Wyszukiwanie

Główny Inspektorat Sanitarny

Liczba znalezionych aktów: 11.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 2086 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu
Dz.U. 2022 poz. 2672 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu
Dz.U. 2021 poz. 1527 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu
Dz.U. 2020 poz. 2165 uchylony Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu
Dz.U. 2020 poz. 1402 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu
Dz.U. 2019 poz. 494 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu
Dz.U. 2011 nr 92 poz. 537 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu
Dz.U. 2010 nr 139 poz. 939 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu
Dz.U. 2006 nr 247 poz. 1818 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu
Dz.U. 2002 nr 142 poz. 1195 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2002 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu.
Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1315 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu.