Wyszukiwanie

Centralny Inspektorat Standaryzacji

Liczba znalezionych aktów: 14.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2001 nr 32 poz. 379 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Centralnego Inspektoratu Standaryzacji.
Dz.U. 2000 nr 27 poz. 336 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Centralnego Inspektoratu Standaryzacji.
Dz.U. 1999 nr 36 poz. 352 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Centralnego Inspektoratu Standaryzacji.
Dz.U. 1999 nr 7 poz. 62 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 stycznia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Centralnego Inspektoratu Standaryzacji.
Dz.U. 1998 nr 42 poz. 253 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 marca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Centralnego Inspektoratu Standaryzacji.
Dz.U. 1997 nr 47 poz. 312 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 maja 1997 r. w sprawie sposobu przeprowadzania egzaminu kwalifikacyjnego na inspektorów standaryzacji Centralnego Inspektoratu Standaryzacji, powoływania i składu komisji kwalifikacyjnej oraz wysokości wynagrodzenia jej członków.
Dz.U. 1997 nr 39 poz. 246 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 kwietnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Centralnego Inspektoratu Standaryzacji.
Dz.U. 1997 nr 3 poz. 18 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Centralnego Inspektoratu Standaryzacji.
Dz.U. 1984 nr 19 poz. 88 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 1984 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych na pracowników Centralnego Inspektoratu Standaryzacji oraz Centralnego Zarządu Inżynierii Ministerstwa Handlu Zagranicznego.
M.P. 1998 nr 43 poz. 614 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 26 listopada 1998 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Inspektoratowi Standaryzacji.
M.P. 1997 nr 3 poz. 16 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 stycznia 1997 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Inspektoratowi Standaryzacji.
M.P. 1972 nr 6 poz. 42 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 25 stycznia 1972 r. w sprawie norm dla towarów rolno-spożywczych pochodzących z importu.
M.P. 1962 nr 58 poz. 279 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 31 maja 1962 r. w sprawie wymagań eksportowych dla artykułów rolno-spożywczych przeznaczonych na eksport.
M.P. 1951 nr 19 poz. 245 uznany za uchylony Uchwała nr 86 Prezydium Rządu z dnia 3 lutego 1951 r. w sprawie organizacji Centralnego Inspektoratu Standaryzacji.