Zarządzenie Nr 90 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sportu i Turystyki

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Zarządzenie
Date of publication:
2010-12-07
Date of announcement:
2010-11-30
Date of entry into force:
2010-12-07
Date of binding force:
2010-12-07
Date of repeal:
2013-02-01
Issuing authority:
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Repealed acts (1)
Repealing acts (1)