Oświadczenie Rządowe z dnia 10 maja 2006 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Angoli o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisaną w Luandzie dnia 1 marca 2006 r.

Show content in full window
Published text:
Document type:
Oświadczenie rządowe
Date of publication:
2006-08-31
Date of announcement:
2006-05-10
Date of entry into force:
2006-09-15
Date of binding force:
2006-09-15
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)