Uchwała nr 20/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
obowiązujący
Document type:
Uchwała
Date of publication:
2020-03-06
Date of announcement:
2020-02-17
Date of entry into force:
2020-02-17
Issuing authority:
  • PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)