Oświadczenie Rządowe z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Angoli o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisaną w Luandzie dnia 6 marca 2017 r.

Show content in full window
Published text:
Document type:
Oświadczenie rządowe
Date of publication:
2017-04-19
Date of announcement:
2017-03-30
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)