Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 30 września 1991 r. w sprawie zasad korzystania ze środków łączności telekomunikacyjnej przez misje zagraniczne i organizacje międzynarodowe.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1991-10-31
Date of announcement:
1991-09-30
Date of entry into force:
1991-11-15
Date of binding force:
1991-11-15
Date of repeal:
1996-04-02
Issuing authority:
  • MIN. ŁĄCZNOŚCI
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Acts deemed repealed (1)
Repealing acts (1)