Pozycja PDFStatus Tytuł
M.P. 2022 poz. 1291 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2022 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2022 poz. 1290 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2022 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2022 poz. 1289 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2022 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2022 poz. 1288 akt jednorazowy Uchwała nr 273 Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie"
M.P. 2022 poz. 1287 akt jednorazowy Uchwała nr 264 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
M.P. 2022 poz. 1286 obowiązujący Uchwała nr 265 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego
M.P. 2022 poz. 1285 obowiązujący Zarządzenie nr 431 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie roboczego Zespołu do spraw wypracowania porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Komisją Krajową NSZZ "Solidarność"
M.P. 2022 poz. 1284 akt jednorazowy Uchwała nr 263 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Podniesienie jakości i dostępności świadczeń medycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus"
M.P. 2022 poz. 1283 obowiązujący Zarządzenie nr 420 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów
M.P. 2022 poz. 1282 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2022 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2022 poz. 1281 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 grudnia 2022 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie
M.P. 2022 poz. 1280 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2022 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2022 poz. 1279 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Wykonywanie usług barberskich" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2022 poz. 1278 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 16 grudnia 2022 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2022 poz. 1277 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 7 grudnia 2022 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2022 poz. 1276 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie ustanowienia 19 września Dniem Młodzieżowych Rad i Sejmików przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego
M.P. 2022 poz. 1275 obowiązujący Zarządzenie nr 419 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wskazania centralnego zamawiającego dla jednostek administracji rządowej oraz wskazania jednostek administracji rządowej zobowiązanych do nabywania zamówień od centralnego zamawiającego
M.P. 2022 poz. 1274 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2023
M.P. 2022 poz. 1273 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie upamiętnienia Akiby Rubinsteina w rocznicę urodzin
M.P. 2022 poz. 1272 Komunikat Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2022 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej program "Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027"
M.P. 2022 poz. 1271 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie wydania zgody na pobyt komponentu Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki, komponentu Sił Zbrojnych Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz komponentu Sił Zbrojnych Kanady na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 1270 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2022 r. o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawiania na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego
M.P. 2022 poz. 1269 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie upamiętnienia 100. rocznicy powołania Macieja Rataja na Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 1268 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Diagnozowanie i naprawa pojazdów elektrycznych i hybrydowych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2022 poz. 1267 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które przystąpiły do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., oraz wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które wystąpiły z międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
M.P. 2022 poz. 1266 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Wdrażanie technologii cyfrowych w procesie zarządzania organizacją" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2022 poz. 1265 akt jednorazowy Uchwała nr 247 Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032
M.P. 2022 poz. 1264 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2022 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Stałego Zespołu Morskiego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego - Grupa 1 w działaniach na Morzu Bałtyckim, Morzu Północnym, Morzu Norweskim, Morzu Śródziemnym oraz we wschodniej części Oceanu Atlantyckiego
M.P. 2022 poz. 1263 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych
M.P. 2022 poz. 1262 akt jednorazowy Uchwała nr 258 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu wieloletniego pn. Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030
M.P. 2022 poz. 1261 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2022 r. w 90. rocznicę powstania znaku Rodła
M.P. 2022 poz. 1260 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia rodzaju bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych
M.P. 2022 poz. 1259 akt jednorazowy Uchwała nr 248 Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023
M.P. 2022 poz. 1258 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2022 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Wielonarodowej Brygady Południe - Wschód w Rumunii oraz Republice Bułgarii
M.P. 2022 poz. 1257 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Planowanie kampanii automatyzacji marketingu internetowego" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2022 poz. 1256 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie upamiętnienia 100. rocznicy tragicznej śmierci prezydenta Gabriela Narutowicza
M.P. 2022 poz. 1255 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2022 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie batalionowej grupy bojowej sił wzmocnionej Wysuniętej Obecności Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Republice Łotewskiej oraz Republice Estońskiej i Republice Litewskiej
M.P. 2022 poz. 1254 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2022 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w ramach Dostosowanych Środków Wzmocnienia Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego dla Turcji, na terytorium Turcji, wschodnim akwenie Morza Śródziemnego oraz Morzu Czarnym
M.P. 2022 poz. 1253 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie uznania Federacji Rosyjskiej za państwo wspierające terroryzm
M.P. 2022 poz. 1252 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie upamiętnienia Wincentego Pola w 150. rocznicę jego śmierci
M.P. 2022 poz. 1251 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie upamiętnienia 100. rocznicy tragicznej śmierci Prezydenta Gabriela Narutowicza
M.P. 2022 poz. 1250 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Programowanie w języku C/C++" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2022 poz. 1249 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Serwisowanie małych oczyszczalni ścieków dla równoważnej liczby mieszkańców poniżej 2000" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2022 poz. 1248 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2022 r. nr 115.9.2022 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2022 poz. 1247 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
M.P. 2022 poz. 1246 obowiązujący Zarządzenie nr 3 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie wzoru legitymacji poselskiej w IX kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 1245 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na I kwartał 2023 r.
M.P. 2022 poz. 1244 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie wykazu programów i instrumentów finansowych dotyczących przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego
M.P. 2022 poz. 1243 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prefabrykacja pojedynczych i seryjnych elementów blaszanych instalacji HVAC" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2022 poz. 1242 uchylony Uchwała nr 49/2022 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 8 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Zarządu Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2022 poz. 1241 akt posiada tekst jednolity Zarządzenie nr 26/2022 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie trybu działania i wykonywania funkcji przez Zarząd Narodowego Banku Polskiego przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość w szczególnie uzasadnionych przypadkach wynikających z obiektywnych okoliczności zewnętrznych
M.P. 2022 poz. 1240 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2021 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe, wraz z kwotami tych dotacji
M.P. 2022 poz. 1239 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Projektowanie i budowanie architektury modeli uczenia maszynowego (machine learning)" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2022 poz. 1238 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie wysokości kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne zaliczanej do kosztów uzyskania przychodów lub odliczanej od dochodu, w roku 2023
M.P. 2022 poz. 1237 akt jednorazowy Uchwała Nr 251 Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia polityki publicznej pod nazwą "System zachęt do podejmowania i kontynuowania studiów na wybranych kierunkach medycznych oraz podjęcia zatrudnienia w zawodzie na lata 2022-2026"
M.P. 2022 poz. 1236 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2022 poz. 1235 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2022 r. nr 110.50.2022 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 1234 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2022 r. nr 110.49.2022 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 1233 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2022 r. nr 110.48.2022 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 1232 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2022 r. nr 110.47.2022 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 1231 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2022 r. nr 110.46.2022 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 1230 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2022 r. nr 110.45.2022 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 1229 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2022 r. nr 110.44.2022 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 1228 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Montowanie efektywnych systemów wentylacyjnych, w tym wentylacji przeciwpożarowej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2022 poz. 1227 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Modelowanie i analizowanie procesów biznesowych zgodnie z Business Process Model and Notation" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2022 poz. 1226 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Budowanie i realizacja strategii marketingowej marki" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2022 poz. 1225 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Obsługa i utrzymanie ruchu stanowisk zrobotyzowanych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2022 poz. 1224 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Wykonywanie zabiegów przedłużania i stylizacji paznokci z elementami pielęgnacji dłoni i stóp" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2022 poz. 1223 Komunikat Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2022 poz. 1222 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2022 r. o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego
M.P. 2022 poz. 1221 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Badanie struktury skojarzeniowej marki handlowej z uwzględnieniem trendów rynkowych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2022 poz. 1220 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2022 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowa i Republice Macedonii Północnej oraz w Bośni i Hercegowinie
M.P. 2022 poz. 1219 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów oraz średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia na rok 2023
M.P. 2022 poz. 1218 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2022 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Iraku, Jordańskim Królestwie Haszymidzkim, Państwie Katar oraz Państwie Kuwejt
M.P. 2022 poz. 1217 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe w roku 2023
M.P. 2022 poz. 1216 akt jednorazowy Zarządzenie nr 408 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie zniesienia Komitetu Sterującego do spraw Projektu e-Dowód
M.P. 2022 poz. 1215 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2022 r. nr 112.81.2022 w sprawie mianowania na stopień oficerski generała brygady
M.P. 2022 poz. 1214 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2022 r. nr 112.75.2022 w sprawie mianowania na stopnie oficerskie generała broni, generała dywizji, generała brygady oraz kontradmirała
M.P. 2022 poz. 1213 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2022 r. nr 1130.85.2022 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2022 poz. 1212 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2022 r. nr 1130.83.2022 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2022 poz. 1211 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2022 r. nr 1130.82.2022 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2022 poz. 1210 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2022 r. nr 1130.77.2022 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2022 poz. 1209 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2022 r. nr 1130.76.2022 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2022 poz. 1208 akt jednorazowy Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 25 listopada 2022 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2022 poz. 1207 obowiązujący Uchwała nr 233 Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubelskiego
M.P. 2022 poz. 1206 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 grudnia 2022 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu
M.P. 2022 poz. 1205 obowiązujący Uchwała nr 244 Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubuskiego
M.P. 2022 poz. 1204 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 1203 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2022 r. o ustanowieniu roku 2023 Rokiem Pamięci Bohaterek i Bohaterów Getta Warszawskiego
M.P. 2022 poz. 1202 Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie wytycznych dotyczących korzystania z usług ekspertów w programach na lata 2021-2027
M.P. 2022 poz. 1201 Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 1 grudnia 2022 r. o wysokości wskaźnika rocznej opłaty telekomunikacyjnej w 2023 r.
M.P. 2022 poz. 1200 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie uczczenia 80. rocznicy wybuchu Powstania Zamojskiego
M.P. 2022 poz. 1199 obowiązujący Uchwała nr 229 Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego
M.P. 2022 poz. 1198 Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 30 listopada 2022 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej program współpracy Interreg Litwa-Polska 2021-2027
M.P. 2022 poz. 1197 Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 30 listopada 2022 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej program współpracy Interreg Czechy-Polska 2021-2027
M.P. 2022 poz. 1196 akt jednorazowy Uchwała nr 224 Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia polityki publicznej pt. "Strategia Demograficzna 2040"
M.P. 2022 poz. 1195 Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 30 listopada 2022 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej program współpracy Interreg Niemcy/Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia-Polska 2021-2027
M.P. 2022 poz. 1194 obowiązujący Uchwała nr 231 Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskiego
M.P. 2022 poz. 1193 obowiązujący Uchwała nr 230 Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego
M.P. 2022 poz. 1192 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 27 listopada 2022 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za III kwartał 2022 r.
M.P. 2022 poz. 1191 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie upamiętnienia 90. rocznicy Wielkiego Głodu na Ukrainie
M.P. 2022 poz. 1190 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2022 r. nr 1131.40.2022 o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2022 poz. 1189 obowiązujący Uchwała nr 223 Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego
M.P. 2022 poz. 1188 Obwieszczenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego na rok 2023
M.P. 2022 poz. 1187 obowiązujący Uchwała nr 225 Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego
M.P. 2022 poz. 1186 obowiązujący Uchwała nr 221 Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego
M.P. 2022 poz. 1185 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2022 r. nr 110.43.2022 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 1184 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2022 r. nr 110.42.2022 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 1183 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2022 r. nr 110.41.2022 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 1182 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2022 r. o ustanowieniu roku 2023 Rokiem Włodzimierza Przerwy-Tetmajera
M.P. 2022 poz. 1181 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2022 r. w 100. rocznicę pierwszego posiedzenia Senatu II RP
M.P. 2022 poz. 1180 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2023 r.
M.P. 2022 poz. 1179 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2022 r. nr 110.40.2022 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 1178 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2022 r. nr 110.39.2022 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 1177 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2022 r. nr 110.38.2022 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 1176 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2022 r. nr 110.37.2022 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 1175 obowiązujący Uchwała nr 219 Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego
M.P. 2022 poz. 1174 obowiązujący Uchwała nr 222 Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Opolskiego
M.P. 2022 poz. 1173 obowiązujący Zarządzenie nr 406 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie roboczego Zespołu do spraw wypracowania porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Komisją Krajową NSZZ "Solidarność"
M.P. 2022 poz. 1172 obowiązujący Uchwała nr 220 Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego
M.P. 2022 poz. 1171 obowiązujący Uchwała nr 212 Rady Ministrów z dnia 26 października 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu pod nazwą "Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej"
M.P. 2022 poz. 1170 obowiązujący Zarządzenie nr 378 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Aktywów Państwowych
M.P. 2022 poz. 1169 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie nr 374 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu
M.P. 2022 poz. 1168 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 listopada 2022 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu
M.P. 2022 poz. 1167 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie wysokości stawek opłaty elektronicznej na rok 2023
M.P. 2022 poz. 1166 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 16 września 2022 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Projektowanie procesu produkcji produktów kosmetycznych z wykorzystaniem surowców naturalnych lub pochodzenia naturalnego" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2022 poz. 1165 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 25 listopada 2022 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
M.P. 2022 poz. 1164 obowiązujący Zarządzenie nr 369 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 1163 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 listopada 2022 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie
M.P. 2022 poz. 1162 akt indywidualny Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 2022 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2022 poz. 1161 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2022 r. nr rej. 447/2022 o nadaniu orderu
M.P. 2022 poz. 1160 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2022 r. nr rej. 446/2022 o nadaniu orderów
M.P. 2022 poz. 1159 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2022 r. nr rej. 444/2022 o nadaniu odznaczenia
M.P. 2022 poz. 1158 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2022 r. nr rej. 437/2022 o nadaniu orderów
M.P. 2022 poz. 1157 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2022 r. nr rej. 435/2022 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2022 poz. 1156 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 września 2022 r. nr rej. 434/2022 o nadaniu orderu
M.P. 2022 poz. 1155 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2022 r. nr rej. 425/2022 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2022 poz. 1154 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2022 r. nr rej. 422/2022 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2022 poz. 1153 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2022 r. nr rej. 409/2022 o nadaniu orderów i odznaczenia
M.P. 2022 poz. 1152 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2022 r. nr rej. 407/2022 o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2022 poz. 1151 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2022 r. nr rej. 406/2022 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2022 poz. 1150 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2022 r. nr rej. 405/2022 o nadaniu odznaczenia
M.P. 2022 poz. 1149 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2022 r. nr rej. 403/2022 o nadaniu orderów
M.P. 2022 poz. 1148 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2022 r. nr rej. 398/2022 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2022 poz. 1147 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2022 r. nr rej. 397/2022 o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2022 poz. 1146 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 6 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie
M.P. 2022 poz. 1145 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Jerzego Feliksa Bieleckiego
M.P. 2022 poz. 1144 obowiązujący Zarządzenie nr 370 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw uczenia się przez całe życie i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2022 poz. 1143 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 2022 r. nr rej. 395/2022 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2022 poz. 1142 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2022 r. nr rej. 394/2022 o nadaniu orderów
M.P. 2022 poz. 1141 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2022 r. nr rej. 393/2022 o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2022 poz. 1140 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2022 r. nr rej. 392/2022 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2022 poz. 1139 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2022 r. nr rej. 388/2022 o nadaniu orderu i odznaczenia
M.P. 2022 poz. 1138 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie procentu, o jaki zmalał albo zwiększył się stosunek powierzchni trwałych użytków zielonych do całkowitej powierzchni użytków rolnych w odniesieniu do wskaźnika referencyjnego w 2022 r.
M.P. 2022 poz. 1137 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2022 r. nr rej. 386/2022 o nadaniu odznaczenia
M.P. 2022 poz. 1136 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2022 r. nr rej. 385/2022 o nadaniu orderu
M.P. 2022 poz. 1135 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2022 r. nr rej. 384/2022 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2022 poz. 1134 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2022 r. nr rej. 341/2022 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2022 poz. 1133 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2022 r. nr rej. 298/2022 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2022 poz. 1132 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2022 r. nr rej. 277/2022 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2022 poz. 1131 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2022 r. nr rej. 276/2022 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2022 poz. 1130 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2022 r. nr rej. 255/2022 o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2022 poz. 1129 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2022 r. nr rej. 157/2022 o nadaniu orderu
M.P. 2022 poz. 1128 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2022 r. nr rej. 138/2022 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2022 poz. 1127 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie stawek karty podatkowej i kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2023 r.
M.P. 2022 poz. 1126 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w III kwartale 2022 r.
M.P. 2022 poz. 1125 Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 listopada 2022 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej program współpracy Interreg Polska-Słowacja 2021-2027
M.P. 2022 poz. 1124 Uchwała nr 215/2022 Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie budowy wielkoskalowych elektrowni jądrowych w Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 1123 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2022 r. o ustanowieniu roku 2023 Rokiem Jana Matejki
M.P. 2022 poz. 1122 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Zintegrowanego Zarządzania Granicą Państwową
M.P. 2022 poz. 1121 akt jednorazowy Zarządzenie nr 25/2022 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł "Niemiecki obóz dla polskich dzieci w Łodzi (1942-1945)"
M.P. 2022 poz. 1120 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2022 r. ustanawiająca rok 2023 Rokiem Mikołaja Kopernika w 550. rocznicę urodzin
M.P. 2022 poz. 1119 Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027
M.P. 2022 poz. 1118 Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2022 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej program "Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027"
M.P. 2022 poz. 1117 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2022 r. o ustanowieniu roku 2023 Rokiem Wisławy Szymborskiej
M.P. 2022 poz. 1116 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie geologii na rok 2023
M.P. 2022 poz. 1115 Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2022 r. o przyjęciu przez Komisję Europejską programu współpracy ESPON 2030
M.P. 2022 poz. 1114 obowiązujący Zarządzenie nr 352 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Rady Konsultacyjnej do spraw powszechnych spisów rolnych oraz narodowych spisów powszechnych ludności i mieszkań
M.P. 2022 poz. 1113 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie uruchomienia w e-Urzędzie Skarbowym usług związanych z udostępnianiem komornikom sądowym informacji objętych tajemnicą skarbową
M.P. 2022 poz. 1112 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2021 r.
M.P. 2022 poz. 1111 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie wysokości stawki procentowej opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w związku z wykonywaniem usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu na rok 2023
M.P. 2022 poz. 1110 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 listopada 2022 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zmiany Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 oraz adresie strony internetowej, na której została ona zamieszczona
M.P. 2022 poz. 1109 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 listopada 2022 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2022 poz. 1108 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2023 r.
M.P. 2022 poz. 1107 Oświadczenie rządowe z dnia 28 października 2022 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową Wsparcia Garnizonu (GSA) zawartą między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji dotyczącą Wsparcia Bazy Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO, podpisaną w Bydgoszczy dnia 21 lipca 2022 r.
M.P. 2022 poz. 1106 obowiązujący Umowa Wsparcia Garnizonu (GSA) zawarta między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji dotycząca Wsparcia Bazy Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO, podpisana w Bydgoszczy dnia 21 lipca 2022 r.
M.P. 2022 poz. 1105 Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 listopada 2022 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej program współpracy Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027
M.P. 2022 poz. 1104 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2022 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent
M.P. 2022 poz. 1103 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za III kwartał 2022 r.
M.P. 2022 poz. 1102 Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 listopada 2022 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej program "Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027"
M.P. 2022 poz. 1101 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do cywilnej odpowiedzialności sądowej poseł Klaudii Jachiry
M.P. 2022 poz. 1100 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie wysokości normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu
M.P. 2022 poz. 1099 Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 listopada 2022 r. o przyjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej program "Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027"
M.P. 2022 poz. 1098 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 2022 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2022 poz. 1097 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 2022 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2022 poz. 1096 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie granicznych kwot przychodu dla 2022 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent
M.P. 2022 poz. 1095 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z realizacji Krajowego planu postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym za lata 2020-21
M.P. 2022 poz. 1094 Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie wytycznych dotyczących realizacji zasady partnerstwa na lata 2021-2027
M.P. 2022 poz. 1093 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie upamiętnienia profesora Stanisława Fijałkowskiego w 100. rocznicę urodzin
M.P. 2022 poz. 1092 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 1091 akt jednorazowy Zarządzenie nr 24/2022 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 50 zł i 500 zł, z serii "Skarby Stanisława Augusta" - August II Mocny
M.P. 2022 poz. 1090 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 2022 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2022 poz. 1089 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 2022 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2022 poz. 1088 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 2022 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2022 poz. 1087 obowiązujący Zarządzenie nr 355 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej
M.P. 2022 poz. 1086 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Międzyresortowego Zespołu do opracowania regulacji dotyczących podmiotów inwestujących w najem nieruchomości
M.P. 2022 poz. 1085 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2022 r.
M.P. 2022 poz. 1084 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 2022 r. o wolnym stanowisku sędziowskim
M.P. 2022 poz. 1083 Komunikat Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2022 poz. 1082 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej za lata 2020-2021
M.P. 2022 poz. 1081 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej poseł Joanny Scheuring-Wielgus
M.P. 2022 poz. 1080 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie stawek opłat na rok 2023 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego
M.P. 2022 poz. 1079 Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 października 2022 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027
M.P. 2022 poz. 1078 Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 października 2022 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej program współpracy Interreg Polska-Niemcy/Saksonia 2021-2027
M.P. 2022 poz. 1077 Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 października 2022 r. w sprawie wytycznych dotyczących kontroli realizacji programów polityki spójności na lata 2021-2027
M.P. 2022 poz. 1076 akt indywidualny Uchwała nr 135/2022 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 października 2022 r. w sprawie wygaśnięcia funkcji Komisarza Wyborczego w Koszalinie I
M.P. 2022 poz. 1075 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2022 r. nr 1131.47.2022 o powołaniu Prezesa Sądu Najwyższego
M.P. 2022 poz. 1074 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2022 r. w sprawie wysokości opłaty za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę firm audytorskich w roku 2023
M.P. 2022 poz. 1073 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 października 2022 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2022 poz. 1072 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 października 2022 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2022 poz. 1071 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 października 2022 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2022 poz. 1070 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 1 listopada 2022 r. w sprawie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2023
M.P. 2022 poz. 1069 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2022 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie
M.P. 2022 poz. 1068 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2022 r. nr rej. 381/2022 o nadaniu orderów
M.P. 2022 poz. 1067 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2022 r. nr rej. 377/2022 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2022 poz. 1066 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2022 r. nr rej. 374/2022 o nadaniu odznaczenia
M.P. 2022 poz. 1065 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 sierpnia 2022 r. nr rej. 369/2022 o nadaniu orderów i odznaczenia
M.P. 2022 poz. 1064 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 sierpnia 2022 r. nr rej. 367/2022 o nadaniu odznaczenia
M.P. 2022 poz. 1063 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2022 r. nr rej. 366/2022 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2022 poz. 1062 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 sierpnia 2022 r. nr rej. 365/2022 o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2022 poz. 1061 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2022 r. nr rej. 358/2022 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2022 poz. 1060 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2022 r. nr rej. 357/2022 o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2022 poz. 1059 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2022 r. w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2022 r. (przewodnictwo Francji w Radzie Unii Europejskiej)
M.P. 2022 poz. 1058 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2022 r. nr rej. 356/2022 o nadaniu orderu
M.P. 2022 poz. 1057 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 sierpnia 2022 r. nr rej. 354/2022 o nadaniu odznaczenia
M.P. 2022 poz. 1056 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2022 r. nr rej. 353/2022 o nadaniu orderów
M.P. 2022 poz. 1055 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 sierpnia 2022 r. nr rej. 352/2022 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2022 poz. 1054 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2022 r. nr rej. 351/2022 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2022 poz. 1053 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2022 r. nr rej. 349/2022 o nadaniu orderu
M.P. 2022 poz. 1052 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2022 r. nr rej. 343/2022 o nadaniu orderów i odznaczenia
M.P. 2022 poz. 1051 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2022 r. nr rej. 342/2022 o nadaniu orderu i odznaczeń
M.P. 2022 poz. 1050 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2022 r. nr rej. 319/2022 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2022 poz. 1049 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2022 r. nr rej. 273/2022 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2022 poz. 1048 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2022 r. nr 127.7.2022 o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym
M.P. 2022 poz. 1047 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2022 r. nr 127.6.2022 o wolnych stanowiskach sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym
M.P. 2022 poz. 1046 obowiązujący Zarządzenie nr 347 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Biuru Rzecznika Praw Pacjenta
M.P. 2022 poz. 1045 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 28 października 2022 r. w sprawie kwoty 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, stosowanej w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie
M.P. 2022 poz. 1044 akt jednorazowy Zarządzenie nr 23/2022 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 października 2022 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 5 zł, z serii "Odkryj Polskę" - Klasztor pobenedyktyński na Świętym Krzyżu
M.P. 2022 poz. 1043 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2022 r. o uznaniu władz Federacji Rosyjskiej za reżim terrorystyczny
M.P. 2022 poz. 1042 obowiązujący Zarządzenie nr 345 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2022 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Materiałów Niebezpiecznych Zalegających na Obszarach Morskich Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 1041 obowiązujący Zarządzenie nr 346 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2022 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Aktywów Państwowych
M.P. 2022 poz. 1040 obowiązujący Zarządzenie nr 342 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 października 2022 r. w sprawie przeznaczenia składników majątkowych Ministerstwa Infrastruktury w zakresie Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego
M.P. 2022 poz. 1039 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 października 2022 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2018-2020
M.P. 2022 poz. 1038 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 25 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2023 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
M.P. 2022 poz. 1037 obowiązujący Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 1036 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 2022 r. nr 1130.74.2022 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2022 poz. 1035 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2022 r. nr 1130.73.2022 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2022 poz. 1034 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 2022 r. nr 1130.71.2022 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2022 poz. 1033 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 2022 r. nr 1130.70.2022 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2022 poz. 1032 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2022 r. nr 1130.69.2022 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2022 poz. 1031 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2022 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2022 poz. 1030 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2022
M.P. 2022 poz. 1029 Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 października 2022 r. w sprawie wytycznych dotyczących monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027
M.P. 2022 poz. 1028 obowiązujący Uchwała nr 137/2022 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 października 2022 r. w sprawie zmiany statutu Krajowego Biura Wyborczego
M.P. 2022 poz. 1027 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2022 r. nr 1130.68.2022 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2022 poz. 1026 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2022 r. nr 1130.64.2022 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2022 poz. 1025 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2022 r. nr 1130.62.2022 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2022 poz. 1024 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2022 r. nr 1130.61.2022 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2022 poz. 1023 Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 października 2022 r. w sprawie wytycznych dotyczących wyboru projektów na lata 2021-2027
M.P. 2022 poz. 1022 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2022 r. nr 1130.59.2022 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2022 poz. 1021 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2022 r. nr 1130.58.2022 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2022 poz. 1020 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. nr 1130.57.2022 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2022 poz. 1019 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2022 r. nr 1130.56.2022 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2022 poz. 1018 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2022 r. nr 1130.55.2022 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2022 poz. 1017 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2022 r. nr 1130.54.2022 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2022 poz. 1016 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2022 r. nr 1130.53.2022 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2022 poz. 1015 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2022 r. nr 1130.51.2022 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2022 poz. 1014 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2022 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2023 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia
M.P. 2022 poz. 1013 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2022 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
M.P. 2022 poz. 1012 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie nr 340 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 października 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi
M.P. 2022 poz. 1011 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2022 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2022 r.
M.P. 2022 poz. 1010 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2022 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Zdrowia lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2022 poz. 1009 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 października 2022 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2023
M.P. 2022 poz. 1008 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2022 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat dokonywanych na indywidualne konto emerytalne w roku 2023
M.P. 2022 poz. 1007 akt jednorazowy Zarządzenie nr 341 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 października 2022 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej
M.P. 2022 poz. 1006 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2022 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2023
M.P. 2022 poz. 1005 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2022 r. w sprawie wysokości kwoty odpowiadającej sumie składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego pracowniczego programu emerytalnego w roku 2023
M.P. 2022 poz. 1004 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 10 października 2022 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2022 poz. 1003 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 10 października 2022 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2022 poz. 1002 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2022 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2022 r.
M.P. 2022 poz. 1001 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2022 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2023 r.
M.P. 2022 poz. 1000 akt jednorazowy Uchwała nr 201 Rady Ministrów z dnia 10 października 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy"
M.P. 2022 poz. 999 akt jednorazowy Zarządzenie nr 22/2022 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 października 2022 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 90. rocznicę powstania Znaku Rodła
M.P. 2022 poz. 998 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie "Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019-2022"
M.P. 2022 poz. 997 Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 października 2022 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej program współpracy Interreg Europa 2021-2027
M.P. 2022 poz. 996 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r.
M.P. 2022 poz. 995 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023
M.P. 2022 poz. 994 Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 października 2022 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej program współpracy Interreg Interact 2021-2027
M.P. 2022 poz. 993 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2022 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2022 r.
M.P. 2022 poz. 992 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia listy krajów i terytoriów wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej, które nie zostały ujęte w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wydawanym na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz dnia przyjęcia tego wykazu przez Radę Unii Europejskiej
M.P. 2022 poz. 991 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 października 2022 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie
M.P. 2022 poz. 990 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 989 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2022 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2022 r. w stosunku do września 2016 r.
M.P. 2022 poz. 988 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2022 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 6 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie
M.P. 2022 poz. 987 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2022 r. w sprawie wyboru ławników Sądu Najwyższego
M.P. 2022 poz. 986 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2022 r. nr 1131.46.2022 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2022 poz. 985 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2022 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2022 r.
M.P. 2022 poz. 984 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2022 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2022 poz. 983 Komunikat Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 11 października 2022 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2022 poz. 982 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji
M.P. 2022 poz. 981 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2022 r. nr 1131.45.2022 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2022 poz. 980 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2022 r. nr 1131.44.2022 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2022 poz. 979 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie nr 337 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2022 poz. 978 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 października 2022 r. zmieniające obwieszczenie o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawiania na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego
M.P. 2022 poz. 977 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2022 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Gabrieli Masłowskiej
M.P. 2022 poz. 976 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2022 r. w sprawie potępienia nielegalnych referendów przeprowadzonych przez władze rosyjskie na okupowanych terenach Ukrainy oraz podjęcia działań zmierzających do zaprzestania wydawania wiz obywatelom Federacji Rosyjskiej
M.P. 2022 poz. 975 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2022 r. w sprawie uczczenia Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w 90. rocznicę zwycięstwa w zawodach lotniczych Challenge i 90. rocznicę śmierci
M.P. 2022 poz. 974 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2022 r. w sprawie upamiętnienia setnej rocznicy utworzenia w Wolnym Mieście Gdańsku Klubu Sportowego Gedania
M.P. 2022 poz. 973 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2022 r. w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy pierwszych eksperymentów medycznych w niemieckim obozie koncentracyjnym Ravensbrück
M.P. 2022 poz. 972 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2022 r. w sprawie powołania członka Rady Polityki Pieniężnej 202
M.P. 2022 poz. 971 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2022 r. w sprawie powołania członka Rady Polityki Pieniężnej 202
M.P. 2022 poz. 970 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2022 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2022 poz. 969 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 września 2022 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2023
M.P. 2022 poz. 968 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie nr 321 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego
M.P. 2022 poz. 967 Apel Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2022 r. do Komisji Europejskiej o podjęcie działań systemowych w zakresie stabilizacji cen energii w celu ochrony wszystkich obywateli państw Unii Europejskiej
M.P. 2022 poz. 966 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie nr 331 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych
M.P. 2022 poz. 965 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 października 2022 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu
M.P. 2022 poz. 964 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2022 r. nr 1131.38.2022 o powołaniu członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
M.P. 2022 poz. 963 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na IV kwartał 2022 r.
M.P. 2022 poz. 962 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 października 2022 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2022 r. z podziałem na województwa
M.P. 2022 poz. 961 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2022 r. nr rej. 336/2022 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2022 poz. 960 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2022 r. nr rej. 330/2022 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2022 poz. 959 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2022 r. nr rej. 329/2022 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2022 poz. 958 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2022 r. nr rej. 325/2022 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2022 poz. 957 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2022 r. nr rej. 323/2022 o nadaniu orderu
M.P. 2022 poz. 956 Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 września 2022 r. w sprawie wytycznych dotyczących warunków księgowania wydatków oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów polityki spójności na lata 2021-2027
M.P. 2022 poz. 955 Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 września 2022 r. w sprawie wytycznych dotyczących szczegółowego opisu priorytetów (SZOP) krajowych i regionalnych programów na lata 2021-2027
M.P. 2022 poz. 954 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lipca 2022 r. nr rej. 322/2022 o nadaniu odznaczenia
M.P. 2022 poz. 953 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2022 r. nr rej. 318/2022 o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2022 poz. 952 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2022 r. nr rej. 317/2022 o nadaniu orderu
M.P. 2022 poz. 951 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2022 r. nr rej. 316/2022 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2022 poz. 950 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2022 r. nr rej. 313/2022 o nadaniu odznaczenia
M.P. 2022 poz. 949 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Grzegorza Brauna
M.P. 2022 poz. 948 Obwieszczenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 września 2022 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Funduszy i Polityki Regionalnej lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2022 poz. 947 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2022 r. nr 112.56.2022 w sprawie mianowania na stopnie oficerskie generała broni, generała dywizji oraz generała brygady
M.P. 2022 poz. 946 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2022 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2022 poz. 945 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2022 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2022 poz. 944 Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wytycznych dotyczących komitetów monitorujących na lata 2021-2027
M.P. 2022 poz. 943 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wysokości odsetek za opóźnienie
M.P. 2022 poz. 942 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych
M.P. 2022 poz. 941 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie nr 328 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2022 poz. 940 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 września 2022 r. w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2020 r.
M.P. 2022 poz. 939 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2022 r. nr rej. 312/2022 o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2022 poz. 938 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2022 r. nr rej. 311/2022 o nadaniu orderu
M.P. 2022 poz. 937 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2022 r. nr rej. 309/2022 o nadaniu orderu
M.P. 2022 poz. 936 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2022 r. nr rej. 308/2022 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2022 poz. 935 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2022 r. nr rej. 304/2022 o nadaniu orderów
M.P. 2022 poz. 934 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie nr 327 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego
M.P. 2022 poz. 933 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2022 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej na Morzu Śródziemnym
M.P. 2022 poz. 932 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 września 2022 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów
M.P. 2022 poz. 931 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2022 r. nr rej. 294/2022 o nadaniu orderów i odznaczenia
M.P. 2022 poz. 930 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2022 r. nr rej. 293/2022 o nadaniu orderu
M.P. 2022 poz. 929 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2022 r. nr rej. 275/2022 o nadaniu odznaczenia
M.P. 2022 poz. 928 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2022 r. nr rej. 274/2022 o nadaniu orderu
M.P. 2022 poz. 927 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2022 r. nr rej. 266/2022 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2022 poz. 926 akt jednorazowy Uchwała nr 154 Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie przyjęcia "Strategii produktywności 2030"
M.P. 2022 poz. 925 Komunikat Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 września 2022 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie "Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024"
M.P. 2022 poz. 924 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2022 r. nr 1130.81.2022 w sprawie wyznaczenia sędziów Sądu Najwyższego do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego
M.P. 2022 poz. 923 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2022 r. nr 115.8.2022 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2022 poz. 922 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2022 r. nr 115.7.2022 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2022 poz. 921 Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 września 2022 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji i Nauki lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2022 poz. 920 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 13 września 2022 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2022 poz. 919 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 13 września 2022 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2022 poz. 918 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 13 września 2022 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2022 poz. 917 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 13 września 2022 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2022 poz. 916 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 września 2022 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2022 poz. 915 akt jednorazowy Uchwała nr 15/2022 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 7 września 2022 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2023
M.P. 2022 poz. 914 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 sierpnia 2022 r. nr 110.36.2022 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 913 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2022 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2021 r.
M.P. 2022 poz. 912 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
M.P. 2022 poz. 911 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 13 września 2022 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2022 poz. 910 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2022 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie batalionowej grupy bojowej sił wzmocnionej Wysuniętej Obecności Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rumunii oraz Republice Bułgarii
M.P. 2022 poz. 909 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 września 2022 r. w sprawie wysokości maksymalnych stawek opłaty za naruszenie "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu", obowiązującej od dnia 1 stycznia 2023 r.
M.P. 2022 poz. 908 akt jednorazowy Uchwała nr 173 Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą "Program inwestycyjny modernizacji podmiotów leczniczych"
M.P. 2022 poz. 907 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2022 r. w sprawie powołania członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
M.P. 2022 poz. 906 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2022 r. w sprawie powołania członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
M.P. 2022 poz. 905 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2022 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
M.P. 2022 poz. 904 akt jednorazowy Zarządzenie nr 20/2022 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 września 2022 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii "Wielcy polscy ekonomiści" - Michał Kalecki
M.P. 2022 poz. 903 akt jednorazowy Zarządzenie nr 19/2022 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 września 2022 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii "Wielcy polscy ekonomiści" - Władysław Zawadzki
M.P. 2022 poz. 902 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2022 r. w sprawie dochodzenia przez Polskę zadośćuczynienia za szkody spowodowane przez Niemcy w czasie II wojny światowej
M.P. 2022 poz. 901 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2022 r. w sprawie upamiętnienia Jej Królewskiej Mości Elżbiety II, Królowej Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
M.P. 2022 poz. 900 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za II kwartał 2022 r.
M.P. 2022 poz. 899 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2022 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w szkoleniowej misji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej
M.P. 2022 poz. 898 Komunikat Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 13 września 2022 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczeji Rozwoju (OECD)
M.P. 2022 poz. 897 akt jednorazowy Zarządzenie nr 298 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 września 2022 r. w sprawie zniesienia Międzyresortowego Zespołu do spraw gospodarki wodorowej
M.P. 2022 poz. 896 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 sierpnia 2022 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2022 poz. 895 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2022 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w misji wojskowego nadzoru przestrzeni powietrznej Republiki Estońskiej, Republiki Litewskiej i Republiki Łotewskiej
M.P. 2022 poz. 894 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2022 r. nr rej. 265/2022 o nadaniu orderów
M.P. 2022 poz. 893 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2022 r. nr rej. 264/2022 o nadaniu orderu
M.P. 2022 poz. 892 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 2022 r. nr rej. 263/2022 o nadaniu orderu
M.P. 2022 poz. 891 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. nr rej. 258/2022 o nadaniu orderu
M.P. 2022 poz. 890 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2022 r. nr rej. 257/2022 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2022 poz. 889 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2022 r. nr rej. 254/2022 o nadaniu orderu
M.P. 2022 poz. 888 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2022 r. nr rej. 253/2022 o nadaniu orderów
M.P. 2022 poz. 887 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2022 r. nr rej. 252/2022 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2022 poz. 886 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2022 r. nr rej. 251/2022 o nadaniu orderu
M.P. 2022 poz. 885 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2022 r. nr rej. 249/2022 o nadaniu odznaczenia
M.P. 2022 poz. 884 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2022 r. nr rej. 248/2022 o nadaniu orderu
M.P. 2022 poz. 883 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2022 r. nr rej. 247/2022 o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2022 poz. 882 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2022 r. nr rej. 246/2022 o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2022 poz. 881 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2022 r. nr rej. 245/2022 o nadaniu odznaczenia
M.P. 2022 poz. 880 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 2022 r. nr rej. 242/2022 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2022 poz. 879 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 2 września 2022 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w II kwartale 2022 r.
M.P. 2022 poz. 878 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2022 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
M.P. 2022 poz. 877 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2022 r. w sprawie katastrofy ekologicznej na rzece Odrze
M.P. 2022 poz. 876 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 1 września 2022 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2022 poz. 875 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 1 września 2022 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2022 poz. 874 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2022 r. w sprawie powołania członka Rady Polityki Pieniężnej
M.P. 2022 poz. 873 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2022 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2022 poz. 872 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2022 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2022 poz. 871 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2022 poz. 870 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 1 września 2022 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2022 poz. 869 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 1 września 2022 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2022 poz. 868 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2022 r. w sprawie upamiętnienia setnej rocznicy utworzenia Związku Polaków w Niemczech
M.P. 2022 poz. 867 akt jednorazowy Uchwała nr 172 Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie "Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024"
M.P. 2022 poz. 866 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 2022 r. nr rej. 241/2022 o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2022 poz. 865 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2022 r. nr rej. 238/2022 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2022 poz. 864 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2022 r. nr rej. 233/2022 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2022 poz. 863 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2022 r. nr rej. 230/2022 o nadaniu orderów
M.P. 2022 poz. 862 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2022 r. nr rej. 228/2022 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2022 poz. 861 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2022 r. nr rej. 227/2022 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2022 poz. 860 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2022 r. nr rej. 226/2022 o nadaniu orderu
M.P. 2022 poz. 859 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2022 r. nr rej. 223/2022 o nadaniu orderu
M.P. 2022 poz. 858 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2022 r. nr rej. 217/2022 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2022 poz. 857 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2022 r. nr rej. 149/2022 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2022 poz. 856 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji przekracza wartość pułapu stężenia ekspozycji, oraz wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji nie przekracza wartości pułapu stężenia ekspozycji
M.P. 2022 poz. 855 Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie wytycznych dotyczących ewaluacji polityki spójności na lata 2021-2027
M.P. 2022 poz. 854 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 1 września 2022 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2022 r.
M.P. 2022 poz. 853 akt jednorazowy Zarządzenie nr 289 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 września 2022 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw Programu "Czyste Powietrze" i efektywności energetycznej budynków
M.P. 2022 poz. 852 akt jednorazowy Zarządzenie nr 255 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie zniesienia Międzyresortowego Zespołu do spraw zapewnienia bezpieczeństwa w procesie przesiedleń i relokacji cudzoziemców
M.P. 2022 poz. 851 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie mediacji w sprawach karnych i o wykroczenia" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2022 poz. 850 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 2022 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Libańskiej
M.P. 2022 poz. 849 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 2022 r. o użyciu załóg statków powietrznych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w misji wojskowego nadzoru przestrzeni powietrznej Republiki Słowackiej
M.P. 2022 poz. 848 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2022 r. nr 1131.37.2022 o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2022 poz. 847 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 sierpnia 2022 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2022 poz. 846 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 sierpnia 2022 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2022 poz. 845 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 sierpnia 2022 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2022 poz. 844 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 sierpnia 2022 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2022 poz. 843 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lipca 2022 r. o wolnym stanowisku sędziowskim
M.P. 2022 poz. 842 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 19 sierpnia 2022 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
M.P. 2022 poz. 841 Oświadczenie rządowe z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdawii o udzieleniu Pożyczki w kwocie 20 000 000 EUR, podpisaną w Warszawie dnia 8 kwietnia 2022 r.
M.P. 2022 poz. 840 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdawii o udzieleniu Pożyczki w kwocie 20 000 000 EUR, podpisana w Warszawie dnia 8 kwietnia 2022 r.
M.P. 2022 poz. 839 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy
M.P. 2022 poz. 838 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 sierpnia 2022 r. nr 127.5.2022 o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym
M.P. 2022 poz. 837 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw szkód powodowanych przez ptaki i ssaki w rybołówstwie morskim i gospodarce rybackiej
M.P. 2022 poz. 836 obowiązujący Zarządzenie nr 266 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Koordynacyjnego do spraw Polityki Rozwoju
M.P. 2022 poz. 835 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2022 poz. 834 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2023 r.
M.P. 2022 poz. 833 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz śluz i pochylni obowiązujących od dnia 1 stycznia 2023 r.
M.P. 2022 poz. 832 akt jednorazowy Zarządzenie nr 17/2022 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 50 zł, upamiętniającej XVI Międzynarodowy Kongres Numizmatyczny
M.P. 2022 poz. 831 obowiązujący Uchwała nr 168 Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego
M.P. 2022 poz. 830 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2022 r. o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawiania na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego
M.P. 2022 poz. 829 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 sierpnia 2022 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2022 poz. 828 akt jednorazowy Zarządzenie nr 18/2022 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, upamiętniającej 100-lecie Portu Gdynia
M.P. 2022 poz. 827 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Nauczanie narciarstwa alpejskiego na poziomie rekreacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem dzieci" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2022 poz. 826 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Nauczanie narciarstwa alpejskiego na poziomie zaawansowanym" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2022 poz. 825 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis programu do rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym i programów rozprowadzanych w 2023 r.
M.P. 2022 poz. 824 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych w 2023 r.
M.P. 2022 poz. 823 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości stawek opłaty podwyższonej obowiązujących od dnia 1 stycznia 2023 r.
M.P. 2022 poz. 822 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Realizowanie jednostek lekcyjnych z nauki i doskonalenia jazdy na snowboardzie" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2022 poz. 821 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie procesu dydaktycznego w snowboardzie" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2022 poz. 820 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Planowanie i prowadzenie procesu dydaktycznego w snowboardzie" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2022 poz. 819 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości stawki opłaty legalizacyjnej obowiązującej od dnia 1 stycznia 2023 r.
M.P. 2022 poz. 818 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rozwoju i Technologii lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2022 poz. 817 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie zajęć z nordic walkingu" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2022 poz. 816 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2022 r.
M.P. 2022 poz. 815 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za II kwartał 2022 r.
M.P. 2022 poz. 814 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia programu wieloletniego pn. Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030
M.P. 2022 poz. 813 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2022 r. nr rej. 218/2022 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2022 poz. 812 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2022 r. nr rej. 216/2022 o nadaniu orderów
M.P. 2022 poz. 811 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2022 r. nr rej. 215/2022 o nadaniu odznaczenia
M.P. 2022 poz. 810 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2022 r. nr rej. 212/2022 o nadaniu orderów
M.P. 2022 poz. 809 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 maja 2022 r. nr rej. 210/2022 o nadaniu odznaczenia
M.P. 2022 poz. 808 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2022 r. nr rej. 209/2022 o nadaniu orderów
M.P. 2022 poz. 807 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2022 r. nr rej. 208/2022 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2022 poz. 806 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2022 r. nr rej. 204/2022 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2022 poz. 805 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2022 r. nr rej. 203/2022 o nadaniu odznaczenia
M.P. 2022 poz. 804 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2022 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent
M.P. 2022 poz. 803 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 sierpnia 2022 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
M.P. 2022 poz. 802 Komunikat Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2022 poz. 801 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 maja 2022 r. nr rej. 202/2022 o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2022 poz. 800 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2022 r. nr rej. 201/2022 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2022 poz. 799 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2022 r. nr rej. 191/2022 o nadaniu orderów
M.P. 2022 poz. 798 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2022 r. nr rej. 189/2022 o nadaniu orderów i odznaczenia
M.P. 2022 poz. 797 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2022 r. nr rej. 188/2022 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2022 poz. 796 Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 2 sierpnia 2022 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej program współpracy Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027
M.P. 2022 poz. 795 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2022 r. nr rej. 187/2022 o nadaniu orderu
M.P. 2022 poz. 794 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2022 r. nr rej. 185/2022 o nadaniu orderu
M.P. 2022 poz. 793 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2022 r. nr rej. 182/2022 o nadaniu orderu
M.P. 2022 poz. 792 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2022 r. nr rej. 179/2022 o nadaniu orderu
M.P. 2022 poz. 791 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2022 r. nr rej. 178/2022 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2022 poz. 790 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Klimatu i Środowiska
M.P. 2022 poz. 789 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie tymczasowych odstępstw od stosowania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynku kierowców
M.P. 2022 poz. 788 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie uczczenia 85. rocznicy Wielkiego Strajku Chłopskiego
M.P. 2022 poz. 787 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2022 r. nr 1131.36.2022 o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2022 poz. 786 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS
M.P. 2022 poz. 785 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2022 r. nr 110.35.2022 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 784 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2022 r. nr 110.34.2022 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 783 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2022 r. nr 110.33.2022 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 782 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2022 r. nr 110.32.2022 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 781 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2022 r. nr 110.31.2022 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 780 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2022 r. nr 110.30.2022 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 779 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2022 r. nr rej. 175/2022 o nadaniu orderu
M.P. 2022 poz. 778 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 maja 2022 r. nr rej. 174/2022 o nadaniu orderu
M.P. 2022 poz. 777 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 maja 2022 r. nr 172/2022 o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2022 poz. 776 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2022 r. nr rej. 165/2022 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2022 poz. 775 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2022 r. nr rej. 152/2022 o nadaniu orderów
M.P. 2022 poz. 774 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa na rok 2023
M.P. 2022 poz. 773 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa na rok 2023
M.P. 2022 poz. 772 obowiązujący Zarządzenie nr 235 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie Komitetu Sterującego dla Terminala Instalacyjnego dla Morskich Farm Wiatrowych w Morskim Porcie Gdańsk
M.P. 2022 poz. 771 Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 2 sierpnia 2022 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
M.P. 2022 poz. 770 brak mocy prawnej Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie podjęcia przez Komisję Europejską decyzji wykonawczej zatwierdzającej Umowę Partnerstwa na lata 2021-2027 z Rzecząpospolitą Polską
M.P. 2022 poz. 769 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie nawiązania i wzmocnienia współpracy między samorządami terytorialnymi Polski i Ukrainy
M.P. 2022 poz. 768 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2022 r. nr 115.6.2022 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2022 poz. 767 akt jednorazowy Uchwała nr 135 Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia polityki publicznej pod nazwą Strategia rozwoju usług społecznych, polityka publiczna do roku 2030 (z perspektywą do 2035 r.)
M.P. 2022 poz. 766 Obwieszczenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Aktywów Państwowych lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2022 poz. 765 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2022 r. nr 1130.42.2022 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2022 poz. 764 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2022 r.
M.P. 2022 poz. 763 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie Informacji o działalności Rady Mediów Narodowych w 2021 roku
M.P. 2022 poz. 762 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
M.P. 2022 poz. 761 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2021 roku
M.P. 2022 poz. 760 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2022 r. nr 112.48.2022 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji
M.P. 2022 poz. 759 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2022 r. nr 112.44.2022 w sprawie mianowania na stopień generała brygady
M.P. 2022 poz. 758 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 maja 2022 r. nr 1130.50.2022 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2022 poz. 757 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2022 r. nr 1130.49.2022 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2022 poz. 756 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2022 r. nr 1130.48.2022 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2022 poz. 755 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2022 r. nr 1130.47.2022 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2022 poz. 754 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2022 r. nr 1130.46.2022 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2022 poz. 753 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie nr 253 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Instytutu De Republica
M.P. 2022 poz. 752 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2022 r. nr 1130.40.2022 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2022 poz. 751 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2022 r. nr 1130.34.2022 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2022 poz. 750 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2022 r. nr 1130.17.2022 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2022 poz. 749 obowiązujący Zarządzenie nr 226 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej
M.P. 2022 poz. 748 obowiązujący Zarządzenie nr 232 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury
M.P. 2022 poz. 747 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie nr 220 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu
M.P. 2022 poz. 746 akt jednorazowy Uchwała nr 136 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia Krajowej Polityki Miejskiej 2030
M.P. 2022 poz. 745 akt jednorazowy Zarządzenie nr 16/2022 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii "Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni" - Antoni Żubryd "Zuch"
M.P. 2022 poz. 744 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ustanowienia roku 2023 Rokiem Pawła Edmunda Strzeleckiego
M.P. 2022 poz. 743 obowiązujący Uchwała nr 157 Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego
M.P. 2022 poz. 742 obowiązujący Uchwała nr 156 Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskiego
M.P. 2022 poz. 741 akt jednorazowy Uchwała nr 149 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry Środkowej - cofka stopnia wodnego Malczyce"
M.P. 2022 poz. 740 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ustanowienia roku 2023 Rokiem Aleksandry Piłsudskiej
M.P. 2022 poz. 739 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ustanowienia roku 2023 Rokiem Maurycego Mochnackiego
M.P. 2022 poz. 738 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2023 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym
M.P. 2022 poz. 737 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ustanowienia roku 2023 Rokiem Jadwigi z Działyńskich Zamoyskiej
M.P. 2022 poz. 736 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ustanowienia roku 2023 Rokiem Aleksandra Fredry
M.P. 2022 poz. 735 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ustanowienia roku 2023 Rokiem Jerzego Nowosielskiego
M.P. 2022 poz. 734 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ustanowienia roku 2023 Rokiem Wojciecha Korfantego
M.P. 2022 poz. 733 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2023 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie, przechowywanie i strzeżenie środka transportu lub towaru w wyznaczonym miejscu
M.P. 2022 poz. 732 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie uczczenia wynalazcy Jana Szczepanika w 150. rocznicę urodzin
M.P. 2022 poz. 731 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023
M.P. 2022 poz. 730 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2023
M.P. 2022 poz. 729 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2022 r. nr 1131.33.2022 o powołaniu w skład Rady Mediów Narodowych
M.P. 2022 poz. 728 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie upamiętnienia setnej rocznicy utworzenia Związku Polaków w Niemczech
M.P. 2022 poz. 727 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2022 r. w 80. rocznicę wielkiej akcji likwidacyjnej warszawskiego getta
M.P. 2022 poz. 726 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2021 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
M.P. 2022 poz. 725 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie uczczenia Marii Mireckiej-Loryś - niezłomnej bohaterki niepodległego państwa polskiego
M.P. 2022 poz. 724 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie upamiętnienia Mirona Białoszewskiego w 100. rocznicę urodzin
M.P. 2022 poz. 723 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 722 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów
M.P. 2022 poz. 721 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wyboru członka Rady Mediów Narodowych
M.P. 2022 poz. 720 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wyboru członka Rady Mediów Narodowych
M.P. 2022 poz. 719 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wyboru członka Rady Mediów Narodowych
M.P. 2022 poz. 718 akt jednorazowy Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
M.P. 2022 poz. 717 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie odwołania członka Rady Polityki Pieniężnej
M.P. 2022 poz. 716 akt jednorazowy Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie informacji Rady Mediów Narodowych
M.P. 2022 poz. 715 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lipca 2022 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2022 poz. 714 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lipca 2022 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2022 poz. 713 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lipca 2022 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2022 poz. 712 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lipca 2022 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2022 poz. 711 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych
M.P. 2022 poz. 710 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie
M.P. 2022 poz. 709 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Budowanie wizerunku pracodawcy (employer branding)" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2022 poz. 708 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2022 r.
M.P. 2022 poz. 707 obowiązujący Zarządzenie nr 222 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji i Nauki
M.P. 2022 poz. 706 obowiązujący Uchwała nr 133 Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu działań dotyczącego priorytetowych dróg przenoszenia inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii lub inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Polski pn.: "Ucieczka gatunków roślin ozdobnych z niekomercyjnych upraw ogrodniczych" oraz "Ucieczka gatunków zwierząt domowych, gatunków akwarystycznych i terrarystycznych"
M.P. 2022 poz. 705 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2022 r.
M.P. 2022 poz. 704 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2022 r.
M.P. 2022 poz. 703 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2022 r.
M.P. 2022 poz. 702 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2022 r.
M.P. 2022 poz. 701 obowiązujący Zarządzenie nr 155 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie Zespołu do spraw Semestru Europejskiego
M.P. 2022 poz. 700 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie nr 206 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi
M.P. 2022 poz. 699 obowiązujący Zarządzenie nr 212 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Zabezpieczenia Węgla dla Gospodarstw Domowych
M.P. 2022 poz. 698 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 lipca 2022 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie
M.P. 2022 poz. 697 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2022 r.
M.P. 2022 poz. 696 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2022 r.
M.P. 2022 poz. 695 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie nr 204 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Transportu Kolejowego
M.P. 2022 poz. 694 obowiązujący Zarządzenie nr 197 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2022 poz. 693 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2022 poz. 692 Komunikat Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2022 poz. 691 akt indywidualny Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 1 lipca 2022 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2022 poz. 690 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 lipca 2022 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
M.P. 2022 poz. 689 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie nr 10 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Instytutu Pokolenia
M.P. 2022 poz. 688 akt jednorazowy Zarządzenie nr 15/2022 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 20 zł "Ochrona polskiej granicy wschodniej"
M.P. 2022 poz. 687 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 2022 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2022 poz. 686 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 2022 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2022 poz. 685 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 2022 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2022 poz. 684 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lipca 2022 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
M.P. 2022 poz. 683 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 2022 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2022 poz. 682 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 2022 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2022 poz. 681 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie zaprzestania z dniem 7 lipca 2022 r. udostępniania niektórych usług na portalu podatkowym
M.P. 2022 poz. 680 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2022 r. nr 127.4.2022 o wolnych stanowiskach sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym
M.P. 2022 poz. 679 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
M.P. 2022 poz. 678 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2022 r. nr 110.29.2022 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 677 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2022 r. nr 110.28.2022 o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 676 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2022 r. nr 110.27.2022 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 675 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2022 r. nr 110.26.2022 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 674 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych
M.P. 2022 poz. 673 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie
M.P. 2022 poz. 672 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w pierwszym kwartale 2022 r. z podziałem na województwa
M.P. 2022 poz. 671 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 4 lipca 2022 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
M.P. 2022 poz. 670 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2022 r. w 100. rocznicę objęcia części Górnego Śląska przez Polskę
M.P. 2022 poz. 669 akt jednorazowy Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie ustaleń poczynionych przez Senacki Zespół do spraw Spółki GETBACK S.A.
M.P. 2022 poz. 668 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2022 r. nr rej. 166/2022 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2022 poz. 667 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2022 r. nr rej. 164/2022 o nadaniu orderu
M.P. 2022 poz. 666 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2022 r. nr rej. 163/2022 o nadaniu orderu
M.P. 2022 poz. 665 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2022 r. nr rej. 162/2022 o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2022 poz. 664 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2022 r. nr rej. 156/2022 o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2022 poz. 663 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2022 r. nr rej. 153/2022 o nadaniu odznaczenia
M.P. 2022 poz. 662 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2022 r. nr rej. 151/2022 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2022 poz. 661 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2022 r. nr 110.25.2022 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 660 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2022 r. nr 110.24.2022 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 659 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2022 r. nr 110.23.2022 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 658 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2022 r. nr 110.22.2022 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 657 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2022 r. nr rej. 148/2022 o nadaniu odznaczenia
M.P. 2022 poz. 656 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2022 r. nr rej. 142/2022 o nadaniu orderów
M.P. 2022 poz. 655 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 kwietnia 2022 r. nr rej. 139/2022 o nadaniu orderu
M.P. 2022 poz. 654 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 kwietnia 2022 r. nr rej. 137/2022 o nadaniu orderu
M.P. 2022 poz. 653 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 kwietnia 2022 r. nr rej. 135/2022 o nadaniu orderów
M.P. 2022 poz. 652 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022 r. nr rej. 134/2022 o nadaniu orderów i odznaczenia
M.P. 2022 poz. 651 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2022 r. nr rej. 133/2022 o nadaniu odznaczenia
M.P. 2022 poz. 650 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2022 r. nr rej. 132/2022 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2022 poz. 649 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2022 r. nr rej. 131/2022 o nadaniu orderu
M.P. 2022 poz. 648 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2022 r. nr rej. 130/2022 o nadaniu orderu
M.P. 2022 poz. 647 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2022 r. nr rej. 127/2022 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2022 poz. 646 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2022 r. nr rej. 121/2022 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2022 poz. 645 Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 czerwca 2022 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej program współpracy Interreg Europa Środkowa 2021-2027
M.P. 2022 poz. 644 Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 czerwca 2022 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
M.P. 2022 poz. 643 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2022 r. nr 115.5.2022 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2022 poz. 642 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2021 r. przyznano dotacje celowe, oraz kwot tych dotacji
M.P. 2022 poz. 641 obowiązujący Uchwała nr 131 Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego
M.P. 2022 poz. 640 akt jednorazowy Uchwała nr 113 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Działań na rzecz Równego Traktowania na lata 2022-2030
M.P. 2022 poz. 639 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2022 r. o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawiania na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego
M.P. 2022 poz. 638 obowiązujący Zarządzenie nr 175 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie Zespołu do spraw Współpracy w zakresie Potrzeb Obronnych w ramach Realizacji Infrastruktury Transportowej
M.P. 2022 poz. 637 obowiązujący Zarządzenie nr 186 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Aktywów Państwowych
M.P. 2022 poz. 636 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych
M.P. 2022 poz. 635 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2022 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w ramach Dostosowanych Środków Wzmocnienia Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego dla Turcji, na terytorium Turcji, wschodnim akwenie Morza Śródziemnego oraz Morzu Czarnym
M.P. 2022 poz. 634 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2022 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Iraku, Jordańskim Królestwie Haszymidzkim, Państwie Katar oraz Państwie Kuwejt
M.P. 2022 poz. 633 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2022 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie batalionowej grupy bojowej sił wzmocnionej Wysuniętej Obecności Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Republice Łotewskiej oraz Republice Estońskiej i Republice Litewskiej
M.P. 2022 poz. 632