Uchwała nr 161 Rady Ministrów z dnia 5 października 1979 r. w sprawie wprowadzenia ogólnych warunków specjalizacji i kooperacji produkcji między organizacjami gospodarczymi państw członkowskich Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (OWSK RWPG).

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Uchwała
Date of announcement:
1979-10-05
Date of entry into force:
1980-01-01
Date of binding force:
1980-01-01
Issuing authority:
  • RADA MINISTRÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (2)