Wyszukiwanie

Jemen

Liczba znalezionych aktów: 18.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1977 nr 36 poz. 154 Oświadczenie rządowe z dnia 11 listopada 1977 r. dotyczące wejścia w życie Umowy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowo-Demokratycznej Republiki Jemenu, podpisanej w Warszawie dnia 18 stycznia 1973 r.
Dz.U. 1977 nr 36 poz. 153 obowiązujący Umowa kulturalna między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowo-Demokratycznej Republiki Jemenu, podpisana w Warszawie dnia 18 stycznia 1973 r.
Dz.U. 1970 nr 27 poz. 221 Oświadczenie rządowe z dnia 10 października 1970 r. w sprawie przystąpienia Jemeńskiej Republiki Arabskiej i Republiki Czadu do Konwencji o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r., oraz potwierdzenia przez Mauritius uczestnictwa w tych konwencjach.
Dz.U. 1970 nr 19 poz. 165 Oświadczenie rządowe z dnia 15 lipca 1970 r. w sprawie przystąpienia Ludowej Republiki Jemenu Południowego oraz Mauritiusa do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.
Dz.U. 1970 nr 11 poz. 104 Oświadczenie rządowe z dnia 16 kwietnia 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Ludową Republikę Jemenu Południowego i Mauritius Międzynarodowej konwencji (nr 16) o obowiązkowych oględzinach lekarskich dzieci i młodocianych zatrudnionych na statkach, przyjętej w Genewie dnia 11 listopada 1921 r.
Dz.U. 1970 nr 5 poz. 45 Oświadczenie rządowe z dnia 18 lutego 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Jemeńską Republikę Arabską i Afganistan Konwencji (nr 111) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1958 r.
Dz.U. 1969 nr 31 poz. 257 Oświadczenie rządowe z dnia 9 października 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Górną Woltę i Jemen Południowy Konwencji (nr 19) Międzynarodowej Organizacji Pracy o traktowaniu pracowników obcych na równi z krajowymi w zakresie odszkodowania za nieszczęśliwe wypadki przy pracy, przyjętej w Genewie dnia 5 czerwca 1925 r.
Dz.U. 1964 nr 25 poz. 168 Oświadczenie rządowe z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie przystąpienia Jemenu i Kenii do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.
Dz.U. 1936 nr 70 poz. 510 Oświadczenie rządowe z dnia 31 sierpnia 1936 r. w sprawie złożenia przez Urugwaj dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej z dnia 9 grudnia 1932 r. oraz przystąpienia Jemenu do powyższej konwencji.
M.P. 2022 poz. 659 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2022 r. nr 110.23.2022 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 341 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2018 r. nr 110.10.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 68 akt indywidualny Postanowienie nr 110.82.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2011 nr 23 poz. 250 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2011 r. nr 110-12-2011 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 91 poz. 1055 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2010 r. nr 110-61-2010 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2009 nr 50 poz. 725 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2009 r. nr 110-12-2009 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2006 nr 75 poz. 754 Oświadczenie rządowe z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej umów normujących stosunki handlowe oraz umów gospodarczych zawierających postanowienia odsyłające do umów normujących stosunki handlowe w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej
M.P. 2005 nr 82 poz. 1156 Oświadczenie rządowe z dnia 8 listopada 2005 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Ministrem Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych Republiki Jemeńskiej o współpracy w dziedzinie oświaty i szkolnictwa wyższego w latach 2005-2007, podpisanym w Sanie dnia 1 października 2005 r.
M.P. 2005 nr 82 poz. 1155 obowiązujący Porozumienie między Ministrem Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych Republiki Jemeńskiej o współpracy w dziedzinie oświaty i szkolnictwa wyższego w latach 2005-2007, podpisane w Sanie dnia 1 października 2005 r.