Wyszukiwanie

Kanada

Liczba znalezionych aktów: 53.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2020 poz. 2245 akt jednorazowy Ustawa z dnia 27 października 2020 r. o ratyfikacji Umowy o partnerstwie strategicznym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kanadą, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 30 października 2016 r.
Dz.U. 2020 poz. 113 Oświadczenie rządowe z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Ottawie dnia 14 maja 2012 r.
Dz.U. 2019 poz. 1262 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o transporcie lotniczym między Kanadą a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, sporządzonej w Brukseli dnia 17 grudnia 2009 r.
Dz.U. 2019 poz. 1261 obowiązujący Umowa o transporcie lotniczym między Kanadą a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, sporządzona w Brukseli dnia 17 grudnia 2009 r.
Dz.U. 2013 poz. 1372 Oświadczenie rządowe z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu wraz z Protokołem, podpisanych w Ottawie dnia 14 maja 2012 r.
Dz.U. 2013 poz. 1371 obowiązujący Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu wraz z Protokołem, podpisane w Ottawie dnia 14 maja 2012 r.
Dz.U. 2012 poz. 1295 akt jednorazowy Ustawa z dnia 10 października 2012 r. o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu wraz z Protokołem, podpisanych w Ottawie dnia 14 maja 2012 r.
Dz.U. 2009 nr 133 poz. 1098 Oświadczenie rządowe z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem Administracyjnym w sprawie stosowania Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą, podpisanym w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r.
Dz.U. 2009 nr 133 poz. 1097 obowiązujący Porozumienie Administracyjne w sprawie stosowania Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą, podpisane w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r.
Dz.U. 2009 nr 133 poz. 1096 Oświadczenie rządowe z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą, podpisanej w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r.
Dz.U. 2009 nr 133 poz. 1095 obowiązujący Umowa o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą, podpisana w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r.
Dz.U. 2008 nr 163 poz. 1013 akt jednorazowy Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą, podpisanej w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r.
Dz.U. 2005 nr 250 poz. 2111 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 grudnia 2005 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakie powinno spełniać drewno opakowaniowe pochodzące z Kanady, Chińskiej Republiki Ludowej, Japonii i Stanów Zjednoczonych Ameryki
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1757 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz niektórych towarów określonych w umowach międzynarodowych.
Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1296 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz niektórych towarów określonych w umowach międzynarodowych.
Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1131 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz niektórych towarów określonych w umowach międzynarodowych.
Dz.U. 1997 nr 59 poz. 366 Oświadczenie rządowe z dnia 20 maja 1997 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych, sporządzonej w Ottawie dnia 12 września 1994 r.
Dz.U. 1997 nr 59 poz. 365 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych, sporządzona w Ottawie dnia 12 września 1994 r.
Dz.U. 1996 nr 146 poz. 679 akt jednorazowy Ustawa z dnia 10 października 1996 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych.
Dz.U. 1991 nr 27 poz. 115 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lutego 1991 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Kanady w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Warszawie dnia 6 kwietnia 1990 r.
Dz.U. 1991 nr 27 poz. 114 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Kanady w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji podpisana w Warszawie dnia 6 kwietnia 1990 r.
Dz.U. 1990 nr 38 poz. 217 Oświadczenie rządowe z dnia 10 stycznia 1990 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Kanady w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 4 maja 1987 r.
Dz.U. 1990 nr 38 poz. 216 obowiązujący Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Kanady w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku sporządzona w Warszawie dnia 4 maja 1987 r.
Dz.U. 1977 nr 31 poz. 139 Oświadczenie rządowe z dnia 30 września 1977 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, przyjętej w Paryżu dnia 16 listopada 1972 r. przez Konferencję Generalną Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury na jej siedemnastej sesji.
Dz.U. 1971 nr 2 poz. 31 Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1970 r. w sprawie uczestnictwa Kanady, Mauritiusa i Suazi w Konwencji o szelfie kontynentalnym oraz uczestnictwa Mauritiusa i Suazi w Konwencji o morzu pełnym, sporządzonych w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r.
Dz.U. 1966 nr 13 poz. 82 Oświadczenie rządowe z dnia 18 marca 1966 r. w sprawie przystąpienia Kanady do Konwencji o ruchu drogowym, podpisanej w Genewie dnia 19 września 1949 r., oraz stosowania postanowień tej konwencji do Fidżi.
Dz.U. 1964 nr 19 poz. 117 Oświadczenie rządowe z dnia 27 kwietnia 1964 r. w sprawie ratyfikacji przez Kanadę protokołu haskiego z dnia 28 września 1955 r. zmieniającego Konwencję o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisaną w Warszawie dnia 12 października 1929 r.
Dz.U. 1947 nr 63 poz. 370 Oświadczenie rządowe z dnia 27 września 1947 r. w sprawie przystąpienia Kanady do Konwencji z dnia 12 października 1929 r. o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego.
Dz.U. 1938 nr 71 poz. 517 Oświadczenie rządowe z dnia 7 września 1938 r. w sprawie złożenia przez Kanadę dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 21 czerwca 1929 r., dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach, przewożonych na statkach.
Dz.U. 1938 nr 70 poz. 513 Oświadczenie rządowe z dnia 7 września 1938 r. w sprawie złożenia przez Kanadę dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 24 czerwca 1926 r. dotyczącej umowy najmu marynarzy.
Dz.U. 1937 nr 11 poz. 82 Oświadczenie rządowe z dnia 27 stycznia 1937 r. w sprawie przystąpienia W.M. Gdańska do konwencji handlowej między Polską a Kanadą z dnia 3 lipca 1935 r.
Dz.U. 1936 nr 61 poz. 447 Oświadczenie rządowe z dnia 6 sierpnia 1936 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji handlowej między Polską a Kanadą, podpisanej w Ottawie dnia 3 lipca 1935 r.
Dz.U. 1936 nr 61 poz. 446 wygaśnięcie aktu Konwencja handlowa między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą, podpisana w Ottawie dnia 3 lipca 1935 r.
Dz.U. 1936 nr 24 poz. 198 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lutego 1936 r. w sprawie złożenia przez Kanadę dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o uregulowaniu połowu wielorybów z dnia 24 września 1931 r.
Dz.U. 1936 nr 15 poz. 135 akt jednorazowy Ustawa z dnia 20 lutego 1936 r. w sprawie ratyfikacji konwencji handlowej między Polską a Kanadą, podpisanej w Ottawie dnia 3 lipca 1935 r.
Dz.U. 1926 nr 93 poz. 548 Oświadczenie rządowe z dnia 16 sierpnia 1926 r. w sprawie ratyfikacji przez Kanadę Konwencji o obowiązkowych oględzinach lekarskich dzieci i młodocianych, zatrudnionych na statkach, przyjętej przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w 1921 r.
M.P. 2022 poz. 555 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie wydania zgody na pobyt komponentu Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki, komponentu Sił Zbrojnych Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz komponentu Sił Zbrojnych Kanady na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 395 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2022 r. nr 110.13.2022 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 394 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2022 r. nr 110.12.2022 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 274 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie wydania zgody na pobyt komponentu Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki, komponentu Sił Zbrojnych Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz komponentu Sił Zbrojnych Kanady na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 585 akt indywidualny Postanowienie nr 110.11.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 985 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2016 r. w sprawie kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA) między Kanadą, z jednej strony, a Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony
M.P. 2016 poz. 752 akt indywidualny Postanowienie nr 110.22.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2014 poz. 69 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2013 r. nr 115-52-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2014 poz. 63 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2013 r. nr 110-46-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 1 poz. 4 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2009 r. nr 110-50-2009 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 1 poz. 1 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2009 r. nr 110-47-2009 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2009 nr 58 poz. 782 Oświadczenie rządowe z dnia 12 sierpnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Kanady o wspieraniu mobilności młodych obywateli, sporządzonej w Warszawie dnia 14 lipca 2008 r.
M.P. 2009 nr 58 poz. 781 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Kanady o wspieraniu mobilności młodych obywateli
M.P. 2004 nr 36 poz. 629 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2004 r. nr Z. 110-38-2004 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2004 nr 32 poz. 557 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2004 r. nr Z.110-26-2004 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 1994 nr 1 poz. 1 uchylony Obwieszczenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 27 grudnia 1993 r. w sprawie wykazu towarów, na których wywóz są ustanowione w umowach międzynarodowych kontyngenty ilościowe.
M.P. 1937 nr 141 poz. 234 wygaśnięcie aktu Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 17 czerwca 1937 r. o wydawaniu kart legitymacyjnych dla komiwojażerów polskich, działających na terytorium Kanady