Zarządzenie Nr 10 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Zarządzenie
Date of publication:
2009-02-13
Date of announcement:
2009-01-30
Date of entry into force:
2009-02-13
Date of binding force:
2009-02-13
Date of repeal:
2010-01-11
Issuing authority:
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)
Repealing acts (1)