Umowa z dnia 6 czerwca 2005 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Japonii o przyznaniu japońskiej pomocy kulturalnej Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
obowiązujący
Document type:
Umowa międzynarodowa
Date of publication:
2006-06-23
Date of announcement:
2005-06-06
Date of entry into force:
2005-06-06
Date of binding force:
2005-06-06