Oświadczenie Rządowe z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Angoli o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Angoli o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisanej w Luandzie dnia 6 marca 2017 r., podpisanym w Warszawie dnia 21 grudnia 2018 r.

Show content in full window
Published text:
Document type:
Oświadczenie rządowe
Date of publication:
2019-03-22
Date of announcement:
2019-03-07