Wyszukiwanie

Komisja Wspólnot Europejskich

Liczba znalezionych aktów: 13.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2020 poz. 2460 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie organów właściwych do występowania do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie prowadzenia działalności na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony
Dz.U. 2018 poz. 958 uznany za uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organów właściwych do występowania do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie prowadzenia działalności na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony
Dz.U. 2006 nr 147 poz. 1063 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie organów właściwych do występowania do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie prowadzenia działalności na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony
Dz.U. 2005 nr 242 poz. 2045 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zakresu, sposobu i terminów przekazywania informacji o występowaniu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania i rejestracji oraz o wynikach monitorowania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych, a także związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe
Dz.U. 2005 nr 209 poz. 1743 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2005 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości
Dz.U. 2004 nr 281 poz. 2784 uchylony Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji
Dz.U. 2004 nr 164 poz. 1722 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie określenia stawki opłaty za dokonanie oceny wniosku o rejestrację świadectwa dla artykułów rolno-spożywczych o szczególnym charakterze oraz za jego przekazanie do Komisji Europejskiej
Dz.U. 1990 nr 75 poz. 445 Oświadczenie rządowe z dnia 12 października 1990 r. dotyczące wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Komisją Wspólnot Europejskich w sprawie ustanowienia oraz przywilejów i immunitetów Przedstawicielstwa Komisji Wspólnot Europejskich w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Brukseli dnia 21 czerwca 1990 r.
Dz.U. 1990 nr 75 poz. 444 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Komisją Wspólnot Europejskich w sprawie ustanowienia oraz przywilejów i immunitetów Przedstawicielstwa Komisji Wspólnot Europejskich w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisana w Brukseli dnia 21 czerwca 1990 r.
M.P. 2003 nr 40 poz. 582 Oświadczenie rządowe z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Rocznej umowy finansowej na rok 2003 między Rzecząpospolitą Polską a Komisją Wspólnot Europejskich dotyczącej Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (SAPARD) w Polsce, sporządzonej w Brukseli dnia 4 czerwca 2003 r.
M.P. 2003 nr 40 poz. 581 obowiązujący Roczna umowa finansowa na rok 2003 między Rzecząpospolitą Polską a Komisją Wspólnot Europejskich dotycząca Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (SAPARD) w Polsce, sporządzona w Brukseli dnia 4 czerwca 2003 r.
M.P. 2003 nr 39 poz. 576 Oświadczenie rządowe z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Rocznej umowy finansowej na rok 2002 między Rzecząpospolitą Polską a Komisją Wspólnot Europejskich dotyczącej Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (SAPARD) w Polsce, sporządzonej w Brukseli dnia 3 kwietnia 2003 r.
M.P. 2003 nr 39 poz. 575 obowiązujący Roczna Umowa Finansowa na rok 2002 między Rzecząpospolitą Polską a Komisją Wspólnot Europejskich dotycząca Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (SAPARD) w Polsce, sporządzona w Brukseli dnia 3 kwietnia 2003 r.