Wyszukiwanie

Atlantyk

Liczba znalezionych aktów: 25.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2013 poz. 1605 Oświadczenie rządowe z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, sporządzonej w Ottawie dnia 24 października 1978 r.
Dz.U. 2013 poz. 1604 akt jednorazowy Dokument Wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, sporządzonej w Ottawie dnia 24 października 1978 r.
Dz.U. 2006 nr 98 poz. 676 Oświadczenie rządowe z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na Północno-Wschodnim Atlantyku, sporządzonej w Londynie dnia 18 listopada 1980 r.
Dz.U. 2006 nr 98 poz. 675 akt jednorazowy Dokument Wypowiedzenia Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na Północno-Wschodnim Atlantyku, sporządzonej w Londynie dnia 18 listopada 1980 r.
Dz.U. 1985 nr 34 poz. 161 Oświadczenie rządowe z dnia 18 czerwca 1985 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na Północno-Wschodnim Atlantyku, sporządzonej w Londynie dnia 18 listopada 1980 r.
Dz.U. 1985 nr 34 poz. 160 uchylony Konwencja o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na Północno-Wschodnim Atlantyku, sporządzona w Londynie dnia 18 listopada 1980 r.
Dz.U. 1980 nr 26 poz. 106 Oświadczenie rządowe z dnia 10 września 1980 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, sporządzonej w Ottawie dnia 24 października 1978 r.
Dz.U. 1980 nr 26 poz. 105 uchylony Konwencja o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, sporządzona w Ottawie dnia 24 października 1978 r.
Dz.U. 1976 nr 14 poz. 79 Oświadczenie rządowe z dnia 4 marca 1976 r. w sprawie wejścia w życie Protokołu do Międzynarodowej konwencji o rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, dotyczącego poprawek do tej konwencji, sporządzonego w Waszyngtonie dnia 6 października 1970 r.
Dz.U. 1976 nr 14 poz. 78 uchylony Protokół do Międzynarodowej konwencji o rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, dotyczący poprawek do tej konwencji, sporządzony w Waszyngtonie dnia 6 października 1970 r.
Dz.U. 1976 nr 8 poz. 44 Oświadczenie rządowe z dnia 19 stycznia 1976 r. dotyczące przystąpienia Niemieckiej Republiki Demokratycznej do Konwencji w sprawie ochrony zasobów biologicznych Południowo-Wschodniego Atlantyku, sporządzonej w Rzymie dnia 23 października 1969 r.
Dz.U. 1974 nr 18 poz. 103 Oświadczenie rządowe z dnia 26 kwietnia 1974 r. dotyczące ratyfikacji przez Belgię Konwencji w sprawie ochrony zasobów biologicznych Południowo-Wschodniego Atlantyku, sporządzonej w Rzymie dnia 23 października 1969 r.
Dz.U. 1973 nr 7 poz. 54 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 23 lutego 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania rybołówstwa przez polskie statki rybackie na wodach Północno-Wschodniego Atlantyku.
Dz.U. 1972 nr 32 poz. 223 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lipca 1972 r. w sprawie przystąpienia Bułgarii do Konwencji w sprawie ochrony zasobów biologicznych Południowo-Wschodniego Atlantyku, sporządzonej w Rzymie dnia 23 października 1969 r.
Dz.U. 1972 nr 19 poz. 134 Oświadczenie rządowe z dnia 25 kwietnia 1972 r. w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji w sprawie ochrony zasobów biologicznych Południowo-Wschodniego Atlantyku, sporządzonej w Rzymie dnia 23 października 1969 r.
Dz.U. 1972 nr 19 poz. 133 obowiązujący Konwencja w sprawie ochrony zasobów biologicznych Południowo-Wschodniego Atlantyku, sporządzona w Rzymie dnia 23 października 1969 r.
Dz.U. 1972 nr 15 poz. 109 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 5 kwietnia 1972 r. w sprawie ograniczenia połowów niektórych gatunków ryb włokiem na wodach Północno-Zachodniego Atlantyku.
Dz.U. 1972 nr 5 poz. 31 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 14 stycznia 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania rybołówstwa przez polskie statki rybackie na wodach Północno-Wschodniego Atlantyku.
Dz.U. 1971 nr 9 poz. 98 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 22 marca 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania rybołówstwa przez polskie statki rybackie na wodach Północno-Wschodniego Atlantyku.
Dz.U. 1970 nr 14 poz. 126 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 26 maja 1970 r. w sprawie wykonywania rybołówstwa przez polskie statki rybackie na wodach Północno-Wschodniego Atlantyku.
Dz.U. 1969 nr 8 poz. 63 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 26 lutego 1969 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania rybołówstwa przez polskie statki rybackie na wodach Północno-Wschodniego Atlantyku.
Dz.U. 1968 nr 30 poz. 203 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 12 lipca 1968 r. w sprawie wykonywania rybołówstwa przez polskie statki rybackie na wodach Północno-Wschodniego Atlantyku.
Dz.U. 1967 nr 10 poz. 42 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 8 marca 1967 r. w sprawie wykonywania rybołówstwa przez polskie statki rybackie na wodach Północno-Wschodniego Atlantyku.
Dz.U. 1965 nr 23 poz. 151 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 3 czerwca 1965 r. w sprawie wykonywania rybołówstwa przez polskie statki rybackie na wodach Północno-Wschodniego Atlantyku.
M.P. 1972 nr 42 poz. 231 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 16 sierpnia 1972 r. w sprawie stosowania dodatkowych świateł przez statki rybackie uprawiające rybołówstwo na wodach Północnego Atlantyku.