Wyszukiwanie

Argentyna

Liczba znalezionych aktów: 41.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2020 poz. 1504 akt jednorazowy Ustawa z dnia 24 lipca 2020 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Argentyńską o ekstradycji, podpisanej w Buenos Aires dnia 5 grudnia 2019 r.
Dz.U. 2007 nr 30 poz. 198 obowiązujący Program współpracy kulturalnej i edukacyjnej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Argentyńskiej na lata 2005-2008, podpisany w Warszawie dnia 22 kwietnia 2005 r.
Dz.U. 2004 nr 164 poz. 1726 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie odstępstw od wymagań dla owoców cytrusowych pochodzących z państw trzecich
Dz.U. 1993 nr 124 poz. 568 Oświadczenie rządowe z dnia 22 października 1993 r. dotyczące wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Argentyny w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Buenos Aires dnia 31 lipca 1991 r.
Dz.U. 1993 nr 124 poz. 567 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Argentyny w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzona w Buenos Aires dnia 31 lipca 1991 r.
Dz.U. 1987 nr 16 poz. 96 Oświadczenie rządowe z dnia 28 kwietnia 1987 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Argentyńskiej o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Buenos Aires dnia 2 października 1984 r.
Dz.U. 1987 nr 16 poz. 95 obowiązujący Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Argentyńskiej o współpracy kulturalnej i naukowej podpisana w Buenos Aires dnia 2 października 1984 r.
Dz.U. 1969 nr 22 poz. 161 Oświadczenie rządowe z dnia 18 czerwca 1969 r. w sprawie przystąpienia Argentyny do Protokołu haskiego z dnia 28 września 1955 r. zmieniającego Konwencję o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisaną w Warszawie dnia 12 października 1929 r.
Dz.U. 1964 nr 38 poz. 255 Oświadczenie rządowe z dnia 6 października 1964 r. dotyczące przystąpienia Jamajki, Ugandy i Argentyny do Uzupełniającej konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 7 września 1956 r.
Dz.U. 1952 nr 17 poz. 107 Oświadczenie rządowe z dnia 31 marca 1952 r. w sprawie przystąpienia Argentyny do konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie, dnia 12 października 1929 r.
Dz.U. 1951 nr 28 poz. 224 Oświadczenie rządowe z dnia 10 maja 1951 r. w sprawie ratyfikacji przez Argentynę konwencji (nr 17) w sprawie odszkodowania za wypadki przy pracy, przyjętej w Genewie dnia 10 czerwca 1925 r., konwencji (nr 19) o traktowaniu pracowników obcych na równi z krajowymi w zakresie odszkodowania za nieszczęśliwe wypadki przy pracy, przyjętej w Genewie dnia 5 czerwca 1925 r., konwencji (nr 22) dotyczącej umowy najmu marynarzy, przyjętej w Genewie dnia 24 czerwca 1926 r., konwencji (nr 23) dotyczącej repatriacji marynarzy, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1926 r., konwencji (nr 27) dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach przewożonych na statkach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1929 r., konwencji (nr 42) dotyczącej odszkodowania za choroby zawodowe (zrewidowanej), przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1934 r. i konwencji (nr 80) dotyczącej częściowej rewizji konwencyj, uchwalonych przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy na jej pierwszych 28 sesjach, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r.
Dz.U. 1949 nr 21 poz. 149 Oświadczenie rządowe z dnia 2 marca 1949 r. w sprawie przyjęcia przez Chile, Argentynę, Paragwaj i Liban Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r.
Dz.U. 1939 nr 36 poz. 231 akt jednorazowy Ustawa z dnia 5 kwietnia 1939 r. o ratyfikacji traktatu handlowego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Argentyńską.
Dz.U. 1939 nr 9 poz. 45 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 stycznia 1939 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień traktatu handlowego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Argentyńską.
Dz.U. 1937 nr 38 poz. 301 Oświadczenie rządowe z dnia 20 kwietnia 1937 r. w sprawie przystąpienia Republiki Argentyńskiej do konwencji międzynarodowej z dnia 26 września 1906 r. o zakazie używania białego (żółtego) fosforu przy wyrobie zapałek.
Dz.U. 1936 nr 94 poz. 666 Oświadczenie rządowe z dnia 23 października 1936 r. w sprawie złożenia przez Argentynę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji w sprawie wieku dopuszczania dzieci do pracy w rolnictwie, z dnia 16 listopada 1921 r.
Dz.U. 1936 nr 90 poz. 630 Oświadczenie rządowe z dnia 23 października 1936 r. w sprawie złożenia przez Argentynę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji o prawie zrzeszania się i koalicji pracowników rolnych z dnia 12 listopada 1921 r.
Dz.U. 1936 nr 90 poz. 629 Oświadczenie rządowe z dnia 23 października 1936 r. w sprawie złożenia przez Argentynę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji, dotyczącej odszkodowań za nieszczęśliwe wypadki przy pracy na roli, z dnia 12 listopada 1921 r.
Dz.U. 1936 nr 86 poz. 608 Oświadczenie rządowe z dnia 23 października 1936 r. w sprawie złożenia przez Argentynę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji ustalającej najniższy wiek dopuszczania młodocianych do pracy w pomieszczeniach podpokładowych i w kotłowniach, z dnia 11 listopada 1921 r.
Dz.U. 1936 nr 86 poz. 607 Oświadczenie rządowe z dnia 23 października 1936 r. w sprawie złożenia przez Argentynę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji o obowiązkowych oględzinach lekarskich dzieci i młodocianych zatrudnionych na statkach, z dnia 11 listopada 1921 r.
Dz.U. 1936 nr 86 poz. 606 Oświadczenie rządowe z dnia 23 października 1936 r. w sprawie złożenia przez Argentynę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji o odpoczynku tygodniowym w zakładach przemysłowych, z dnia 17 listopada 1921 r.
Dz.U. 1935 nr 43 poz. 296 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 1935 r. w sprawie przystąpienia Argentyny do konwencji z dnia 13 października 1919 r. urządzającej żeglugę powietrzną.
Dz.U. 1935 nr 14 poz. 78 Oświadczenie rządowe z dnia 15 lutego 1935 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji z dnia 17 marca 1932 r. między Polską a Argentyną o odszkodowaniach za nieszczęśliwe wypadki przy pracy.
Dz.U. 1935 nr 14 poz. 77 obowiązujący Konwencja między Polską a Argentyną dotycząca odszkodowań za wypadki przy pracy, podpisana w Buenos-Aires dnia 17 marca 1932 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 5 marca 1934 r.).
Dz.U. 1934 nr 84 poz. 763 Oświadczenie rządowe z dnia 24 sierpnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Argentynę dokumentu ratyfikacyjnego protokółu podpisanego w Genewie dnia 14 czerwca 1923 r., dotyczącego poprawki do art. 393 Traktatu Pokoju, podpisanego w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 r. oraz odpowiednich artykułów innych traktatów pokoju.
Dz.U. 1934 nr 27 poz. 216 akt jednorazowy Ustawa z dnia 5 marca 1934 r. w sprawie ratyfikacji konwencji między Polską a Argentyną o odszkodowania za wypadki przy pracy, podpisanej w Buenos-Aires dnia 17 marca 1932 r.
Dz.U. 1934 nr 25 poz. 189 Oświadczenie rządowe z dnia 7 marca 1934 r. w sprawie złożenia przez Rząd Republiki Argentyńskiej dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji w sprawie odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku.
Dz.U. 1928 nr 8 poz. 62 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 17 stycznia 1928 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych w sprawie czasowego wstrzymania emigracji do Argentyny.
M.P. 2019 poz. 590 Oświadczenie rządowe z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Argentyńskiej w sprawie Programu "Zwiedzaj i Pracuj", podpisanym w Warszawie dnia 29 listopada 2018 r.
M.P. 2019 poz. 589 obowiązujący Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Argentyńskiej w sprawie Programu "Zwiedzaj i Pracuj", podpisane w Warszawie dnia 29 listopada 2018 r.
M.P. 2019 poz. 455 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2019 r. nr 110.10.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 532 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2018 r. nr 110.26.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 579 Oświadczenie rządowe z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Sekretariatem Nauki, Technologii i Innowacji Republiki Argentyńskiej o współpracy w dziedzinie nauki i techniki, podpisaną w Buenos Aires dnia 27 lipca 2007 r.
M.P. 2017 poz. 578 obowiązujący Umowa między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Sekretariatem Nauki, Technologii i Innowacji Republiki Argentyńskiej o współpracy w dziedzinie nauki i techniki, podpisana w Buenos Aires dnia 27 lipca 2007 r.
M.P. 2015 poz. 1111 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2015 r. nr 110.70.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2013 poz. 997 obowiązujący Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Argentyńskiej o wykonywaniu pracy zarobkowej przez członków rodzin, którzy pozostają na utrzymaniu członków personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego, podpisane w Warszawie dnia 22 listopada 2013 r.
M.P. 2009 nr 81 poz. 1005 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2009 r. nr 110-32-2009 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2008 nr 64 poz. 560 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 sierpnia 2008 r. nr 110-28-2008 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2006 nr 58 poz. 617 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 sierpnia 2006 r. nr Z. 110-31-2006 o zmianie postanowienia w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2005 nr 36 poz. 498 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2005 r. nr Z.110-32-2005 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2001 nr 21 poz. 331 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2001 r. nr Z. 110-38-2001 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.