Search

przystąpienie

Number of acts found: 22.

Position PDFStatus Title
Dz.U. 1998 nr 76 poz. 491 Oświadczenie Rządowe z dnia 18 maja 1998 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Konwencji o Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz Protokołów dodatkowych nr 1 i 2 do tej konwencji, stanowiących jej integralną część, sporządzonych w Paryżu dnia 14 grudnia 1960 r.
Dz.U. 1994 nr 110 poz. 531 Oświadczenie Rządowe z dnia 14 marca 1994 r. w sprawie przystąpienia przez Rzeczpospolitą Polską do Umowy w sprawie Międzynarodowej Organizacji Telekomunikacji Satelitarnej "INTELSAT", sporządzonej w Waszyngtonie dnia 20 sierpnia 1971 r.
Dz.U. 1987 nr 18 poz. 107 Oświadczenie Rządowe z dnia 28 kwietnia 1987 r. w sprawie przystąpienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Protokołu o przywilejach i immunitetach Międzynarodowej Organizacji Morskiej Łączności Satelitarnej (INMARSAT), sporządzonego w Londynie dnia 1 grudnia 1981 r.
Dz.U. 1970 nr 4 poz. 26 Oświadczenie Rządowe z dnia 3 grudnia 1969 r. w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji o przywilejach i immunitetach organizacji wyspecjalizowanych, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 21 listopada 1947 r.
Dz.U. 1961 nr 14 poz. 77 Oświadczenie Rządowe z dnia 3 grudnia 1960 r. w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji o wystawach międzynarodowych, podpisanej w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r., i do Protokołu, podpisanego w Paryżu dnia 10 maja 1948 r., zmieniającego powyższą Konwencję.
Dz.U. 1961 nr 4 poz. 29 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 grudnia 1960 r. w sprawie przystąpienia Wenezueli i Indonezji do Konwencji ustanawiającej Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej, podpisanej w Paryżu dnia 12 października 1955 r.
Dz.U. 1960 nr 15 poz. 91 Oświadczenie Rządowe z dnia 5 lutego 1960 r. w sprawie przystąpienia Iranu do Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.
Dz.U. 1959 nr 33 poz. 192 Oświadczenie Rządowe z dnia 24 marca 1959 r. dotyczące przystąpienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Konwencji w sprawie utworzenia Europejskiej i Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin, podpisanej w Paryżu dnia 18 kwietnia 1951 r.
Dz.U. 1958 nr 12 poz. 48 Oświadczenie Rządowe z dnia 12 lutego 1958 r. w sprawie przystąpienia Federacji Malajskiej do Międzynarodowej Organizacji Pracy.
Dz.U. 1956 nr 25 poz. 119 Oświadczenie Rządowe z dnia 27 czerwca 1956 r. w sprawie przystąpienia Kambodży i Libii do Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.
Dz.U. 1955 nr 47 poz. 320 Oświadczenie Rządowe z dnia 6 grudnia 1955 r. w sprawie przystąpienia Jordanii do Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1955 r.
Dz.U. 1954 nr 9 poz. 32 Oświadczenie Rządowe z dnia 10 lutego 1954 r. w sprawie przystąpienia Etiopii do konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.
Dz.U. 1950 nr 19 poz. 165 Oświadczenie Rządowe z dnia 27 marca 1950 r. w sprawie przystąpienia Brazylii i Boliwii do Konwencji z dnia 13 lutego 1946 r. o przywilejach i immunitetach Narodów Zjednoczonych.
Dz.U. 1949 nr 61 poz. 486 Oświadczenie Rządowe z dnia 7 grudnia 1949 r. w sprawie przystąpienia Republiki Costa Rica do Konwencji z dnia 13 lutego 1946 r. o przywilejach i immunitetach Narodów Zjednoczonych.
Dz.U. 1949 nr 60 poz. 473 Oświadczenie Rządowe z dnia 8 listopada 1949 r. w sprawie przystąpienia Iraku i Izraela do Konwencji z dnia 13 lutego 1946 r. o przywilejach i immunitetach Narodów Zjednoczonych.
Dz.U. 1948 nr 54 poz. 431 Oświadczenie Rządowe z dnia 18 października 1948 r. w sprawie przystąpienia Egiptu, Pakistanu i Belgii do Konwencji o przywilejach i immunitetach Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r.
Dz.U. 1948 nr 54 poz. 429 Oświadczenie Rządowe z dnia 29 września 1948 r. w sprawie przystąpienia Holandii, Indii i Danii do Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r.
Dz.U. 1948 nr 39 poz. 289 Oświadczenie Rządowe z dnia 23 kwietnia 1948 r. w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r.
Dz.U. 1932 nr 2 poz. 9 Oświadczenie Rządowe z dnia 28 listopada 1931 roku w sprawie zgłoszenia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Konwencji Związkowej Paryskiej z dnia 20 marca 1883 roku o ochronie własności przemysłowej, przejrzanej w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 roku, w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 roku i w Hadze dnia 6 listopada 1925 roku.
Dz.U. 1924 nr 103 poz. 946 Oświadczenie Rządowe z dnia 26 listopada 1924 r. w sprawie przystąpienia Osad Indyj Francuskich do Międzynarodowej Konwencji, dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia 11 października 1909 r.
Dz.U. 1924 nr 36 poz. 380 akt jednorazowy Ustawa z dnia 1 kwietnia 1924 r. w przedmiocie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Międzynarodowego Porozumienia, dotyczącego utworzenia w Paryżu Międzynarodowego Urzędu do Walki z Epizootjami.
Dz.U. 1922 nr 8 poz. 58 Oświadczenie Rządowe o przystąpieniu Polski do Międzynarodowego Związku Ochrony Własności Przemysłowej.