Wyszukiwanie

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Liczba znalezionych aktów: 10.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2021 poz. 1953 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Sportu i Turystyki
Dz.U. 2019 poz. 1193 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw infrastruktury sportowej
M.P. 2021 poz. 1005 obowiązujący Zarządzenie nr 248 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sportu i Turystyki
M.P. 2018 poz. 926 uchylony Zarządzenie nr 147 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 2018 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sportu i Turystyki
M.P. 2016 poz. 279 uchylony Zarządzenie nr 34 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sportu i Turystyki
M.P. 2013 poz. 49 uchylony Zarządzenie Nr 7 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sportu i Turystyki
M.P. 2010 nr 92 poz. 1065 uchylony Zarządzenie Nr 90 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sportu i Turystyki
M.P. 2009 nr 67 poz. 870 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2009 r. nr 1131-18-09 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2008 nr 11 poz. 119 uchylony Zarządzenie Nr 8 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sportu i Turystyki
M.P. 2007 nr 83 poz. 879 uchylony Zarządzenie Nr 123 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sportu i Turystyki