Wyszukiwanie

butle

Liczba znalezionych aktów: 20.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2004 nr 7 poz. 59 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu
Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1138 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
Dz.U. 1999 nr 75 poz. 846 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych.
Dz.U. 1994 nr 32 poz. 119 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre surowce i półprodukty przywożone z zagranicy dla przemysłu farmaceutycznego.
Dz.U. 1971 nr 23 poz. 216 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1971 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach gazyfikacji bezprzewodowej.
Dz.U. 1961 nr 9 poz. 52 uchylony Rozporządzenie Ministrów Zdrowia i Opieki Społecznej, Spraw Wewnętrznych oraz Obrony Narodowej z dnia 26 stycznia 1961 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy używaniu i przechowywaniu butli ze sprężonym tlenem w zakładach leczniczych.
Dz.U. 1954 nr 51 poz. 259 uchylony Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy spawaniu i cięciu metali.
Dz.U. 1954 nr 29 poz. 115 uchylony Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem.
Dz.U. 1950 nr 28 poz. 262 Rozporządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 19 czerwca 1950 r. w sprawie trybu wykupu butli do gazów technicznych oraz wypłaty odszkodowania.
Dz.U. 1949 nr 65 poz. 536 Rozporządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 10 grudnia 1949 r. w sprawie rejestracji butli do gazów technicznych i obowiązku udowodnienia ich własności.
Dz.U. 1949 nr 55 poz. 439 Dekret z dnia 26 października 1949 r. o wykupie butli do gazów technicznych.
M.P. 1974 nr 42 poz. 265 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 24 grudnia 1974 r. w sprawie zasad obrotu butlami do gazów technicznych.
M.P. 1959 nr 61 poz. 308 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 2 czerwca 1959 r. zmieniające zarządzenie z dnia 8 września 1958 r. w sprawie prowadzenia ewidencji butli do gazów technicznych przez zakłady produkujące gazy techniczne i przez wojewódzkie hurtownie wyrobów przemysłu chemicznego.
M.P. 1958 nr 79 poz. 455 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 6 września 1958 r. w sprawie prowadzenia ewidencji butli do gazów technicznych przez zakłady produkujące gazy techniczne i przez wojewódzkie hurtownie wyrobów przemysłu chemicznego.
M.P. 1958 nr 79 poz. 454 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 6 września 1958 r. zmieniające zarządzenie z dnia 22 października 1956 r. w sprawie zasad obrotu butlami do gazów technicznych.
M.P. 1956 nr 93 poz. 1041 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 22 października 1956 r. w sprawie zasad obrotu butlami do gazów technicznych.
M.P. 1955 nr 84 poz. 998 uchylony wykazem Uchwała nr 707 Prezydium Rządu z dnia 3 września 1955 r. uzupełniająca uchwałę z dnia 30 października 1954 r. w sprawie gospodarki butlami do gazów technicznych.
M.P. 1955 nr 9 poz. 101 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 26 stycznia 1955 r. w sprawie prowadzenia ewidencji butli do gazów technicznych przez zakłady produkujące gazy techniczne.
M.P. 1955 nr 9 poz. 100 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 26 stycznia 1955 r. w sprawie zasad obrotu butlami do gazów technicznych.
M.P. 1954 nr 109 poz. 1499 uchylony Uchwała nr 740 Prezydium Rządu z dnia 30 października 1954 r. w sprawie gospodarki butlami do gazów technicznych.