Wyszukiwanie

Min. Pracy i Polityki Społecznej

Liczba znalezionych aktów: 17.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2014 poz. 1260 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej
Dz.U. 2007 nr 110 poz. 760 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej
Dz.U. 2006 nr 131 poz. 914 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej
Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1891 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej
Dz.U. 2003 nr 1 poz. 5 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
Dz.U. 2002 nr 32 poz. 304 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1339 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
Dz.U. 2001 nr 72 poz. 756 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie warunków wynagradzania mediatorów z listy ustalonej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
Dz.U. 2000 nr 8 poz. 98 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1033 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
M.P. 2012 poz. 45 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2009 nr 35 poz. 545 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2009 nr 14 poz. 180 uchylony Zarządzenie Nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 marca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej
M.P. 2007 nr 18 poz. 217 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej
M.P. 2006 nr 64 poz. 670 uchylony Zarządzenie Nr 146 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 września 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej
M.P. 2006 nr 34 poz. 377 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 maja 2006 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej
M.P. 2002 nr 27 poz. 450 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.