Wyszukiwanie

Korea

Liczba znalezionych aktów: 53.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2020 poz. 1407 Oświadczenie rządowe z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Korei Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Seulu dnia 21 czerwca 1991 r., oraz w realizacji postanowień Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei o zmianie Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Seulu dnia 21 czerwca 1991 r., podpisanego w Seulu dnia 22 października 2013 r.
Dz.U. 2016 poz. 1978 Oświadczenie rządowe z dnia 11 października 2016 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei o zmianie Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Seulu dnia 21 czerwca 1991 r., podpisanego w Seulu dnia 22 października 2013 r.
Dz.U. 2016 poz. 1977 obowiązujący Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei o zmianie Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Seulu dnia 21 czerwca 1991 r., podpisany w Seulu dnia 22 października 2013 r.
Dz.U. 2016 poz. 1283 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o współpracy w zakresie Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) do celów cywilnych pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, sporządzonej w Helsinkach dnia 9 września 2006 r.
Dz.U. 2016 poz. 1282 obowiązujący Umowa o współpracy w zakresie Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) do celów cywilnych pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, sporządzona w Helsinkach dnia 9 września 2006 r.
Dz.U. 2016 poz. 241 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 6 października 2010 r.
Dz.U. 2016 poz. 240 obowiązujący Umowa o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, sporządzona w Brukseli dnia 6 października 2010 r.
Dz.U. 2014 poz. 1019 Oświadczenie rządowe z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy ramowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 10 maja 2010 r.
Dz.U. 2014 poz. 1018 obowiązujący Umowa Ramowa między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, sporządzona w Brukseli dnia 10 maja 2010 r.
Dz.U. 2014 poz. 582 akt jednorazowy Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei o zmianie Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Seulu dnia 21 czerwca 1991 roku, podpisanego w Seulu dnia 22 października 2013 r.
Dz.U. 2012 poz. 218 akt jednorazowy Ustawa z dnia 13 stycznia 2012 r. o ratyfikacji Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 6 października 2010 r.
Dz.U. 2010 nr 141 poz. 948 Oświadczenie rządowe z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei o ochronie wojskowych informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 30 września 2009 r.
Dz.U. 2010 nr 141 poz. 947 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei o ochronie wojskowych informacji niejawnych, podpisana w Warszawie dnia 30 września 2009 r.
Dz.U. 2010 nr 35 poz. 195 Oświadczenie rządowe z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem Administracyjnym w sprawie stosowania Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Korei, podpisanym w Warszawie dnia 25 lutego 2009 r.
Dz.U. 2010 nr 35 poz. 194 obowiązujący Porozumienie Administracyjne w sprawie stosowania Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Korei, podpisane w Warszawie dnia 25 lutego 2009 r.
Dz.U. 2010 nr 35 poz. 193 Oświadczenie rządowe z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Korei, podpisanej w Warszawie dnia 25 lutego 2009 r.
Dz.U. 2010 nr 35 poz. 192 obowiązujący Umowa o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Korei, podpisana w Warszawie dnia 25 lutego 2009 r.
Dz.U. 2009 nr 127 poz. 1047 akt jednorazowy Ustawa z dnia 24 czerwca 2009 r. o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Korei, podpisanej w Warszawie dnia 25 lutego 2009 roku
Dz.U. 2009 nr 46 poz. 383 Oświadczenie rządowe z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei w dziedzinie kultury, nauki i edukacji na lata 2009-2011, podpisanym w Seulu dnia 5 grudnia 2008 r.
Dz.U. 2009 nr 46 poz. 382 obowiązujący Program Współpracy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei w dziedzinie kultury, nauki i edukacji na lata 2009-2011,
Dz.U. 1995 nr 50 poz. 269 Oświadczenie rządowe z dnia 25 stycznia 1995 r. w sprawie wejścia w życie Umowy kulturalnej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei, sporządzonej w Warszawie dnia 9 czerwca 1993 r.
Dz.U. 1995 nr 50 poz. 268 obowiązujący Umowa kulturalna między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei, sporządzona w Warszawie dnia 9 czerwca 1993 r.
Dz.U. 1992 nr 28 poz. 127 Oświadczenie rządowe z dnia 23 stycznia 1992 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Seulu dnia 21 czerwca 1991 r.
Dz.U. 1992 nr 28 poz. 126 obowiązujący Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Seulu dnia 21 czerwca 1991 r.
Dz.U. 1990 nr 8 poz. 49 Oświadczenie rządowe z dnia 10 stycznia 1990 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Korei o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, sporządzonej w Seulu dnia 1 listopada 1989 r.
Dz.U. 1990 nr 8 poz. 48 obowiązujący Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Korei o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji sporządzona w Seulu dnia 1 listopada 1989 r.
Dz.U. 1974 nr 28 poz. 162 Oświadczenie rządowe z dnia 18 lipca 1974 r. w sprawie przystąpienia Etiopii i Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej do Konwencji ustanawiającej Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej, podpisanej w Paryżu dnia 12 października 1955 r.
M.P. 2020 poz. 612 Oświadczenie rządowe z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 29 października 2019 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei o komunikacji lotniczej, podpisanej w Seulu dnia 14 października 1991 r.
M.P. 2020 poz. 611 obowiązujący Porozumienie z dnia 29 października 2019 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei o komunikacji lotniczej, podpisanej w Seulu dnia 14 października 1991 r.
M.P. 2020 poz. 512 Oświadczenie rządowe z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei o komunikacji lotniczej, podpisaną w Seulu dnia 14 października 1991 r.
M.P. 2020 poz. 511 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei o komunikacji lotniczej, podpisana w Seulu dnia 14 października 1991 r.
M.P. 2018 poz. 960 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Korei o współpracy w dziedzinie obronności, podpisaną w Seulu dnia 22 października 2013 r.
M.P. 2018 poz. 959 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Korei o współpracy w dziedzinie obronności, podpisana w Seulu dnia 22 października 2013 r.
M.P. 2018 poz. 669 Oświadczenie rządowe z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei w sprawie Programu "Zwiedzaj i Pracuj", podpisanym w Warszawie dnia 24 stycznia 2018 r.
M.P. 2018 poz. 668 obowiązujący Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei w sprawie Programu "Zwiedzaj i Pracuj", podpisane w Warszawie dnia 24 stycznia 2018 r.
M.P. 2017 poz. 586 akt indywidualny Postanowienie nr 110.12.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 83 akt indywidualny Postanowienie nr 110.96.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 974 Oświadczenie rządowe z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei w sprawie wzajemnego uznawania międzynarodowych i wymiany krajowych praw jazdy, sporządzoną w Warszawie dnia 25 listopada 1998 r.
M.P. 2016 poz. 973 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei w sprawie wzajemnego uznawania międzynarodowych i wymiany krajowych praw jazdy, sporządzona w Warszawie dnia 25 listopada 1998 r.
M.P. 2015 poz. 1263 Oświadczenie rządowe z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej o współpracy w dziedzinie nauki, edukacji i kultury, podpisaną w Pjongjang dnia 17 czerwca 2015 r.
M.P. 2015 poz. 1262 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej o współpracy w dziedzinie nauki, edukacji i kultury, podpisana w Pjongjang dnia 17 czerwca 2015 r.
M.P. 2014 poz. 87 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2013 r. nr 110-70-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2011 nr 23 poz. 249 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2011 r. nr 110-11-2011 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 70 poz. 868 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2010 r. nr 110-26-2010 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2009 nr 81 poz. 1013 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2009 r. nr 110-40-2009 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2009 nr 81 poz. 1012 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2009 r. nr 110-39-2009 w sprawie mianowania odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2005 nr 59 poz. 793 Oświadczenie rządowe z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei o współpracy gospodarczej, sporządzonej w Warszawie dnia 3 grudnia 2004 r.
M.P. 2005 nr 59 poz. 792 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei o współpracy gospodarczej, sporządzona w Warszawie dnia 3 grudnia 2004 r.
M.P. 2005 nr 51 poz. 699 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2005 r. nr Z. 110-69-2005 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2005 nr 50 poz. 688 Oświadczenie rządowe z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzonej w Warszawie dnia 3 grudnia 2004 r.
M.P. 2005 nr 50 poz. 687 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzona w Warszawie dnia 3 grudnia 2004 r.
M.P. 2005 nr 36 poz. 497 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2005 r. nr Z.110-31-2005 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2001 nr 6 poz. 101 obowiązujący Decyzja Ministra Gospodarki z dnia 1 lutego 2001 r. o zakończeniu postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny tkanin, pochodzących z Republiki Korei, bez zastosowania środka ochronnego.