Wyszukiwanie

izby przemysłowo-handlowe

Liczba znalezionych aktów: 89.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1989 nr 27 poz. 148 uchylony Obwieszczenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 28 kwietnia 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne.
Dz.U. 1988 nr 41 poz. 325 uchylony Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej z udziałem podmiotów zagranicznych.
Dz.U. 1985 nr 13 poz. 58 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 18 marca 1985 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne.
Dz.U. 1958 nr 49 poz. 241 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1958 r. w sprawie zezwoleń na prowadzenie przedsiębiorstw handlowych i na zawodowe wykonywanie czynności handlowych oraz na prowadzenie przedsiębiorstw przemysłu gastronomicznego przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej.
Dz.U. 1951 nr 32 poz. 247 uchylony Ustawa z dnia 25 maja 1951 r. o urzędzie Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła.
Dz.U. 1951 nr 19 poz. 156 obowiązujący Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 8 marca 1951 r. w sprawie trybu ujawniania w księgach wieczystych i właściwych rejestrach przejścia na własność Skarbu Państwa majątku zniesionych izb przemysłowo-handlowych.
Dz.U. 1951 nr 9 poz. 71 obowiązujący Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 15 grudnia 1950 r. w sprawie określenia organów i instytucji, które przejmą niektóre sprawy należące dotychczas do zakresu działania izb przemysłowo-handlowych.
Dz.U. 1950 nr 10 poz. 104 uchylony Ustawa z dnia 7 marca 1950 r. o Centralnym Urzędzie Drobnej Wytwórczości.
Dz.U. 1939 nr 76 poz. 510 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu w sprawie wykonania ustawy o opłatach rejestracyjnych od przedsiębiorstw i zajęć.
Dz.U. 1939 nr 47 poz. 298 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 13 kwietnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o sposobie powoływania komisantów koncesjonowanych, warunkach jakim powinni odpowiadać oraz ich prawach i obowiązkach.
Dz.U. 1938 nr 34 poz. 293 uchylony Ustawa z dnia 25 kwietnia 1938 r. o opłatach rejestracyjnych od przedsiębiorstw i zajęć.
Dz.U. 1938 nr 22 poz. 198 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1938 r. o wyznaczeniu okręgów izb przemysłowo-handlowych.
Dz.U. 1936 nr 45 poz. 335 uchylony Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 17 kwietnia 1936 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 lipca 1927 r. o izbach przemysłowo-handlowych.
Dz.U. 1934 nr 65 poz. 581 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 lipca 1934 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 30 listopada 1927 r. o utworzeniu izb przemysłowo-handlowych, wyznaczeniu ich siedzib i okręgów.
Dz.U. 1934 nr 26 poz. 203 uchylony Ustawa z dnia 10 marca 1934 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 lipca 1927 r. o izbach przemysłowo-handlowych.
Dz.U. 1933 nr 87 poz. 675 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 28 października 1933 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 30 listopada 1927 r. o utworzeniu izb przemysłowo-handlowych, wyznaczeniu ich siedzib i okręgów.
Dz.U. 1933 nr 81 poz. 579 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1933 r. w sprawie zniesienia Izby Przemysłowo-Handlowej w Bydgoszczy.
Dz.U. 1933 nr 25 poz. 210 uchylony Ustawa z dnia 24 marca 1933 r. w sprawie zmiany i uzupełnień rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 lipca 1927 r. o izbach przemysłowo-handlowych.
Dz.U. 1932 nr 29 poz. 292 uchylony Ustawa z dnia 10 marca 1932 r. w sprawie zmiany niektórych postanowień rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 lipca 1927 r. o izbach przemysłowo-handlowych.
Dz.U. 1931 nr 53 poz. 440 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 13 maja 1931 r. o zmianach w rozporządzeniu z dnia 30 listopada 1927 r. o utworzeniu izb przemysłowo-handlowych, wyznaczeniu ich siedzib i okręgów.
Dz.U. 1927 nr 67 poz. 591 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 lipca 1927 r. o izbach przemysłowo-handlowych.
M.P. 1945 nr 2 poz. 9 uchylony wykazem Zarządzenie Ministrów Przemysłu oraz Aprowizacji i Handlu z dnia 19 kwietnia 1945 r. w przedmiocie podziału części opłat z kart rejestracyjnych na rzecz izb przemysłowo-handlowych i rzemieślniczych
M.P. 1939 nr 192 poz. 473 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 lipca 1939 r. o zatwierdzeniu zmian w statucie Izby Przemysłowo-Handlowej w Gdyni.
M.P. 1939 nr 190 poz. 471 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 lipca 1939 r. o zatwierdzeniu zmian w statucie Izby Przemysłowo-Handlowej w Katowicach
M.P. 1939 nr 188 poz. 466 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 lipca 1939 r. o zatwierdzeniu zmian w statucie Izby Przemysłowo-Handlowej we Lwowie.
M.P. 1939 nr 183 poz. 451 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 lipca 1939 r. o zatwierdzeniu zmian w statucie Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.
M.P. 1939 nr 183 poz. 450 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 lipca 1939 r. o zatwierdzeniu zmian w statucie Izby Przemysłowo-Handlowej w Wilnie
M.P. 1939 nr 183 poz. 449 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 lipca 1939 r. o zatwierdzeniu zmian w statucie Izby Przemysłowo-Handlowej w Sosnowcu.
M.P. 1939 nr 182 poz. 445 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 lipca 1939 r. o zatwierdzeniu zmian w statucie Izby Przemysłowo-Handlowej w Lublinie.
M.P. 1939 nr 182 poz. 444 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 lipca 1939 r. o zatwierdzeniu zmian w statucie Izby Przemysłowo-Handlowej w Łodzi
M.P. 1939 nr 182 poz. 443 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 lipca 1939 r. o zatwierdzeniu zmian w statucie Izby Przemysłowo-Handlowej w Warszawie.
M.P. 1937 nr 218 poz. 361 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 18 września 1937 r. w sprawie uzupełniającego powołania przez zrzeszenie gospodarcze radcy do Izby Przemysłowo-Handlowej w Łodzi
M.P. 1936 nr 266 poz. 475 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 6 listopada 1936 r. w sprawie mianowania radcy do Izby Przemysłowo-Handlowej w Łodzi.
M.P. 1936 nr 193 poz. 357 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 sierpnia 1936 r. o zatwierdzeniu zmian w statucie Izby Przemysłowo-Handlowej w Warszawie.
M.P. 1936 nr 68 poz. 138 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 marca 1936 r. o zatwierdzeniu zmian w statucie Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.
M.P. 1935 nr 223 poz. 259 Okólnik Ministerstwa Skarbu L. D. IV. 26769/3/35 z dnia 16 września 1935 r. w sprawie częściowego wykorzystywania zaświadczeń Izb Przemysłowo-Handlowych, upoważniających do zastosowania cła zniżonego lub zwolnienia od cła.
M.P. 1935 nr 71 poz. 100 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 marca 1935 r. w sprawie mianowania radców do Izby Przemysłowo-Handlowej w Katowicach
M.P. 1935 nr 61 poz. 82 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 marca 1935 r. w sprawie mianowania radców do Izby Przemysłowo-Handlowej w Wilnie
M.P. 1935 nr 61 poz. 81 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 marca 1935 r. w sprawie mianowania radców do Izby Przemysłowo-Handlowej w Warszawie
M.P. 1935 nr 47 poz. 67 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 lutego 1935 r. w sprawie mianowania radców do Izby Przemysłowo-Handlowej w Gdyni
M.P. 1935 nr 47 poz. 66 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 lutego 1935 r. w sprawie mianowania radców do Izby Przemysłowo-Handlowej w Poznaniu.
M.P. 1935 nr 47 poz. 65 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 lutego 1935 r. w sprawie mianowania radców do Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.
M.P. 1935 nr 47 poz. 64 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 lutego 1935 r. w sprawie mianowania radców do Izby Przemysłowo-Handlowej we Lwowie.
M.P. 1935 nr 47 poz. 63 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 lutego 1935 r. w sprawie mianowania radców do Izby Przemysłowo-Handlowej w Lublinie
M.P. 1935 nr 47 poz. 62 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 lutego 1935 r. w sprawie mianowania radców do Izby Przemysłowo-Handlowej w Sosnowcu.
M.P. 1935 nr 47 poz. 61 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 lutego 1935 r. w sprawie mianowania radców do Izby Przemysłowo-Handlowej w Łodzi.
M.P. 1934 nr 201 poz. 268 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 sierpnia 1934 r. o wyborach do Izby Przemysłowo-Handlowej w Sosnowcu.
M.P. 1934 nr 201 poz. 267 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 sierpnia 1934 r. o wyborach do Izby Przemysłowo-Handlowej w Łodzi.
M.P. 1934 nr 201 poz. 266 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 sierpnia 1934 r. o wyborach do Izby Przemysłowo-Handlowej w Lublinie
M.P. 1934 nr 201 poz. 265 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 sierpnia 1934 r. o wyborach do Izby Przemysłowo-Handlowej Wilnie
M.P. 1934 nr 200 poz. 264 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 sierpnia 1934 r. o wyborach do Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.
M.P. 1934 nr 200 poz. 263 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 sierpnia 1934 r. o wyborach do Izby Przemysłowo-Handlowej we Lwowie.
M.P. 1934 nr 200 poz. 262 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 sierpnia 1934 r. o wyborach do Izby Przemysłowo-Handlowej w Poznaniu.
M.P. 1934 nr 200 poz. 261 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 sierpnia 1934 r. o wyborach do Izby Przemysłowo-Handlowej w Gdyni.
M.P. 1934 nr 199 poz. 260 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 sierpnia 1934 r. o wyborach do Izby Przemysłowo-Handlowej w Katowicach.
M.P. 1934 nr 198 poz. 258 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 sierpnia 1934 r. o wyborach do Izby Przemysłowo-Handlowej w Warszawie.
M.P. 1934 nr 190 poz. 248 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 13 sierpnia 1934 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 lipca 1934 r. o zatwierdzeniu zmian w statucie Izby Przemysłowo-Handlowej we Lwowie.
M.P. 1934 nr 181 poz. 242 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 lipca 1934 r. o zatwierdzeniu zmian w statucie Izby Przemysłowo-Handlowej w Poznaniu.
M.P. 1934 nr 180 poz. 241 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 25 lipca 1934 r. w sprawie statutu Izby Przemysłowo-Handlowej w Katowicach
M.P. 1934 nr 171 poz. 228 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 lipca 1934 r. o zatwierdzeniu zmian w statucie Izby Przemysłowo-Handlowej w Wilnie.
M.P. 1934 nr 170 poz. 227 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i handlu z dnia 10 lipca 1934 r. o zatwierdzeniu zmian w statucie Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.
M.P. 1934 nr 169 poz. 226 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 13 lipca 1934 r. o zatwierdzeniu zmian w statucie Izby Przemysłowo-Handlowej w Łodzi.
M.P. 1934 nr 168 poz. 224 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 lipca 1934 r. o zatwierdzeniu zmian w statucie Izby Przemysłowo-Handlowej we Lwowie.
M.P. 1934 nr 164 poz. 217 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 lipca 1934 r. o zatwierdzeniu zmian w statucie Izby Przemysłowo-Handlowej w Sosnowcu.
M.P. 1934 nr 162 poz. 213 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 czerwca 1934 r. o zatwierdzeniu zmian w statucie Izby Przemysłowo - Handlowej w Warszawie.
M.P. 1934 nr 157 poz. 207 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 28 czerwca 1934 r. o zatwierdzeniu zmian w statucie Izby Przemysłowo-Handlowej w Gdyni łącznie z podaniem jednolitego tekstu statutu.
M.P. 1934 nr 156 poz. 206 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 28 czerwca 1934 r. o zatwierdzeniu zmian w statucie Izby Przemysłowo-Handlowej w Lublinie.
M.P. 1934 nr 144 poz. 191 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 czerwca 1934 r. w sprawie mianowania radcy do Izby Przemysłowo-Handlowej we Lwowie
M.P. 1934 nr 119 poz. 162 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu, w porozumieniu z Ministrem Skarbu oraz Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 23 maja 1934 r. o wydawaniu za pośrednictwem izb przemysłowo-handlowych zaświadczeń Ministerstwa Przemysłu i Handlu na wolny od cła wywóz jaj.
M.P. 1934 nr 80 poz. 119 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 marca 1934 r. w sprawie mianowania radcy do Izby Przemysłowo-Handlowej w Łodzi.
M.P. 1933 nr 293 poz. 320 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 grudnia 1933 r. w sprawie mianowania radcy do Izby Przemysłowo - Handlowej w Sosnowcu
M.P. 1933 nr 133 poz. 176 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 7 czerwca 1933 r. w sprawie mianowania radcy do Izby Przemysłowo-Handlowej w Wilnie.
M.P. 1933 nr 101 poz. 121 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 25 kwietnia 1933 r. w sprawie uzupełniającego powołania przez zrzeszenie gospodarcze radcy do Izby Przemysłowo Handlowej w Warszawie
M.P. 1933 nr 100 poz. 120 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 25 kwietnia 1933 r. w sprawie mianowania radcy do Izby Przemysłowo-Handlowej we Lwowie
M.P. 1932 nr 172 poz. 203 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 lipca 1932 r. w sprawie powołania przez zrzeszenie gospodarcze radcy do Izby Przemysłowo-Handlowej w Łodzi.
M.P. 1931 nr 244 poz. 331 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 października 1931 r. w sprawie mianowania radców do Izby Przemysłowo-Handlowej w Gdyni
M.P. 1931 nr 205 poz. 280 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 3 września 1931 r. w sprawie powołania przez zrzeszenia gospodarcze radców do Sekcji Żeglugowo- Portowej Izby Przemysłowo - Handlowej w Gdyni.
M.P. 1931 nr 180 poz. 261 Uzupełnienie listy księgowych zaprzysiężonych przy Izbie Przemysłowo- Handlowej w Wilnie
M.P. 1931 nr 139 poz. 210 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu o wyborach do Sekcji Żeglugowo-Portowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gdyni
M.P. 1931 nr 139 poz. 209 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 16 czerwca 1931 r. o zatwierdzeniu zmian w statucie Izby przemysłowo-Handlowej w Gdyni (dawniej w Grudziądzu)
M.P. 1931 nr 129 poz. 195 Obwieszczenie Izby Przemysłowo-Handlowej w Łodzi
M.P. 1931 nr 110 poz. 162 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 8 maja 1931 r. w sprawie mianowania radcy do Izby Przemysłowo-Handlowej w Sosnowcu
M.P. 1931 nr 93 poz. 144 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 kwietnia 1931 r. w sprawie uzupełniającego powołania przez zrzeszenie gospodarcze radcy do Izby Przemysłowo-Handlowej w Warszawie
M.P. 1931 nr 77 poz. 129 Obwieszczenie Izby Przemysłowo-Handlowej w Warszawie
M.P. 1931 nr 72 poz. 115 Obwieszczenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 11 lutego 1931 r. w wykazie związków eksportowych, względnie izb przemysłowo-handlowych, uprawnionych do wydawania zaświadczeń przy wywozie gotowych wyrobów włókienniczych
M.P. 1931 nr 52 poz. 88 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 28 lutego 1931 r. w sprawie mianowania radcy do Izby Przemysłowo-Handlowej we Lwowie
M.P. 1931 nr 14 poz. 23 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 stycznia 1931 r. w sprawie mianowania radcy do Izby Przemysłowo-Handlowej w Sosnowcu
M.P. 1930 nr 246 poz. 330 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 października 1930 r. w sprawie wystawienia przez izby przemysłowo-handlowe zaświadczeń, stwierdzających zgodność transportów jaj z przepisami o uregulowaniu wywozu kurzych jaj zagranicę
M.P. 1930 nr 132 poz. 194 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 3 czerwca 1930 r. w sprawie mianowania radcy do Izby Przemysłowo-Handlowej w Wilnie