Obwieszczenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wykazu organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Polityki Społecznej

Show content in full window
Published text:
Document type:
Obwieszczenie
Date of publication:
2005-08-08
Date of announcement:
2005-07-26
Issuing authority:
  • MIN. POLITYKI SPOŁECZNEJ
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)