Obwieszczenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Transportu i Budownictwa lub przez niego nadzorowanych

Show content in full window
Published text:
Document type:
Obwieszczenie
Date of publication:
2006-02-10
Date of announcement:
2006-02-02
Issuing authority:
  • MIN. TRANSPORTU I BUDOWNICTWA
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)