Wyszukiwanie

czas letni i zimowy

Liczba znalezionych aktów: 37.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2022 poz. 539 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2022-2026
Dz.U. 2016 poz. 1833 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2017-2021
Dz.U. 2012 poz. 33 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2012-2016
Dz.U. 2008 nr 236 poz. 1627 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2009-2011
Dz.U. 2004 nr 56 poz. 548 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie sposobów rozpowszechniania sygnałów czasu urzędowego i uniwersalnego czasu koordynowanego UTC(PL)
Dz.U. 2004 nr 45 poz. 418 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2004-2008
Dz.U. 2004 nr 16 poz. 144 obowiązujący Ustawa z dnia 10 grudnia 2003 r. o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2001 nr 143 poz. 1613 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego w latach 2002-2006.
Dz.U. 1998 nr 12 poz. 44 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1998 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego w latach 1998-2001.
Dz.U. 1996 nr 31 poz. 136 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 1996 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego w roku 1996 i 1997.
Dz.U. 1996 nr 29 poz. 128 uchylony Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o czasie letnim.
Dz.U. 1922 nr 36 poz. 307 uchylony Ustawa z dnia 11 maja 1922 r. o rachubie czasu.
M.P. 1995 nr 13 poz. 162 uznany za uchylony Uchwała nr 29 Rady Ministrów z dnia 7 marca 1995 r. w sprawie wprowadzenia czasu letniego i zimowego w 1995 r.
M.P. 1989 nr 41 poz. 330 uznany za uchylony Zarządzenie nr 21 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1989 r. w sprawie wprowadzenia czasu letniego i zimowego w latach 1990-1994.
M.P. 1988 nr 33 poz. 299 uznany za uchylony Zarządzenie nr 47 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1988 r. w sprawie wprowadzenia czasu letniego i zimowego w 1989 r.
M.P. 1988 nr 9 poz. 77 uznany za uchylony Zarządzenie nr 6 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 1988 r. w sprawie wprowadzenia czasu letniego i zimowego w 1988 r.
M.P. 1987 nr 7 poz. 50 uznany za uchylony Zarządzenie nr 9 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 1987 r. w sprawie wprowadzenia czasu letniego i zimowego w 1987 r.
M.P. 1986 nr 6 poz. 39 uznany za uchylony Zarządzenie nr 5 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1986 r. w sprawie wprowadzenia czasu letniego i zimowego w 1986 r.
M.P. 1985 nr 2 poz. 16 uznany za uchylony Zarządzenie nr 3 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 1985 r. w sprawie wprowadzenia czasu letniego i zimowego w 1985 r.
M.P. 1984 nr 3 poz. 23 uznany za uchylony Zarządzenie nr 3 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1984 r. w sprawie wprowadzenia czasu letniego i zimowego w 1984 r.
M.P. 1983 nr 4 poz. 26 uznany za uchylony Zarządzenie nr 3 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 1983 r. w sprawie wprowadzenia czasu letniego i zimowego w 1983 r.
M.P. 1982 nr 8 poz. 50 uznany za uchylony Zarządzenie nr 4 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1982 r. w sprawie wprowadzenia czasu letniego i zimowego w 1982 r.
M.P. 1981 nr 7 poz. 60 uznany za uchylony Zarządzenie nr 7 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 marca 1981 r. w sprawie wprowadzenia czasu letniego i zimowego w 1981 r.
M.P. 1980 nr 4 poz. 16 uznany za uchylony Zarządzenie nr 6 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 1980 r. w sprawie wprowadzenia czasu letniego i zimowego w 1980 r.
M.P. 1979 nr 3 poz. 30 uznany za uchylony Zarządzenie nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 1979 r. w sprawie wprowadzenia czasu letniego i zimowego w 1979 r.
M.P. 1978 nr 1 poz. 8 uznany za uchylony Zarządzenie nr 7 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1978 r. w sprawie wprowadzenia czasu letniego i zimowego w 1978 r.
M.P. 1977 nr 1 poz. 4 uznany za uchylony Zarządzenie nr 3 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1977 r. w sprawie wprowadzenia czasu letniego i zimowego w 1977 r.
M.P. 1977 nr 1 poz. 3 uchylony Uchwała nr 3 Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1977 r. w sprawie wprowadzenia czasu letniego i zimowego.
M.P. 1964 nr 33 poz. 143 uchylony wykazem Zarządzenie nr 41 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 maja 1964 r. w sprawie wprowadzenia czasu letniego i zimowego w 1964 r.
M.P. 1963 nr 40 poz. 198 uchylony wykazem Zarządzenie nr 68 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 maja 1963 r. w sprawie wprowadzenia czasu letniego i zimowego w 1963 r.
M.P. 1962 nr 32 poz. 146 uchylony wykazem Zarządzenie nr 33 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1962 r. w sprawie wprowadzenia czasu letniego i zimowego w 1962 r.
M.P. 1961 nr 21 poz. 100 uchylony wykazem Zarządzenie nr 34 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lutego 1961 r. w sprawie wprowadzenia czasu letniego i zimowego w 1961 r.
M.P. 1960 nr 29 poz. 134 uchylony wykazem Zarządzenie nr 36 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 marca 1960 r. w sprawie wprowadzenia czasu letniego i zimowego w 1960 r.
M.P. 1959 nr 35 poz. 159 uchylony wykazem Zarządzenie nr 60 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1959 r. w sprawie wprowadzenia czasu letniego i zimowego w 1959 r.
M.P. 1958 nr 14 poz. 84 uchylony wykazem Zarządzenie nr 34 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 1958 r. w sprawie wprowadzenia czasu letniego i zimowego w 1958 r.
M.P. 1957 nr 38 poz. 245 uchylony wykazem Zarządzenie nr 111 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 maja 1957 r. w sprawie wprowadzenia czasu letniego i zimowego w 1957 r.
M.P. 1956 nr 104 poz. 1197 uchylony wykazem Uchwała nr 782 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1956 r. w sprawie wprowadzenia czasu letniego i zimowego.