dotyczącej Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (SAPARD) w Polsce, sporządzonej w Brukseli dnia 3 kwietnia 2003 r.
M.P. 2003 nr 39 poz. 575 obowiązujący Roczna Umowa Finansowa na rok 2002 między Rzecząpospolitą Polską a Komisją Wspólnot Europejskich dotycząca Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (SAPARD) w Polsce, sporządzona w Brukseli dnia 3 kwietnia 2003 r.
M.P. 2003 nr 39 poz. 574 uznany za uchylony Uchwała Nr 167 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania żywności z zapasów Agencji Rynku Rolnego w 2003 r. na potrzeby jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej
M.P. 2003 nr 39 poz. 573 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2003 r. o nadaniu orderów
M.P. 2003 nr 39 poz. 572 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lipca 2003 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 40 z siedzibą w Koszalinie
M.P. 2003 nr 39 poz. 571 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2003 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 6 z siedzibą w Lublinie
M.P. 2003 nr 39 poz. 570 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2003 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Ryszarda Jana Ulickiego
M.P. 2003 nr 39 poz. 569 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Józefa Żywca
M.P. 2003 nr 39 poz. 568 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na zatrzymanie posła Andrzeja Jagiełły oraz na zastosowanie wobec niego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania
M.P. 2003 nr 39 poz. 567 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lipca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2002 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów
M.P. 2003 nr 39 poz. 566 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lipca 2003 r. w sprawie ogłoszenia roku 2004 rokiem Witolda Gombrowicza
M.P. 2003 nr 39 poz. 565 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2003 r. w sprawie powołania członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
M.P. 2003 nr 38 poz. 564 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 16 lipca 2003 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w II kwartale 2003 r.
M.P. 2003 nr 38 poz. 563 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 lipca 2003 r. w sprawie zmiany nazwy Wyższego Seminarium Duchownego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej
M.P. 2003 nr 38 poz. 562 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wykazu środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania
M.P. 2003 nr 38 poz. 561 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lipca 2003 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2003 nr 38 poz. 560 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 lipca 2003 r. w sprawie wykazu jednostek, którym udzielono w 2002 r. dotacji podmiotowych w ustawowo określonym zakresie
M.P. 2003 nr 38 poz. 559 akt indywidualny Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 lipca 2003 r. w sprawie powołania komisarzy wyborczych na kadencję w latach 2003-2008
M.P. 2003 nr 38 poz. 558 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 lipca 2003 r. w sprawie wygaśnięcia funkcji Komisarza Wyborczego w Radomiu
M.P. 2003 nr 38 poz. 557 uznany za uchylony Zarządzenie Nr 59 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
M.P. 2003 nr 38 poz. 556 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2003 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej
M.P. 2003 nr 38 poz. 555 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2003 r. nr Z. 110-22-2003 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2003 nr 38 poz. 554 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2003 r. nr Z. 110-21-2003 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2003 nr 38 poz. 553 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2003 r. nr Z. 110-20-2003 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2003 nr 38 poz. 552 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2003 r. nr Z. 110-19-2003 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2003 nr 38 poz. 551 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2003 r. nr Z. 110-18-2003 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2003 nr 37 poz. 550 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2003 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2003 r.
M.P. 2003 nr 37 poz. 549 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2003 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I półroczu 2003 r.
M.P. 2003 nr 37 poz. 548 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2003 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2003 r.
M.P. 2003 nr 37 poz. 547 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2003 r.
M.P. 2003 nr 37 poz. 546 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2003 r.
M.P. 2003 nr 37 poz. 545 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2003 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2003 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.
M.P. 2003 nr 37 poz. 544 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2003 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2003 r.
M.P. 2003 nr 37 poz. 543 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lipca 2003 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
M.P. 2003 nr 37 poz. 542 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
M.P. 2003 nr 37 poz. 541 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie rozdysponowania kontyngentu taryfowego
M.P. 2003 nr 37 poz. 540 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
M.P. 2003 nr 37 poz. 539 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2003 r. o treści oświadczenia złożonego przez osobę powoływaną na kierownicze stanowisko państwowe przez Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2003 nr 37 poz. 538 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2003 r. o treści oświadczeń złożonych przez osoby powoływane na kierownicze stanowiska państwowe przez Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2003 nr 37 poz. 537 Oświadczenie rządowe z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Programu współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji, Kultury i Nauki Mongolii na lata 2003-2005, sporządzonego w Warszawie dnia 15 maja 2003 r.
M.P. 2003 nr 37 poz. 536 wygaśnięcie aktu Program Współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji, Kultury i Nauki Mongolii na lata 2003-2005, sporządzony w Warszawie dnia 15 maja 2003 r.
M.P. 2003 nr 37 poz. 535 Oświadczenie rządowe z dnia 7 maja 2003 r. o związaniu Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 6 kwietnia 2003 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie zmiany pozycji 22 w załączniku nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.
M.P. 2003 nr 37 poz. 534 obowiązujący Porozumienie z dnia 6 kwietnia 2003 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie zmiany pozycji 22 w załączniku nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.
M.P. 2003 nr 37 poz. 533 Oświadczenie rządowe z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 18 kwietnia 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie załącznika nr 2 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r., dotyczącym przedłużenia połączenia kolejowego kolei Usedomer Baderbahn z Ahlbeck - Granica do Świnoujścia
M.P. 2003 nr 37 poz. 532 obowiązujący Porozumienie z dnia 18 kwietnia 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie załącznika nr 2 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r., dotyczącym przedłużenia połączenia kolejowego kolei Usedomer Baderbahn z Ahlbeck - Granica do Świnoujścia
M.P. 2003 nr 37 poz. 531 Oświadczenie rządowe z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie przejść granicznych, sporządzonej w Warszawie dnia 18 maja 1992 r.
M.P. 2003 nr 37 poz. 530 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie przejść granicznych, sporządzona w Warszawie dnia 18 maja 1992 r.
M.P. 2003 nr 37 poz. 529 Oświadczenie rządowe z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie przejść granicznych, sporządzonej w Moskwie dnia 22 maja 1992 r.
M.P. 2003 nr 37 poz. 528 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie przejść granicznych, sporządzona w Moskwie dnia 22 maja 1992 r.
M.P. 2003 nr 37 poz. 527 Oświadczenie rządowe z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.
M.P. 2003 nr 37 poz. 526 uchylony Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzona w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.
M.P. 2003 nr 37 poz. 525 Oświadczenie rządowe z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.
M.P. 2003 nr 37 poz. 524 wygaśnięcie aktu Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o małym ruchu granicznym, sporządzona w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.
M.P. 2003 nr 37 poz. 523 Oświadczenie rządowe z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej w sprawie przejść granicznych, sporządzonej w Warszawie dnia 12 sierpnia 1992 r.
M.P. 2003 nr 37 poz. 522 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej w sprawie przejść granicznych, sporządzona w Warszawie dnia 12 sierpnia 1992 r.
M.P. 2003 nr 37 poz. 521 Oświadczenie rządowe z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r.
M.P. 2003 nr 37 poz. 520 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzona w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r.
M.P. 2003 nr 37 poz. 519 Oświadczenie rządowe z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś w sprawie przejść granicznych, sporządzonej w Warszawie dnia 24 kwietnia 1992 r.
M.P. 2003 nr 37 poz. 518 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś w sprawie przejść granicznych, sporządzona w Warszawie dnia 24 kwietnia 1992 r.
M.P. 2003 nr 37 poz. 517 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2003 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Adama Jamroza
M.P. 2003 nr 37 poz. 516 obowiązujący Oświadczenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lipca 2003 r. w związku z 60. rocznicą tragedii wołyńskiej
M.P. 2003 nr 37 poz. 515 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2003 r. w 60. rocznicę śmierci Generała Władysława Sikorskiego
M.P. 2003 nr 37 poz. 514 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego
M.P. 2003 nr 37 poz. 513 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie ustanowienia 28 kwietnia Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy
M.P. 2003 nr 36 poz. 512 Komunikat Nr 7/2003/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 14 lipca 2003 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2003 nr 36 poz. 511 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które przystąpiły do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 15 lutego 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r., oraz wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które wystąpiły z międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 15 lutego 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r.
M.P. 2003 nr 36 poz. 510 uchylony Zarządzenie Nr 53 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska
M.P. 2003 nr 36 poz. 509 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2003 r. o nadaniu orderu
M.P. 2003 nr 36 poz. 508 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2003 nr 36 poz. 507 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2003 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2003 nr 36 poz. 506 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2003 nr 36 poz. 505 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2003 nr 36 poz. 504 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2003 r. o nadaniu orderu
M.P. 2003 nr 36 poz. 503 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 2003 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń
M.P. 2003 nr 36 poz. 502 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2003 nr 36 poz. 501 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2003 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2003 nr 36 poz. 500 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2003 r. o nadaniu orderu
M.P. 2003 nr 36 poz. 499 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2003 r. o nadaniu orderu
M.P. 2003 nr 36 poz. 498 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 2003 r. nr 111-22-03 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji
M.P. 2003 nr 36 poz. 497 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2003 r. nr Z. 110-17-2003 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2003 nr 36 poz. 496 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2003 r. nr 115-6-03 o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2003 nr 36 poz. 495 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2003 r. nr 115-5-03 o nadaniu tytułu naukowego profesora
M.P. 2003 nr 35 poz. 494 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 czerwca 2003 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazanych w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2003 nr 35 poz. 493 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2003 r. o wskazaniu wystawy publicznej dającej pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym
M.P. 2003 nr 35 poz. 492 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorców jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar
M.P. 2003 nr 35 poz. 491 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lipca 2003 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
M.P. 2003 nr 35 poz. 490 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 czerwca 2003 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
M.P. 2003 nr 35 poz. 489 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
M.P. 2003 nr 35 poz. 488 uchylony Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie regulaminu Rady Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego
M.P. 2003 nr 35 poz. 487 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2003 r. o nadaniu orderu i odznaczeń
M.P. 2003 nr 35 poz. 486 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2003 r. o nadaniu orderu
M.P. 2003 nr 35 poz. 485 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 2003 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2003 nr 35 poz. 484 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2003 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2003 nr 35 poz. 483 akt indywidualny Postanowienie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2003 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2003 nr 35 poz. 482 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2003 r. o nadaniu orderów
M.P. 2003 nr 35 poz. 481 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2003 r. o nadaniu orderu
M.P. 2003 nr 35 poz. 480 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2003 nr 35 poz. 479 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2003 r. nr 113-14-03 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2003 nr 35 poz. 478 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2003 r. nr Z. 110-16-2003 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2003 nr 35 poz. 477 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2003 r. nr 113-10-2003 o powołaniu w skład Państwowej Komisji Wyborczej
M.P. 2003 nr 35 poz. 476 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2003 r. nr Z. 110-15-2003 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2003 nr 35 poz. 475 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2003 r. nr Z. 110-14-2003 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2003 nr 35 poz. 474 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2003 r. nr 111-18-03 o mianowaniu na stopień generała brygady
M.P. 2003 nr 35 poz. 473 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2003 r. nr 112-7-03 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2003 nr 35 poz. 472 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2003 r. nr Z. 110-13-2003 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2003 nr 35 poz. 471 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2003 r. nr Z. 110-12-2003 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2003 nr 35 poz. 470 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2003 r. nr Z. 110-11-2003 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2003 nr 35 poz. 469 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2003 r. nr Z. 110-10-2003 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2003 nr 35 poz. 468 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2003 r. nr Z. 110-9-2003 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2003 nr 35 poz. 467 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2003 r. nr Z. 110-8-2003 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2003 nr 35 poz. 466 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2003 r. nr 112-6-03 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2003 nr 35 poz. 465 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 kwietnia 2003 r. nr 115-4-03 o nadaniu tytułu naukowego profesora
M.P. 2003 nr 34 poz. 464 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 2003 r. o wskazaniu wystawy publicznej dającej pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym
M.P. 2003 nr 34 poz. 463 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 czerwca 2003 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnych orzeczeń Sądu stwierdzających niezgodność z prawdą oświadczeń osób lustrowanych
M.P. 2003 nr 34 poz. 462 akt jednorazowy Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 10 czerwca 2003 r. w sprawie uznania rejonu działania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych za strefę działań wojennych
M.P. 2003 nr 34 poz. 461 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2003 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
M.P. 2003 nr 34 poz. 460 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 czerwca 2003 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
M.P. 2003 nr 34 poz. 459 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2003 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
M.P. 2003 nr 34 poz. 458 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie wykazu nawozów, które można wprowadzać do obrotu
M.P. 2003 nr 34 poz. 457 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie wykazu hut, którym udzielono w 2002 r. dotacji podmiotowych w ustawowo określonym zakresie
M.P. 2003 nr 34 poz. 456 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2003 r. o sprostowaniu błędu
M.P. 2003 nr 34 poz. 455 uznany za uchylony Zarządzenie Nr 47 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2003 nr 34 poz. 454 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2003 nr 34 poz. 453 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2003 nr 34 poz. 452 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2003 r. o nadaniu orderu i odznaczeń
M.P. 2003 nr 34 poz. 451 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lutego 2003 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2003 nr 34 poz. 450 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lutego 2003 r. o nadaniu orderu
M.P. 2003 nr 34 poz. 449 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2003 r. o nadaniu orderu
M.P. 2003 nr 34 poz. 448 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2003 r. o nadaniu orderu
M.P. 2003 nr 34 poz. 447 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2003 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2003 nr 34 poz. 446 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2003 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2003 nr 34 poz. 445 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2003 r. o nadaniu orderów
M.P. 2003 nr 34 poz. 444 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2003 nr 34 poz. 443 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2003 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Rozdzielająco-Obserwacyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych w Syryjskiej Republice Arabskiej
M.P. 2003 nr 34 poz. 442 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2003 r. uchylające postanowienie o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji sił sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Republice Turcji
M.P. 2003 nr 34 poz. 441 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2003 r. nr 113-13-03 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2003 nr 34 poz. 440 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2003 r. nr 113-12-03 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2003 nr 34 poz. 439 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2003 r. nr 113-11-03 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2003 nr 34 poz. 438 obowiązujący Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie zniesienia obowiązku wizowego dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej podróżujących do Stanów Zjednoczonych Ameryki
M.P. 2003 nr 34 poz. 437 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie łamania praw człowieka i prawa międzynarodowego przez władze Republiki Kuby
M.P. 2003 nr 34 poz. 436 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie wyrażenia Radzie Ministrów wotum zaufania
M.P. 2003 nr 34 poz. 435 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej polskiej z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności za 2002 r.
M.P. 2003 nr 33 poz. 434 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2003 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Stabilizujących w Republice Bośni i Hercegowiny
M.P. 2003 nr 33 poz. 433 wygaśnięcie aktu Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie przyjęcia "Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010"
M.P. 2003 nr 32 poz. 432 Komunikat Nr 6/2003/ (DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie stałych stóp procentowych - CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2003 nr 32 poz. 431 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 czerwca 2003 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia Sądu stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenia osoby lustrowanej
M.P. 2003 nr 32 poz. 430 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 maja 2003 r. o treści oświadczenia złożonego przez osobę ubiegającą się o nominację sędziowską
M.P. 2003 nr 32 poz. 429 Obwieszczenie Ministra Kultury z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Kultury
M.P. 2003 nr 32 poz. 428 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie rozdysponowania kontyngentu taryfowego
M.P. 2003 nr 32 poz. 427 obowiązujący Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej w 2002 r.
M.P. 2003 nr 32 poz. 426 akt jednorazowy Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej w 2002 r.
M.P. 2003 nr 32 poz. 425 uchylony Zarządzenie Nr 42 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska
M.P. 2003 nr 32 poz. 424 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2003 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2003 nr 32 poz. 423 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2003 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2003 nr 32 poz. 422 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2003 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2003 nr 32 poz. 421 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2003 r. o nadaniu orderu
M.P. 2003 nr 32 poz. 420 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2003 nr 32 poz. 419 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2003 r. o nadaniu orderów
M.P. 2003 nr 32 poz. 418 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lutego 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2003 nr 31 poz. 417 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2002 r.
M.P. 2003 nr 31 poz. 416 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie informacji finansowych partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2002 r.
M.P. 2003 nr 30 poz. 415 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Postanowienie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie wszczęcia postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny cementu pochodzącego z Republiki Białorusi
M.P. 2003 nr 30 poz. 414 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Postanowienie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 2003 r. z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie wstępnych ustaleń w postępowaniu antydumpingowym przeglądowym w związku z przywozem na polski obszar celny zapalniczek pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej lub Tajwanu
M.P. 2003 nr 30 poz. 413 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2003 r. o nadaniu orderu
M.P. 2003 nr 30 poz. 412 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2003 r. o nadaniu orderu
M.P. 2003 nr 30 poz. 411 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2003 r. o nadaniu orderów
M.P. 2003 nr 30 poz. 410 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2003 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku
M.P. 2003 nr 29 poz. 409 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2002 r.
M.P. 2003 nr 29 poz. 408 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
M.P. 2003 nr 29 poz. 407 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500 na III kwartał 2003 r.
M.P. 2003 nr 29 poz. 406 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Postanowienie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie ustalenia występowania nadmiernego przywozu na polski obszar celny węglika wapnia
M.P. 2003 nr 29 poz. 405 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Postanowienie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie ustalenia występowania nadmiernego przywozu na polskie obszar celny gazowych urządzeń przepływowych do podgrzewania wody
M.P. 2003 nr 29 poz. 404 Oświadczenie rządowe z dnia 12 kwietnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Tunezyjskiej o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Tunisie dnia 24 grudnia 1980 r.
M.P. 2003 nr 29 poz. 403 obowiązujący Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Tunezyjskiej o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Tunisie dnia 24 grudnia 1980 r.
M.P. 2003 nr 29 poz. 402 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2003 r. o nadaniu orderu i odznaczenia
M.P. 2003 nr 29 poz. 401 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2003 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2003 nr 28 poz. 400 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2003 r. o wskazaniu wystawy publicznej dającej pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym
M.P. 2003 nr 28 poz. 399 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 maja 2003 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w pierwszym kwartale 2003 r.
M.P. 2003 nr 28 poz. 398 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 maja 2003 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2003 r.
M.P. 2003 nr 28 poz. 397 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 maja 2003 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
M.P. 2003 nr 28 poz. 396 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 maja 2003 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
M.P. 2003 nr 28 poz. 395 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 maj 2003 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w drugim kwartale 2003 r.
M.P. 2003 nr 28 poz. 394 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie ogłoszenia kwot i relacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
M.P. 2003 nr 28 poz. 393 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie trybu przesyłania do Państwowej Komisji Wyborczej danych i protokołów głosowania w referendum ogólnokrajowym obejmujących wyniki głosowania z obszaru właściwości komisarza wyborczego
M.P. 2003 nr 28 poz. 392 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia trybu przekazywania Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych za granicą w referendum ogólnokrajowym
M.P. 2003 nr 28 poz. 391 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia trybu przekazywania komisarzowi wyborczemu właściwemu dla siedziby armatora wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich w referendum ogólnokrajowym
M.P. 2003 nr 28 poz. 390 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji do spraw referendum i dla komisarzy wyborczych w sprawie przekazywania Państwowej Komisji Wyborczej informacji o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz liczbie wydanych kart do głosowania w pierwszym dniu głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 8 czerwca 2003 r.
M.P. 2003 nr 28 poz. 389 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie zasad sporządzania i trybu przekazywania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 8 czerwca 2003 r.
M.P. 2003 nr 28 poz. 388 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie zasad sporządzania i trybu przekazywania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 8 czerwca 2003 r.
M.P. 2003 nr 28 poz. 387 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie zasad drukowania i trybu przekazywania kart do głosowania obwodowym komisjom do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej
M.P. 2003 nr 28 poz. 386 uchylony Zarządzenie Nr 37 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Informatyzacji
M.P. 2003 nr 27 poz. 385 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2003 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
M.P. 2003 nr 27 poz. 384 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów sporządzanych przez komisje obwodowe po zakończeniu głosowania w pierwszym dniu i przed rozpoczęciem głosowania w drugim dniu referendum przeprowadzanego w ciągu dwóch dni
M.P. 2003 nr 27 poz. 383 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 maja 2003 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji do spraw referendum, dotyczących zadań i trybu przygotowania i przeprowadzenia głosowania oraz sposobu wykonania czynności związanych z przerwą w głosowaniu w referendum wyznaczonym na dzień 8 czerwca 2003 r.
M.P. 2003 nr 27 poz. 382 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2003 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2003 nr 27 poz. 381 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2003 nr 26 poz. 380 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 maja 2003 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2003 r.
M.P. 2003 nr 26 poz. 379 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 maja 2003 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego
M.P. 2003 nr 26 poz. 378 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 maja 2003 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w III kwartale 2003 r.
M.P. 2003 nr 26 poz. 377 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 7 maja 2003 r.
M.P. 2003 nr 26 poz. 376 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 maja 2003 r. w sprawie wykazu towarów podlegających weterynaryjnej kontroli granicznej
M.P. 2003 nr 26 poz. 375 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Postanowienie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie zakończenia postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny niektórych produktów stalowych, bez zastosowania środków ochronnych
M.P. 2003 nr 26 poz. 374 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2003 r. o nadaniu orderów
M.P. 2003 nr 26 poz. 373 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2003 r. o nadaniu orderu
M.P. 2003 nr 26 poz. 372 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2003 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń
M.P. 2003 nr 26 poz. 371 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2003 r. o nadaniu orderów
M.P. 2003 nr 26 poz. 370 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2003 nr 25 poz. 369 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2003 r.
M.P. 2003 nr 25 poz. 368 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2002 r.
M.P. 2003 nr 25 poz. 367 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2003 nr 25 poz. 366 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie określenia warunków oraz sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w referendum ogólnokrajowym w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, zarządzonym na dzień 8 czerwca 2003 r.
M.P. 2003 nr 25 poz. 365 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2003 r. o pozbawieniu odznaczenia
M.P. 2003 nr 25 poz. 364 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2002 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2003 nr 25 poz. 363 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2002 r. o nadanie orderu i odznaczeń
M.P. 2003 nr 25 poz. 362 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2003 nr 25 poz. 361 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2002 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2003 nr 25 poz. 360 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2003 nr 25 poz. 359 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
M.P. 2003 nr 25 poz. 358 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 grudnia 2002 r. o nadaniu orderu
M.P. 2003 nr 25 poz. 357 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 maja 2003 r. nr 111-15-03 o nadaniu stopnia nadbrygadiera
M.P. 2003 nr 25 poz. 356 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 maja 2003 r. nr 111-14-03 o nadaniu stopnia generała brygadiera
M.P. 2003 nr 25 poz. 355 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2003 r. nr 113-9-03 o powołaniu członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
M.P. 2003 nr 25 poz. 354 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. nr Z. 110-7-2003 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2003 nr 25 poz. 353 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. nr Z. 110-6-2003 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2003 nr 25 poz. 352 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2003 r. nr Z. 110-5-2003 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2003 nr 25 poz. 351 uznany za uchylony Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie powołania członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
M.P. 2003 nr 25 poz. 350 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie realizacji przez Radę Ministrów ustaleń Traktatu akcesyjnego Polski do Unii Europejskiej dotyczących dofinansowania z budżetu państwa dopłat bezpośrednich w latach 2004-2006
M.P. 2003 nr 24 poz. 349 Komunikat Nr 5/2003/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2003 nr 24 poz. 348 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 maja 2003 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym
M.P. 2003 nr 24 poz. 347 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 2003 r. o treści oświadczenia złożonego przez osobę powoływaną na kierownicze stanowisko państwowe przez Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2003 nr 24 poz. 346 Oświadczenie rządowe z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Protokołu o współpracy między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury i Sztuki Ukrainy na lata 2003-2005, sporządzonego w Warszawie dnia 19 marca 2003 r.
M.P. 2003 nr 24 poz. 345 obowiązujący Protokół o współpracy między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury i Sztuki Ukrainy na lata 2003-2005, sporządzony w Warszawie dnia 19 marca 2003 r.
M.P. 2003 nr 24 poz. 344 Oświadczenie rządowe z dnia 12 kwietnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Norwegii o międzynarodowych przewozach drogowych podróżnych i ładunków, sporządzonej w Warszawie dnia 13 lutego 1970 r.
M.P. 2003 nr 24 poz. 343 obowiązujący Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Norwegii o międzynarodowych przewozach drogowych podróżnych i ładunków, sporządzona w Warszawie dnia 13 lutego 1970 r.
M.P. 2003 nr 24 poz. 342 Oświadczenie rządowe z dnia 12 kwietnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii o międzynarodowych przewozach drogowych podróżnych i ładunków, sporządzonej w Sofii dnia 22 grudnia 1972 r.
M.P. 2003 nr 24 poz. 341 obowiązujący Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii o międzynarodowych przewozach drogowych podróżnych i ładunków, sporządzona w Sofii dnia 22 grudnia 1972 r.
M.P. 2003 nr 23 poz. 340 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie średniej krajowej przychodów gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2002 r. przypadających na jednego mieszkańca
M.P. 2003 nr 23 poz. 339 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych upoważnionych do przeprowadzania badań opryskiwaczy oraz do prowadzenia szkoleń w zakresie stosowania środków ochrony roślin
M.P. 2003 nr 23 poz. 338 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Postanowienie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie wszczęcia postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny zapałek
M.P. 2003 nr 23 poz. 337 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2003 nr 22 poz. 336 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2003 r.
M.P. 2003 nr 22 poz. 335 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2003 r.
M.P. 2003 nr 22 poz. 334 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
M.P. 2003 nr 22 poz. 333 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie obowiązków przełożonych policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu oraz ratowników oddziałów obrony cywilnej w zakresie zapewnienia realizacji uprawnień wyborczych
M.P. 2003 nr 22 poz. 332 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie obowiązków przełożonych funkcjonariuszy Służby Więziennej związanych z realizacją niektórych uprawnień wyborczych
M.P. 2003 nr 22 poz. 331 obowiązujący Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie obowiązków dowódców jednostek wojskowych w zakresie zapewnienia żołnierzom uprawnień wyborczych
M.P. 2003 nr 22 poz. 330 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia wzoru karty do głosowania w referendum ogólnokrajowym w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej
M.P. 2003 nr 22 poz. 329 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 grudnia 2002 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2003 nr 21 poz. 328 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 kwietnia 2003 r. o ustaleniu liczby sędziów wojewódzkich sądów administracyjnych
M.P. 2003 nr 21 poz. 327 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 2003 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
M.P. 2003 nr 21 poz. 326 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji, kwot dochodu po waloryzacji i wysokości świadczeń pomocy społecznej oraz kwoty stanowiącej podstawę ustalania wysokości niektórych świadczeń pomocy społecznej od dnia 1 czerwca 2003 r.
M.P. 2003 nr 21 poz. 325 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w pierwszym kwartale 2003 r.
M.P. 2003 nr 21 poz. 324 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Postanowienie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wstępnych ustaleń w postępowaniu ochronnym w związku z nadmiernym przywozem na polski obszar celny saletry amonowej pochodzącej z Ukrainy
M.P. 2003 nr 21 poz. 323 Oświadczenie rządowe z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej w sprawie międzynarodowych przewozów kombinowanych, sporządzonej w Żywcu dnia 28 kwietnia 2001 r.
M.P. 2003 nr 21 poz. 322 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej w sprawie międzynarodowych przewozów kombinowanych, sporządzona w Żywcu dnia 28 kwietnia 2001 r.
M.P. 2003 nr 21 poz. 321 Oświadczenie rządowe z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Rządem Federalnej Republiki Jugosławii o udzieleniu kredytu, sporządzonej w Warszawie dnia 16 października 2002 r.
M.P. 2003 nr 21 poz. 320 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Rządem Federalnej Republiki Jugosławii o udzieleniu kredytu, sporządzona w Warszawie dnia 16 października 2002 r.
M.P. 2003 nr 21 poz. 319 Oświadczenie rządowe z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie zmiany zakresu obowiązywania przez przedłużenie okresu obowiązywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie bezzwrotnej, bilateralnej pomocy brytyjskiej dla Polski (Know How Fund): "BGŻ S.A. - Projekt restrukturyzacji finansowej i operacyjnej ", zawartej dnia 5 grudnia 2000 r. w formie wymiany listów
M.P. 2003 nr 21 poz. 318 obowiązujący Porozumienie z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie zmiany zakresu obowiązywania przez przedłużenie okresu obowiązywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie bezzwrotnej, bilateralnej pomocy brytyjskiej dla Polski (Know How Fund): "BGŻ S.A. - Projekt restrukturyzacji finansowej i operacyjnej", zawartej dnia 5 grudnia 2000 r. w formie wymiany listów
M.P. 2003 nr 21 poz. 317 Oświadczenie rządowe z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie bezzwrotnej, bilateralnej pomocy brytyjskiej dla Polski (Know How Fund):"BGŻ S.A. - Projekt restrukturyzacji finansowej i operacyjnej"
M.P. 2003 nr 21 poz. 316 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie bezzwrotnej, bilateralnej pomocy brytyjskiej dla Polski (Know How Fund): "BGŻ S.A. - Projekt restrukturyzacji finansowej i operacyjnej"
M.P. 2003 nr 21 poz. 315 Oświadczenie rządowe z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową z dnia 2 kwietnia 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załącznika nr 3 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r.
M.P. 2003 nr 21 poz. 314 obowiązujący Umowa z dnia 2 kwietnia 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załącznika nr 3 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r.
M.P. 2003 nr 21 poz. 313 Oświadczenie rządowe z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Programu współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Szkolnictwa Republiki Słowackiej na lata 2003-2006, sporządzonego w Warszawie dnia 20 grudnia 2002 r.
M.P. 2003 nr 21 poz. 312 obowiązujący Program Współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Szkolnictwa Republiki Słowackiej na lata 2003-2006, sporządzony w Warszawie dnia 20 grudnia 2002 r.
M.P. 2003 nr 20 poz. 311 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w I kwartale 2003 r.
M.P. 2003 nr 20 poz. 310 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2003 r.
M.P. 2003 nr 20 poz. 309 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2003 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.
M.P. 2003 nr 20 poz. 308 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie wzoru wykazu obywateli popierających wniosek o poddanie określonej sprawy pod referendum ogólnokrajowe
M.P. 2003 nr 20 poz. 307 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów głosowania i protokołu o wyniku referendum
M.P. 2003 nr 20 poz. 306 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie trybu i terminu powołania obwodowych komisji do spraw referendum dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w referendum ogólnokrajowym
M.P. 2003 nr 20 poz. 305 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji do spraw referendum dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w referendum ogólnokrajowym
M.P. 2003 nr 20 poz. 304 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie wzorów pieczęci obwodowych komisji do spraw referendum, powołanych do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego
M.P. 2003 nr 20 poz. 303 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie regulaminu obwodowych komisji do spraw referendum, powołanych do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego
M.P. 2003 nr 20 poz. 302 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla mężów zaufania w referendum ogólnokrajowym
M.P. 2003 nr 20 poz. 301 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej
M.P. 2003 nr 20 poz. 300 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wykorzystania techniki elektronicznej przy ustalaniu wyników głosowania i wyników wyborów przez terytorialne komisje wyborcze i komisarzy wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, przeprowadzanych w toku kadencji 2002-2006 r.
M.P. 2003 nr 20 poz. 299 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2002 r. o nadaniu orderów
M.P. 2003 nr 20 poz. 298 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2002 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2003 nr 20 poz. 297 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2002 r. o nadaniu orderu
M.P. 2003 nr 20 poz. 296 akt jednorazowy Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
M.P. 2003 nr 19 poz. 295 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia na rok 2003 liczby wolnych stanowisk sędziowskich w sądach powszechnych
M.P. 2003 nr 19 poz. 294 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 100 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2003 nr 19 poz. 293 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2002 r. o nadaniu orderu
M.P. 2003 nr 19 poz. 292 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2002 r. o nadaniu orderów
M.P. 2003 nr 19 poz. 291 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie trybu wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej
M.P. 2003 nr 19 poz. 290 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie suwerenności polskiego prawodawstwa w dziedzinie moralności i kultury
M.P. 2003 nr 18 poz. 289 Komunikat Nr 4/2003/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2003 nr 18 poz. 288 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2003 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia Sądu stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenia osoby lustrowanej
M.P. 2003 nr 18 poz. 287 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 marca 2003 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
M.P. 2003 nr 18 poz. 286 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie rejestru upoważnionych jednostek certyfikujących w rolnictwie ekologicznym
M.P. 2003 nr 18 poz. 285 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna