Wyszukiwanie

agencje celne

Liczba znalezionych aktów: 33.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2018 poz. 139 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wpisu na listę agentów celnych
Dz.U. 2017 poz. 350 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpisu na listę agentów celnych
Dz.U. 2016 poz. 2276 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego
Dz.U. 2016 poz. 1039 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego
Dz.U. 2015 poz. 1088 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego
Dz.U. 2014 poz. 1702 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wpisu na listę agentów celnych
Dz.U. 2013 poz. 76 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego na agenta celnego oraz wpisu na listę agentów celnych
Dz.U. 2011 nr 257 poz. 1540 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego na agenta celnego oraz wpisu na listę agentów celnych
Dz.U. 2011 nr 23 poz. 121 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie wykonywania kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów
Dz.U. 2010 nr 18 poz. 101 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego na agenta celnego oraz wpisu na listę agentów celnych
Dz.U. 2009 nr 13 poz. 71 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego
Dz.U. 2005 nr 139 poz. 1165 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lipca 2005 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego
Dz.U. 2004 nr 255 poz. 2559 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2004 r. w sprawie warunków wykonywania czynności kontroli celnej
Dz.U. 2004 nr 117 poz. 1223 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego na agenta celnego oraz wpisu na listę agentów celnych
Dz.U. 2004 nr 84 poz. 782 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego
Dz.U. 2004 nr 82 poz. 748 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie egzaminu uzupełniającego dla agentów celnych
Dz.U. 2003 nr 182 poz. 1782 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie agencji celnych i agentów celnych
Dz.U. 2003 nr 175 poz. 1697 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2003 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego
Dz.U. 2003 nr 146 poz. 1417 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie agencji celnych i agentów celnych
Dz.U. 2003 nr 116 poz. 1097 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie agencji celnych i agentów celnych
Dz.U. 2003 nr 101 poz. 934 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie procedur uproszczonych
Dz.U. 2002 nr 43 poz. 390 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie agencji celnych i agentów celnych.
Dz.U. 2002 nr 5 poz. 48 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie procedur uproszczonych.
Dz.U. 2001 nr 19 poz. 232 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 2001 r. w sprawie agencji celnych i agentów celnych.
Dz.U. 2000 nr 66 poz. 795 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie agencji celnych i agentów celnych.
Dz.U. 1999 nr 80 poz. 909 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 września 1999 r. w sprawie warunków wykonywania czynności kontroli celnej.
Dz.U. 1999 nr 69 poz. 767 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie agencji celnych i agentów celnych.
Dz.U. 1997 nr 154 poz. 1008 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 1997 r. w sprawie agencji celnych i agentów celnych.
Dz.U. 1996 nr 132 poz. 623 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 12 listopada 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju i wysokości zabezpieczenia na pokrycie roszczeń z tytułu odpowiedzialności za czynności agencji celnej.
Dz.U. 1924 nr 111 poz. 991 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 11 grudnia 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianie "taksy opłat za roboty fizyczne", pobieranych przez ajencje celne polskich kolei państwowych.
Dz.U. 1924 nr 110 poz. 989 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 11 grudnia 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianie "taksy komisowego" pobieranego przez ajencje celne kolei państwowych.
Dz.U. 1924 nr 63 poz. 625 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 17 lipca 1924 r. o zmianie "taksy opłat" pobieranych przez ajencje celne polskich kolei państwowych za roboty fizyczne.
M.P. 1997 nr 76 poz. 719 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 7 października 1997 r. w sprawie egzaminu uzupełniającego dla osób posiadających uprawnienia do wykonywania czynności agenta celnego, składu komisji egzaminacyjnej, opłaty za przeprowadzenie egzaminu i wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej.