Zarządzenie nr 56 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Rady Mieszkalnictwa

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
obowiązujący
Document type:
Zarządzenie
Date of publication:
2020-06-29
Date of announcement:
2020-06-24
Date of entry into force:
2020-06-30
Issuing authority:
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)