Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 lutego 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad postępowania w zakresie korzystania ze środków łączności przez przedstawicielstwa dyplomatyczne, misje i organizacje międzynarodowe.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Document type:
Rozporządzenie
Date of announcement:
1996-02-16
Date of entry into force:
1996-04-02
Date of binding force:
1996-04-02
Date of repeal:
2003-01-01
Issuing authority:
  • MIN. ŁĄCZNOŚCI
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Repealed acts (1)
Repeals arising from (1)