Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2020-08-17
Date of announcement:
2020-08-11
Date of entry into force:
2020-09-01
Date of repeal:
2021-09-04
Issuing authority:
  • MIN. ZDROWIA
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)
Repealing acts (1)