Wyszukiwanie

Min. Spraw Zagranicznych

Liczba znalezionych aktów: 45.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 2713 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych
Dz.U. 2023 poz. 2583 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych
Dz.U. 2020 poz. 1469 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych
Dz.U. 2020 poz. 362 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych
Dz.U. 2019 poz. 2260 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych
Dz.U. 2018 poz. 98 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych
Dz.U. 2017 poz. 2316 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych
Dz.U. 2016 poz. 131 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych
Dz.U. 2015 poz. 1899 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych
Dz.U. 2014 poz. 1266 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych
Dz.U. 2011 nr 248 poz. 1492 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych
Dz.U. 2009 nr 220 poz. 1725 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych
Dz.U. 2007 nr 216 poz. 1605 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych
Dz.U. 2006 nr 131 poz. 920 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych
Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1898 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych
Dz.U. 2004 nr 134 poz. 1437 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych
Dz.U. 2004 nr 106 poz. 1129 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych
Dz.U. 2003 nr 118 poz. 1111 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych
Dz.U. 2002 nr 97 poz. 870 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych.
Dz.U. 2000 nr 8 poz. 103 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych.
Dz.U. 1999 nr 96 poz. 1123 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych.
Dz.U. 1996 nr 31 poz. 138 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 lutego 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad postępowania w zakresie korzystania ze środków łączności przez przedstawicielstwa dyplomatyczne, misje i organizacje międzynarodowe.
Dz.U. 1993 nr 75 poz. 354 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1993 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1984 nr 44 poz. 230 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych.
Dz.U. 1974 nr 21 poz. 121 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 1974 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych.
M.P. 2023 poz. 1205 akt jednorazowy Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 23 października 2023 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2023 poz. 612 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2023 poz. 265 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2021 poz. 809 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2021 poz. 336 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2020 poz. 765 akt indywidualny Postanowienie Nr 1131.20.2020 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2020 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2020 poz. 764 akt indywidualny Postanowienie Nr 1131.19.2020 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2020 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2020 poz. 210 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2016 poz. 472 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Zagranicznych
M.P. 2015 poz. 543 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Zagranicznych
M.P. 2011 nr 88 poz. 923 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 5 sierpnia 2011 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Zagranicznych
M.P. 2011 nr 33 poz. 389 obowiązujący Uchwała Nr 50 Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie Stałego Sekretariatu Wspólnoty Demokracji z siedzibą w Warszawie
M.P. 2010 nr 65 poz. 843 uchylony Zarządzenie Nr 68 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych
M.P. 2009 nr 32 poz. 471 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Zagranicznych
M.P. 2009 nr 14 poz. 181 uchylony Zarządzenie Nr 20 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych
M.P. 2008 nr 56 poz. 509 uchylony Zarządzenie Nr 84 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych
M.P. 2008 nr 11 poz. 121 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 2 stycznia 2008 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Zagranicznych
M.P. 2002 nr 52 poz. 738 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 17 października 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Zagranicznych.
M.P. 1982 nr 18 poz. 154 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 21 lipca 1982 r. w sprawie powołania ministra spraw zagranicznych.
M.P. 1934 nr 75 poz. 115 Uchwała Rady Ministrów z dnia 28 marca 1934 r. w sprawie dodatkowego kredytu w budżecie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.