Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Klimatu i Środowiska lub przez niego nadzorowanych

Show content in full window
Published text:
Document type:
Obwieszczenie
Date of publication:
2020-12-03
Date of announcement:
2020-11-24
Issuing authority:
  • MIN. KLIMATU I ŚRODOWISKA
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)