Umowa między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Angoli o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisana w Luandzie dnia 1 marca 2006 r.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
obowiązujący
Document type:
Umowa międzynarodowa
Date of publication:
2006-08-31
Date of announcement:
2006-03-01
Date of entry into force:
2006-03-01
Date of binding force:
2006-03-01