Wyszukiwanie

izby pielęgniarek i położnych

Liczba znalezionych aktów: 11.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2022 poz. 1733 obowiązujący Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2012 poz. 1106 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie składu komisji, trybu orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej oraz szczegółowego sposobu i trybu postępowania w sprawach zawieszania prawa wykonywania zawodu albo ograniczenia wykonywania określonych czynności zawodowych
Dz.U. 2011 nr 294 poz. 1744 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego pielęgniarek i położnych
Dz.U. 2005 nr 112 poz. 953 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie rejestru pielęgniarek i rejestru położnych
Dz.U. 2005 nr 112 poz. 952 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych
Dz.U. 2001 nr 57 poz. 602 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.
Dz.U. 2000 nr 69 poz. 815 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie stażu podyplomowego pielęgniarek i położnych.
Dz.U. 1997 nr 73 poz. 465 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 czerwca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej oraz szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach zawieszania prawa wykonywania zawodu albo ograniczenia wykonywania określonych czynności zawodowych.
Dz.U. 1993 nr 9 poz. 45 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 stycznia 1993 r. w sprawie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych.
Dz.U. 1992 nr 52 poz. 248 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 czerwca 1992 r. w sprawie trybu postępowania dotyczącego stwierdzania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu położnej oraz sposobu prowadzenia rejestru pielęgniarek i rejestru położnych.
Dz.U. 1991 nr 41 poz. 178 uchylony Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych.