Wyszukiwanie

RWPG

Liczba znalezionych aktów: 14.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1987 nr 5 poz. 28 Oświadczenie rządowe z dnia 18 listopada 1986 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o zdolności prawnej, przywilejach i immunitetach Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, sporządzonej w Warszawie dnia 27 czerwca 1985 r.
Dz.U. 1987 nr 5 poz. 27 uznany za uchylony Konwencja o zdolności prawnej, przywilejach i immunitetach Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej sporządzona w Warszawie dnia 27 czerwca 1985 r.
Dz.U. 1976 nr 33 poz. 196 Oświadczenie rządowe z dnia 27 września 1976 r. dotyczące ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Protokołu w sprawie zmiany Statutu Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej i Konwencji o zdolności prawnej, przywilejach i immunitetach Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, sporządzonego w Sofii dnia 21 czerwca 1974 r.
Dz.U. 1976 nr 33 poz. 195 uznany za uchylony Protokół w sprawie zmiany Statutu Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej i Konwencji o zdolności prawnej, przywilejach i immunitetach Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, sporządzony w Sofii dnia 21 czerwca 1974 r.
Dz.U. 1975 nr 41 poz. 213 Oświadczenie rządowe z dnia 10 listopada 1975 r. w sprawie wejścia w życie Konwencji o stosowaniu norm Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, sporządzonej w Sofii dnia 21 czerwca 1974 r.
Dz.U. 1975 nr 41 poz. 212 uznany za uchylony Konwencja o stosowaniu norm Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, sporządzona w Sofii dnia 21 czerwca 1974 r.
Dz.U. 1960 nr 35 poz. 200 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 1960 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji o zdolności prawnej, przywilejach i immunitetach Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, podpisanej w Sofii dnia 14 grudnia 1959 r.
Dz.U. 1960 nr 35 poz. 199 uznany za uchylony Konwencja o zdolności prawnej, przywilejach i immunitetach Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, podpisana w Sofii dnia 14 grudnia 1959 r.
Dz.U. 1960 nr 35 poz. 198 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 1960 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Statutu Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, podpisanego w Sofii dnia 14 grudnia 1959 r.
Dz.U. 1960 nr 35 poz. 197 uznany za uchylony Statut Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej podpisany w Sofii dnia 14 grudnia 1959 r.
M.P. 1983 nr 17 poz. 97 uchylony wykazem Uchwała nr 49 Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1983 r. w sprawie finansowania wydatków związanych z prowadzeniem współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej z krajami socjalistycznymi.
M.P. 1979 nr 28 poz. 143 uznany za uchylony Uchwała nr 161 Rady Ministrów z dnia 5 października 1979 r. w sprawie wprowadzenia ogólnych warunków specjalizacji i kooperacji produkcji między organizacjami gospodarczymi państw członkowskich Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (OWSK RWPG).
M.P. 1973 nr 57 poz. 323 uznany za uchylony Uchwała nr 284 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1973 r. w sprawie ogólnych warunków montażu, ogólnych warunków obsługi technicznej oraz ogólnych zasad zabezpieczenia części zamiennych w obrocie między przedsiębiorstwami państw-członków Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej.
M.P. 1968 nr 36 poz. 252 uznany za uchylony Uchwała nr 266 Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1968 r. w sprawie ogólnych warunków dostaw towarów między przedsiębiorstwami krajów członkowskich Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej w redakcji 1968 r. (OWD RWPG 1968 r.).