Wyszukiwanie

żeglarstwo

Liczba znalezionych aktów: 34.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 2080 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2023 r. w sprawie książeczki żeglarskiej
Dz.U. 2022 poz. 2296 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie książeczki żeglarskiej
Dz.U. 2021 poz. 1015 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie książeczki żeglarskiej
Dz.U. 2019 poz. 1596 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania tego egzaminu
Dz.U. 2017 poz. 141 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu upoważnionego do przeprowadzania przeglądów technicznych jachtów komercyjnych
Dz.U. 2017 poz. 121 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego
Dz.U. 2016 poz. 810 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie książeczki żeglarskiej
Dz.U. 2016 poz. 807 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych
Dz.U. 2013 poz. 1366 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa przy uprawianiu turystyki wodnej
Dz.U. 2013 poz. 602 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania tego egzaminu
Dz.U. 2013 poz. 599 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa na wodzie
Dz.U. 2013 poz. 460 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej
Dz.U. 2006 nr 151 poz. 1088 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 10 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawiania żeglarstwa
Dz.U. 2006 nr 105 poz. 712 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa
Dz.U. 2004 nr 258 poz. 2584 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla rekreacyjnych jednostek pływających
Dz.U. 2003 nr 65 poz. 604 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie książeczki żeglarskiej i opłat za jej wystawienie
Dz.U. 2000 nr 61 poz. 716 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie książeczek żeglarskich i opłat za ich wystawienie.
Dz.U. 1997 nr 112 poz. 729 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 1997 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa.
Dz.U. 1996 nr 107 poz. 513 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 22 sierpnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie książeczek żeglarskich i opłat za ich wystawianie.
Dz.U. 1994 nr 40 poz.154 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie książeczek żeglarskich i opłat za ich wystawianie.
Dz.U. 1992 nr 67 poz. 340 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 sierpnia 1992 r. w sprawie książeczek żeglarskich i opłat za ich wystawianie.
Dz.U. 1968 nr 30 poz. 202 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 12 lipca 1968 r. w sprawie bezpieczeństwa morskich statków sportowych.
Dz.U. 1935 nr 54 poz. 349 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 1 lipca 1935 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Komunikacji z dnia 30 października 1933 r. o patentach żeglarskich, wydanego co do §§ 1, 2 i 3 w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych.
Dz.U. 1934 nr 92 poz. 831 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 3 października 1934 r. o częściowej zmianie rozporządzenia Ministra Komunikacji z dnia 30 października 1933 r. o patentach żeglarskich.
Dz.U. 1934 nr 3 poz. 9 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 30 października 1933 r. o patentach żeglarskich, wydane co do §§ 1, 2 i 3 w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych.
Dz.U. 1931 nr 37 poz. 288 Ustawa z dnia 20 marca 1931 r. o likwidacji stosunków żelarskich na Spiszu.
M.P. 2023 poz. 781 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2024
M.P. 1989 nr 15 poz. 113 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 9 maja 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stopni żeglarskich i motorowodnych.
M.P. 1985 nr 29 poz. 201 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 31 lipca 1985 r. w sprawie stopni żeglarskich i motorowodnych.
M.P. 1981 nr 2 poz. 7 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 8 stycznia 1981 r. w sprawie stopni żeglarskich i motorowodnych.
M.P. 1965 nr 53 poz. 279 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 15 września 1965 r. w sprawie uprawiania żeglugi przez statki turystyczne i sportowe na śródlądowych drogach wodnych.
M.P. 1961 nr 36 poz. 167 uznany za uchylony Zarządzenie nr 78 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1961 r. w sprawie warunków uprawiania turystyki oraz sportów wioślarskich i żeglarskich na morskich wodach wewnętrznych i terytorialnych.
M.P. 1956 nr 66 poz. 769 uchylony Zarządzenie nr 219 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1956 r. w sprawie warunków uprawiania sportów żeglarskich i wioślarskich na morskich wodach wewnętrznych i terytorialnych.
M.P. 1937 nr 110 poz. 166 Okólnik C 2 Ministerstwa Skarbu z dnia 4 maja 1937r. L.D.IV. 10168/1/37 w sprawie złożenia przez Polski Związek Żeglarski, Polski Związek Towarzystw Wioślarskich i Polski Związek Kajakowy gwarancji za należności celne i inne od łodzi wprowadzonych do polskiego obszaru celnego na podstawie tryptyków.