Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie ogłoszenia krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych oraz jego dwóch aktualizacji

Show content in full window
Published text:
Document type:
Obwieszczenie
Date of publication:
2010-08-17
Date of announcement:
2010-07-02
Issuing authority:
  • MIN. ŚRODOWISKA
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)