Oświadczenie Rządowe z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie przystąpienia Jemenu i Kenii do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Show content in full window
Published text:
Document type:
Oświadczenie rządowe
Date of announcement:
1964-06-26
Legal basis (1)