Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2006 r. nr Z. 110-32-2006 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
akt indywidualny
Document type:
Postanowienie
Date of publication:
2006-08-30
Date of announcement:
2006-07-28
Date of entry into force:
2006-07-28
Date of binding force:
2006-07-31
Issuing authority:
  • PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)