Wyszukiwanie

domy małych dzieci

Liczba znalezionych aktów: 16.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2012 poz. 579 obowiązujący Ustawa z dnia 27 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 1994 nr 41 poz. 156 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lutego 1994 r. w sprawie rodzajów, organizacji i zasad działania publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych.
Dz.U. 1993 nr 84 poz. 394 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 1993 r. w sprawie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych.
Dz.U. 1993 nr 10 poz. 47 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1993 r. w sprawie zasad i trybu przekształcenia domów małego dziecka w placówki opiekuńczo-wychowawcze.
Dz.U. 1976 nr 38 poz. 224 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 grudnia 1976 r. w sprawie szczególnego trybu wykonywania orzeczeń sądowych o umieszczeniu małoletniego w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
Dz.U. 1964 nr 35 poz. 231 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 września 1964 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad działalności i warunków korzystania ze świadczeń domów małych dzieci.
Dz.U. 1963 nr 48 poz. 272 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 października 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad działalności i warunków korzystania ze świadczeń domów małych dzieci.
Dz.U. 1958 nr 48 poz. 238 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lipca 1958 r. w sprawie zasad działalności i warunków korzystania ze świadczeń domów małych dzieci.
M.P. 1995 nr 31 poz. 366 uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 czerwca 1995 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli.
M.P. 1994 nr 10 poz. 80 uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 lutego 1994 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli.
M.P. 1963 nr 82 poz. 400 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 października 1963 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat oraz udzielania ulg i zwolnień za świadczenia domów małych dzieci.
M.P. 1961 nr 53 poz. 229 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 czerwca 1961 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat oraz udzielania ulg i zwolnień za świadczenia domów małych dzieci.
M.P. 1951 nr 97 poz. 1373 Uchwała nr 788 Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1951 r. w sprawie przejęcia na własność Państwa niektórych domów małych dzieci.
M.P. 1951 nr 31 poz. 389 Uchwała nr 249 Prezydium Rządu z dnia 31 marca 1951 r. w sprawie przekazania radom narodowym prewentoriów i domów zdrowia dla dzieci.
M.P. 1950 nr 58 poz. 675 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 1950 r. o zaliczeniu niektórych prewentoriów i domów zdrowia dla dzieci do zakładów społecznych służby zdrowia.
M.P. 1950 nr 33 poz. 377 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 marca 1950 r. o zaliczeniu niektórych domów matki i dziecka, domów małych dzieci oraz żłobków do zakładów społecznych służby zdrowia.