Zarządzenie nr 179 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2020 r. w sprawie przeznaczenia składników majątkowych oraz ustalenia podmiotu i sposobu przekazania spraw wszczętych i niezakończonych przekształconego Ministerstwa Klimatu

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
akt jednorazowy
Document type:
Zarządzenie
Date of publication:
2020-11-02
Date of announcement:
2020-10-28
Date of entry into force:
2020-11-03
Date of binding force:
2020-03-21
Issuing authority:
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)