Wyszukiwanie

aparatura rejestrująca obraz i dźwięk

Liczba znalezionych aktów: 5.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2012 poz. 1090 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 września 2012 r. w sprawie rodzaju urządzeń i środków technicznych służących do utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów procesowych oraz sposobu przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów
Dz.U. 2003 nr 107 poz. 1005 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie rodzaju urządzeń i środków technicznych do utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów procesowych oraz sposobów ich przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów
Dz.U. 1998 nr 111 poz. 692 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie rodzaju urządzeń i środków technicznych służących do rejestracji obrazu lub dźwięku dla celów procesowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, przechowywania, odtwarzania i kopiowania.
Dz.U. 1998 nr 4 poz. 10 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1997 r. w sprawie sposobu zabezpieczenia, odtwarzania i wykorzystania przez Inspekcję Celną dowodów utrwalonych za pomocą aparatury rejestrującej obraz i dźwięk oraz magnetycznych nośników informacji.
Dz.U. 1993 nr 48 poz. 219 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 1993 r. w sprawie sposobu zabezpieczania, odtwarzania i wykorzystywania dowodów kontroli skarbowej utrwalonych za pomocą aparatury rejestrującej obraz i dźwięk oraz magnetycznych nośników informacji.