Wyszukiwanie

Kenia

Liczba znalezionych aktów: 16.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1977 nr 32 poz. 143 Oświadczenie rządowe z dnia 30 września 1977 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o międzynarodowej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne, sporządzonej w Moskwie, Londynie, Waszyngtonie dnia 29 marca 1972 r.
Dz.U. 1972 nr 9 poz. 59 Oświadczenie rządowe z dnia 21 stycznia 1972 r. w sprawie ratyfikacji przez Kenię Międzynarodowej konwencji (nr 16) o obowiązkowych oględzinach lekarskich dzieci i młodocianych zatrudnionych na statkach, przyjętej w Genewie dnia 12 listopada 1921 r.
Dz.U. 1972 nr 8 poz. 53 Oświadczenie rządowe z dnia 21 stycznia 1972 r. w sprawie ratyfikacji przez Kenię Konwencji (nr 27) dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach przewożonych na statkach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1929 r.
Dz.U. 1969 nr 26 poz. 209 Oświadczenie rządowe z dnia 4 sierpnia 1969 r. w sprawie przystąpienia Kenii do Konwencji o morzu pełnym i Konwencji o szelfie kontynentalnym, sporządzonych w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r.
Dz.U. 1965 nr 46 poz. 292 Oświadczenie rządowe z dnia 28 października 1965 r. w sprawie uczestnictwa Ugandy, Kenii i Rwandy w Konwencji międzynarodowej dla ułatwienia importu próbek handlowych i materiału reklamowego, podpisanej w Genewie dnia 7 listopada 1952 r.
Dz.U. 1965 nr 6 poz. 28 Oświadczenie rządowe z dnia 8 grudnia 1964 r. w sprawie przystąpienia Kenii do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r.
Dz.U. 1964 nr 45 poz. 314 Oświadczenie rządowe z dnia 14 listopada 1964 r. w sprawie przystąpienia Kenii i Gwatemali do Konwencji i Porozumień Światowego Związku Pocztowego, podpisanych w Ottawie dnia 3 października 1957 r.
Dz.U. 1964 nr 25 poz. 168 Oświadczenie rządowe z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie przystąpienia Jemenu i Kenii do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.
M.P. 2023 poz. 345 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2023 r. nr 110.14.2023 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 336 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2023 r. nr 110.8.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 108 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 grudnia 2017 r. nr 110.102.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 13 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 grudnia 2015 r. nr 110.74.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 1106 Oświadczenie rządowe z dnia 8 października 2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kenii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisaną w Nairobi dnia 22 września 2015 r.
M.P. 2015 poz. 1105 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kenii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisana w Nairobi dnia 22 września 2015 r.
M.P. 2002 nr 37 poz. 578 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2002 r. nr Z. 110-45-2002 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2002 nr 37 poz. 575 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2002 r. nr Z. 110-44-2002 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.