Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020

Show content in full window
Published text:
Document type:
Komunikat
Date of publication:
2016-08-26
Date of announcement:
2016-08-17
Issuing authority:
  • MIN. ROZWOJU
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)