Wyszukiwanie

opłata konsularna

Liczba znalezionych aktów: 31.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 2757 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 11 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych opłat konsularnych
Dz.U. 2023 poz. 2378 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 23 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych
Dz.U. 2022 poz. 2777 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych opłat konsularnych
Dz.U. 2020 poz. 2402 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych opłat konsularnych
Dz.U. 2020 poz. 328 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 26 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych opłat konsularnych
Dz.U. 2019 poz. 2084 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 24 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych
Dz.U. 2015 poz. 2274 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie obniżonych opłat konsularnych
Dz.U. 2015 poz. 1274 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne
Dz.U. 2013 poz. 522 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie opłat konsularnych
Dz.U. 2011 nr 107 poz. 625 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych
Dz.U. 2010 nr 254 poz. 1710 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych
Dz.U. 2009 nr 74 poz. 635 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych
Dz.U. 2007 nr 233 poz. 1718 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych
Dz.U. 2007 nr 107 poz. 741 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 1 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych
Dz.U. 2003 nr 156 poz. 1530 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie opłat konsularnych
Dz.U. 1999 nr 50 poz. 517 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 26 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad pobierania opłat konsularnych oraz ich wysokości.
Dz.U. 1998 nr 6 poz. 19 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat pobieranych za przyjęcie protestu morskiego.
Dz.U. 1997 nr 157 poz. 1038 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 17 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad pobierania opłat konsularnych oraz ich wysokości.
Dz.U. 1995 nr 17 poz. 83 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13 stycznia 1995 r. w sprawie zasad pobierania opłat konsularnych oraz ich wysokości.
Dz.U. 1991 nr 93 poz. 417 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 24 lipca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad pobierania i wysokości opłat konsularnych.
Dz.U. 1989 nr 65 poz. 397 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 20 listopada 1989 r. w sprawie zasad pobierania i wysokości opłat konsularnych.
Dz.U. 1983 nr 73 poz. 329 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 15 grudnia 1983 r. w sprawie opłat konsularnych.
Dz.U. 1981 nr 6 poz. 28 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 3 marca 1981 r. zmieniające rozporządzenie o opłatach konsularnych.
Dz.U. 1977 nr 9 poz. 35 obowiązujący Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Włoską podpisana w Rzymie dnia 9 listopada 1973 r.
Dz.U. 1974 nr 1 poz. 4 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14 grudnia 1973 r. zmieniające rozporządzenie o opłatach konsularnych.
Dz.U. 1937 nr 70 poz. 520 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 6 września 1937 r. w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu i Opieki Społecznej o opłatach konsularnych.
Dz.U. 1934 nr 42 poz. 376 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 kwietnia 1934 r. w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu, Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Opieki Społecznej w sprawie taryfy opłat konsularnych.
Dz.U. 1928 nr 49 poz. 474 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 1 kwietnia 1928 r. w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu, Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Pracy i Opieki Społecznej w sprawie taryfy opłat konsularnych.
Dz.U. 1926 nr 49 poz. 294 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 kwietnia 1926 r. w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu, Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Pracy i Opieki Społecznej w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 19 maja 1925 r. w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu, Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Pracy i Opieki Społecznej w sprawie ogólnej taryfy opłat konsularnych.
Dz.U. 1925 nr 129 poz. 923 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 10 grudnia 1925 r. w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu, Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości oraz Pracy i Opieki Społecznej, w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 19 maja 1925 r. w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu, Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości oraz Pracy i Opieki Społecznej, w sprawie ogólnej taryfy opłat konsularnych.
Dz.U. 1925 nr 56 poz. 402 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 19 maja 1925 r. w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu, Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Pracy i Opieki Społecznej w sprawie ogólnej taryfy opłat konsularnych.